Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань

Педагогіка » Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань » Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань

Сторінка 3

Розглядаючи середовище існування, учитель звертає увагу школярів на теі, що діяльність людини є важливим чинником середовища З роллю людини в природі школярі неодноразово знайомляться при вивченні тварин.

В міру вивчення груп тварин треба постійно накопичувати нові факти про взаємозв'язок людини і різних птахів, впливі на фауну господарської діяльності людини, причинах скорочення чисельності видів птахів і зникнення з лиця Землі деяких з них. Важливо роз'яснити значення понять «рідкі» і «зникаючі» види птахів, показати причини виникнення цих груп птахів, розкрити систему державних заходів щодо охорони природи, проведених у нашій країні, і показати участь школярів в охороні тваринного світу.

Паралельно з поняттям середовище існування на основі знань про адаптивні особливості рослин йде формування поняття «пристосованість тварин до середовища існування.

Термін «пристосованість» не викликає в учнів складності. Вони активно вживають його при вивченні птахів, однак далеко не усі розуміють його зміст. Тому вже на початкових етапах розвитку поняття необхідно навести його визначення: «Пристосування — це особливості будови, життєдіяльності і поводження тварин, що дозволяють їм виживати у визначеному середовищі існування. Поняття «пристосованість до середовища існування» формується при вивченні особливостей будови, життєдіяльності і поведінки птахів.

Практика роботи в школі показує, що учні легше всего опановують знаннями про адаптивні особливості будови птахів, тому що вони уже вивчали будову рослин, бактерій, грибів, лишайників. Однак найчастіше школярі у своїх відповідях обмежуються тільки перерахуванням наявних у птахів адаптації, не зв'язуючи них з особливостями середовища. Тому дуже важливо виробити в учнів уміння співвідносити адаптації з визначеними факторами середовища. Зручніше за все показати зв'язок адаптивних особливостей тварин з конкретними факторами навколишнього середовища існування при вивченні птахів, тому що вони мають пристосованість до польотів,що пов’язана з будовою тіла.

Виявлення ознак пристосованості починається з проведення аналізу досліджуваного матеріалу: опису середовища існування птахів, виділення окремих особливостей їх будови, пов'язаних із середовищем, потім дані узагальнюються і робляться висновок про пристосованість цієї тварини до способу життя. При узагальненні знань про адаптивні особливості птахів школярі порівнюють уже наявні в них знання і знаходять загальні ознаки, характерні для різних видів птахів, формулюють загальний висновок про пристосованість тварин до певного способу життя.

Поняття пристосованості птахів до середовища існування не може бути повним, якщо воно не включає факти про адаптивний характер процесів життєдіяльності і поводження птахів. Звичайно такі факти викликають інтерес і легко запам'ятовуються учнями. Але нас не повинне задовольняти тільки запам'ятовування школярами цікавих фактів з життя птахів. Важливо домогтися розуміння ними, що ті або інші особливості, що виробилися у птахів у процесі природного добору, при взаємодії з факторами навколишнього середовища відіграють визначену роль у їхньому виживанні.

Вивчаючи матеріал про міграції птахів, школярі довідаються, що перелітні птахи летять в теплі краї, щоб пережити там сурову для них пору року, а потім повертаються назад для гніздування.

Важливо звернути увагу школярів і на те, що в особин того самого виду можуть вироблятися різні пристосування до середовища.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Обґрунтування дієвих форм і методів формування колективізмуна уроках трудового навчання в початкових класах
Екскурсії в трудовому навчанні початкової школи розглядаються як форма організації навчально-виховного процесу. Проведення екскурсії на виробництво сприяє формуванню колективізму та зміцненню зв'язкі ...

Стан формування культури мовлення дітей у практиці дошкільної освіти
На етапі пошуково-розвідувального експерименту передбачалось здійснити: аналіз планів навчально-виховної роботи щодо вивчення стану планування вихователями дошкільних закладів культури мовлення і зок ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net