Основні проблеми сучасної малокомплектної школи

Педагогіка » Сучасні проблеми малокомплектної школи » Основні проблеми сучасної малокомплектної школи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Сільська школа була і залишається стабілізуючим чинником села, практично основним осередком культури, гарантом виховання свідомих і компетентних громадян України.

Сьогодні на селі функціонує 14,9 тис. загальноосвітніх навчальних закладів, що становить 70,2% від загальної кількості шкіл в Україні. З них 4,5 тис. – це школи малочисельні, або малокомплектні, майже 500 загальноосвітніх закладів розміщені у гірській місцевості. Продовжує розвиватись мережа закладів нового типу, створюються навчально-виховні комплекси «школа-дитячий садок», їх налічується біля 650.

Спостерігається тенденція збільшення кількості малочисельних, малокомплектних шкіл, тому потрібні і навчальні програми, посібники – не ті, що розраховані на багаточисельну школу, а свої, специфічні. Відсутність ефективної методичної допомоги сільському вчителеві позначилась і на рівні підготовки школярів, їхньому кругозорі, загальному розвиткові.

Через це на перший план висувається завдання – зберегти сільську школу як головний чинник існування села. Тож передусім треба підняти рейтинг сільського учня, престиж учителя. Через малу наповнюваність класів потрібні інші підходи до організації навчально-виховного процесу, до розв'язання педагогічних проблем: індивідуальний підхід, інтегрований зміст, умови для різнорівневої диференціації.

Завдання сільської школи – зблизити дітей з перших років навчання в школі з природним середовищем, ефективно використати його для фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку; допомогти дітям побачити навколишню дійсність у всій повноті, навчити правильно сприймати явища і предмети; зробити їх дослідниками, захисниками, друзями природи.

Аналіз змін, що відбуваються у сільських населених пунктах області, свідчить про необхідність зосередження уваги на сільській малокомплектній школі. Така школа є особливим типом загальноосвітнього навчального закладу в сільській місцевості. Значне погіршення демографічної ситуації призвело до збільшення кількості цих шкіл. Малокомплектні і малочисельні школи суттєво ускладнюють здобуття повноцінної освіти дітьми з сільської місцевості, але упродовж наступних років ми не зможемо відмовитись від їхніх послуг. Тому слід активно шукати шляхи вдосконалення роботи такої школи. Проблеми здебільшого виникають у зв'язку з методикою навчання дітей у школі та фаховою підготовкою сільського вчителя, а вже меншою мірою пов'язані з дітьми, з їхньою підготовленістю до навчання. Тим часом школа, внаслідок об'єктивних процесів, властивих селу, у своїй діяльності виходить далеко за межі освітніх функцій, відіграючи роль осередку духовного і культурного життя села. Дуже часто школа в селі – єдиний центр спілкування і взаємодії учнів, центр кваліфікованого інформаційного забезпечення. Поза тим Постановою Кабінету Міністрів України "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи" закріплено ряд положень, які законодавчо сприяють поліпшенню умов роботи школи в сільській місцевості. Разом з тим у функціонуванні загальноосвітніх навчальних закладів на селі існує чимало труднощів і невирішених проблем. Особливо вони властиві малокомплектній школі.

Сучасна сільська малокомплектна школа володіє унікальними можливостями для відродження національних традицій виховання, організації виховного процесу на основі народної педагогіки, що відповідає одній із головних умов побудови національної школі.

Важливою передумовою якісної освіти на селі є удосконалення навчально-виховного процесу. Найскладнішими з педагогічного погляду є малокомплектні школи, які дуже різняться за наповненістю класів, навчальними площами та навчально-дослідними ділянками. Поширеною є початкова школа з кількістю учнів від 12 до 40. Отже, нечисленність учнівського і педагогічного колективів є найвиразнішою ознакою функціонування сільських шкіл.

Мала кількість учнів, значні відмінності у наповненості класів або відсутність дітей одного віку зумовлюють головну особливість організації навчальної та позаурочної діяльності, постійну роботу вчителя з різновіковим і нечисленним складом учнівського колективу. Це явище має й позитивні сторони, оскільки створюються передумови для індивідуалізації навчальної та виховної роботи, диференціації трудових і громадських доручень, взаємовпливу дітей. Сільські школи працюють у специфічних умовах. Вони мають самобутні традиції, особливий характер навчальної і трудової діяльності. Є тут свої труднощі, однак наявні й переваги. В умовах села школа стає головним осередком культури, духовності.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Уміння учнів
Знання є складовою умінь учнів діяти. Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові і практичні. Навички - дії доведені до автоматизму у результаті виконання вправ. Для сформ ...

Організація роботи учнів на основі кейс-технології
Для проведення аналізу конкретної ситуації робота з матеріалами кейсу залежить від їх обсягу, складності проблематики і ступеня обізнаності учнів з даною інформацією. Можливі такі альтернативні варіа ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net