Основні проблеми сучасної малокомплектної школи

Педагогіка » Сучасні проблеми малокомплектної школи » Основні проблеми сучасної малокомплектної школи

Сторінка 2

Гострою була і залишається проблема сільського вчителя у малокомплектній школі. Це – робота з комплектами класів, неповне тижневе навантаження, викладання не за фахом. До того не сприяють підвищенню фахової майстерності вчителя низька заробітна плата, неспроможність забезпечення себе науково-методичною літературою, відсутність умов та часу для самоосвіти. Економічна ситуація позбавила сільського вчителя притаманної йому ролі сільського інтелігента, натомість збагативши його рисами сільськогосподарського працівника через необхідність ведення присадибного господарства. Це створює серйозну проблему для вчителя у плані забезпечення учнів знаннями і практичними вміннями відповідно до вимог державних стандартів.

Науково-методичне забезпечення роботи учителя складається з кількох етапів: від виявлення труднощів до розробки певних педагогічних технологій. Учителеві, який працює в класі з 5 – 10 учнями, необхідні інші методики, інші підходи до організації діяльності – особлива майстерність, специфіка спілкування в малих групах, використання методів індивідуалізації і диференціації навчання.

Як правило, нетворче ставлення учителя до роботи в таких класах веде до гіперопіки над учнями, що не сприяє розумовому розвитку дітей, а тільки викликає емоційні та психологічні перевантаження. Необхідно розробити і впровадити в практику зразки різної організації навчальної діяльності учнів в малочисельних класах: індивідуально-групова, об'єднання різновікових груп, різнорівневі класи, блоки уроків та інше .

В сільській малокомплектній школі повинен працювати вчитель з багатопрофільною підготовкою. При навантаженні, меншому від норми, фахівці повинні здійснювати управління позакласною роботою, вести гуртки, факультативи, студії, керувати науково-дослідною роботою учнів, працювати з обдарованою молоддю, адже учням далеко не всіх сільських шкіл доступні позашкільні заклади.

Разом з тим низька наповнюваність класів, якщо у цих класах є різновікові групи, створює певні умови для розвитку дитини. Вчителю слід так організувати процес навчання, щоб кожен учень був включений у навчальний процес, умів самостійно працювати, комфортно себе почував. Через малу наповнюваність класів можливості для здійснення особистісно зорієнтованого навчання, для індивідуалізації навчальної діяльності у сільській школі значно вищі, ніж у міській. Тут більшою мірою можливі підтримка здібних учнів і надання їм змоги виходити за межі програми улюбленого предмета, працювати у власному темпі.

Важливо, щоб сільський вчитель був готовий до розробки індивідуальних навчальних планів для учнів понад державний стандарт, до створення авторських програм. Але для цього потрібно, щоб вищі навчальні заклади готували своїх випускників до роботи у малокомплектній школі. Велика увага має приділятися навчанню організації гурткової роботи. Хоч у більшості вищих навчальних закладів підготовка вчителів проводиться за двома спеціальностями, проте у малокомплектних школах для окремих фахівців навчального навантаження не вистачає. В цьому навчальному році постала проблема вчителів іноземної мови для 2-х класів. Дуже важливо, щоб вчитель початкових класів міг викладати іноземну мову у своєму класі.

Складною залишається проблема матеріально-технічного забезпечення сільської школи. Протягом останніх років через фінансову скруту вряди-годи здійснюється оновлення меблів і санітарно-технічного та навчального обладнання кабінетів, майстерень, спортивних залів, недостатніми є матеріальна база для фізичної культури і забезпечення комп'ютерною технікою.

Суттєвого поліпшення вимагає організація трудового навчання і профорієнтаційної роботи з учнями сільських шкіл, яка потребує урахування сучасних умов розвитку агропромислового комплексу. При введенні у старших класах профілізації доцільно школи об'єднати в окремі округи. В такому окрузі кожна школа повинна спеціалізуватися з певного профілю. В цьому випадку уроки трудового навчання мали б проводитися в один і той самий день тижня, щоб учні мали змогу в цей день розходитись по школах для трудового навчання і навчатись відповідно до обраного ними профілю.

Особливості села і участь учнів у сільськогосподарських роботах зумовлюють необхідність зміни структури навчального року, зміщення канікул так. щоб учням під час навчання не доводилося нехтувати заняттями через виконання сільськогосподарських робіт.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика експериментального дослідження
З метою визначення стану використання засобів народознавства в екологічному вихованні учнів початкових класів, був проведений констатуючий експеримент, яких в загальних рисах можна охарактеризувати т ...

Ступінь наукової розробки обраної тематики
На сучасному етапі розвитку нові педагогічні технології розробляються у теоретичному й дидактичному аспектах. Разом з цим, активно вивчається досвід зарубіжних науково-практичних педагогічних розробо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net