Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань

Педагогіка » Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань » Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань

Сторінка 1

Програма роздягнула «Тварини», як і вся удосконалена програма курсу «Біологія», надає широкі можливості для екологічного виховання школярів, формування відповідального відношення до природи, розуміння наукових основ раціонального використання її багатств; орієнтує на прилучення учнів до практичної діяльності по охороні навколишнього середовища.

Вона націлює вчителя на формування в знань в учнів про різноманіття видів птахів, їхньому місці і ролі в природі, значенні в житті людини; про середовище існування, особливостях будови, процесів життєдіяльності і поводження птахів у зв'язку з пристосованістю до середовища існування; про взаємозв’язок птахів з факторами живої і неживої природи; про правові основи охорони тваринного світу і навколишнього середовища.

У розділі «Птахи» відбувається конкретизація екологічних понять на нових об'єктах, що істотно відрізняються від вивчених раніше. Ці відмінності обумовлені характером обміну речовин у птахів (харчування органічними речовинами, що утримуються в тілах інших організмів) і їхньою здатністю до руху. З'являється можливість поглиблення й узагальнення екологічних знань: формулювання визначень понять (середовище існування, фактори середовища, пристосованість до середовища існування); установлення зв'язків між птахами і навколишнім середовищем, виділення в самостійну групу антропогенних факторів, значення яких у природі сьогодні нестримно зростає. При цьому розглядаються не тільки морфологічні адаптації птахів, але і пристосованість до середовища існування, процесів їхньої життєдіяльності і поводження, роз'ясняється відносний характер пристосованості; обговорюється питання про правомірність використання термінів «корисні» і «шкідливі» птахи.

Для успішного засвоєння учнями екологічних понять важливо постійно приділяти увагу їхньому розвиткові і включати в загальну систему зоологічних знань. Так, уже на першому уроці по вивченню птахів учні знайомляться з їхнім різноманіттям і широким поширенням; обговорюється питання про місце і роль птахів у природі. Розбираються приклади позитивного і негативного впливу птахів на рослини. Школярі згадують, що птахи запилюють рослини, поширюють насіння і плоди, рихлять ґрунт, харчуються рослинами, витоптують їх і т.д. При цьому використовуються знання, отримані учнями в темі «Рослини і навколишнє середовище».

При вивченні питання про ролі птахів у житті людини важливо не тільки розкрити їхнє практичне значення, але і переконати школярів у тім, що птахи — це важлива складова частина середовища існування людини.

Спираючи на знання учнів з розділу «Рослини», використовуючи настінні таблиці з зображенням птахів на тлі середовища існування учитель уводить поняття «середовище існування птахів». Під його керівництвом школярі характеризують особливості середовища існування відомих їм конкретних птахів, формулюють і записують у зошит визначення поняття: «середовище існування— це все те, що оточує птахів і прямо або побічно пов'язане з ними». Важливо постійно приділяти увагу формуванню цього поняття, тому що поза середовищем існування неможлива життєдіяльність будь-якого живого організму. Увазі учнів, можна запропонувати висловлення одного з видних учених-біологів про значення середовища існування. Наприклад, ще К. Ф. Рулье говорив: «Уявити собі тварину, відділену від зовнішнього світу, укладену в самому собі, що живе винятково за рахунок засобів у самому собі що знаходяться, значило б уявити собі тварину, що не дихає, не харчується, не почуває, не рухається, не кориться природним законам ваги, тиску і т.д.».'

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Електронні видання та ресурси
Під електронними виданнями та ресурсами (ЕВР) розуміють інформаційні продукти, для відтворення яких потрібен комп'ютер. Електронними виданнями (ЕВ) зазвичай називають інформаційні продукти, які розмі ...

Системний підхід щодо впровадження інформаційних технологій у ВНЗ
На сучасному етапі застосування інформаційних технологій в галузі вищої освіти існує нагальна потреба у реалізації системного підходу, тобто об’єднанні окремих елементів інформаційного забезпечення В ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net