Типові труднощі малокомплектних шкіл

Педагогіка » Сучасні проблеми малокомплектної школи » Типові труднощі малокомплектних шкіл

Організація навчально-виховного процесу у малокомплектних школах має певні особливості. Курсова підготовка учителів, здійснювана здебільшого у навчальний період, хвороба учителя або відсутність його через будь-які інші обставини часто в причиною зриву водночас кількох уроків з різних предметів. Багатопредметне викладання призводить до перевантаження вчителя під час підготовки до уроків, погіршує рівень викладання тих дисциплін, з яких учитель не є спеціалістом – адже опанування їх змісту і методичних особливостей викладання потребує тривалого часу.

Опитування директорів шкіл, проведені працівниками інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, виявили певні тенденції у роботі малокомплектних шкіл. Серед основних причин, які перешкоджають ефективній роботі, 25 відсотків респондентів назвали незадовільну навчально-матеріальну базу, 20 відсотків – незацікавленість молоді у здобутті знань, 22 відсотки – низьку заробітну платню освітян, 13 відсотків – «залишковий» принцип фінансування закладів освіти, 11 відсотків – байдуже ставлення органів і влади тобто фактори зовнішні, непідвладні школі.

Попри різноманітність малокомплектних шкіл, їм притаманні типові труднощі:

- у штатному розписі немає посад заступника директора з виховної роботи, помічника директора з господарської справи, педагога-організатора, бібліотекаря тощо. Всі ці функції покладено на директора школи, вчителів, що значно збільшує їхнє навантаження;

- у більшості шкіл незадовільна навчально-матеріальна база, немає спортивних залів, нерідко не вистачає навчальних кабінетів, технічних засобів навчання, наочного приладдя, необхідного для виконання практичних та лабораторних робіт. Частина шкіл не має телефонів, вживає воду з місцевих джерел, не маючи водопроводу і каналізації;

- багато шкіл потребують капітального ремонту, деякі працюють в аварійних приміщеннях;

- учителі-предметники нерідко перебувають у методичній ізоляції, адже через малочисельність педагогічних кадрів у школах неможливо організувати роботу навіть циклових методичних об'єднань (згідно з нормативними документами учителі-предметники малокомплектних шкіл мають працювати у відповідних методичних об'єднаннях базових шкіл).

Віддаленість від культурно-методичних центрів ускладнює надання методичної допомоги, спричиняє інформаційний голод, перешкоджає вчителям зустрічатися із працівниками інших закладів освіти і культури.

Порівняно з іншими школами України, малокомплектні школи майже уп'ятеро гірше забезпечені методичною літературою. Не можна не звернути увагу і на такі обставини:

- у багатьох селах, де функціонують малокомплектні школи, немає жодного закладу культури;

- достатнім тижневим навантаженням забезпечуються, як правило, лише вчителі математики, української та іноземної мов. Понад третина вчителів малокомплектних шкіл викладають по 2–3 і більше навчальних предмети. Водночас біля третини вчителів малокомплектних шкіл мають стаж роботи до 5 років;

- малокомплектні школи мають майже втричі більше вакансій, ніж повнокомплектні. Ця тенденція дедалі посилюється.

Частина сільських шкіл не відповідає класичному статусу «малокомплектної школи», за наявності всіх комплектів класів наповненість їх значно менша нормативної. Тобто ці школи є малокомплектними з огляду на кількість учнів у кожному класі. Особливості роботи у таких школах нічим не відрізняються від особливостей, так би мовити, класичних малокомплектних шкіл. Мабуть, варто вважати малокомплектною не лише ту школу, якій бракує одного або кількох комплектів класів, а й таку, де наповненість класів становить від в до 12 учнів.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Завдання, розраховані на виявлення якості самостійного читання твору дітьми
Самостійність школярів при підготовці до уроку позакласного читання, виявляється не тільки у знаходженні потрібної книжки, цікавого матеріалу про автора, але й вмінні розповідати про цю книгу, давати ...

Педагогічна освіта та її завдання у педагогічних працях В. Сухомлинського
Важливою проблемою виховання В. Сухомлинський вважав необхідність перетворення освіти у важливу життєву цінність. "Здається парадоксальним, незрозумілим той факт, - писав педагог, - що для деяко ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net