Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань

Педагогіка » Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань » Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань

Сторінка 4

Розвиваючи поняття «пристосованість до середовища існування», необхідно показати учням риси пристосованості тварин до різних типів середовищ існування (водному, наземної, ґрунтові, середовищу існування паразитів). Проілюструємо це на прикладі вивчення особливостей будови, життєдіяльності і поведінки птахів, зв'язаних з повітряним середовищем існування. Виконуючи лабораторну роботу з вивчення зовнішньої будови птахів, учні виявляють ознаки пристосованості цих тварин до факторів середовища, використовуючи наступний план: 1) складання характеристики середовища існування тварин, виділення її складених частин-факторів, 2) вивчення особливостей будови, процесів життєдіяльності, поведінки птахів, 3) виявлення ознак пристосованості до конкретних факторів середовища, 4) висновок про пристосованість до середовища існування

Працюючи за цим планом, учні звертають увагу на таку властивість повітря, як її щільність, завдяки якій повітря чинить великий опір тварині, що пересувається в ньому; підкреслюють, що птахів оточують не тільки фактори неживої природи, але і рослини і тварини, з якими вони знаходяться в різних взаєминах (рослинами птахи харчуються, рослини виділяють кисень, необхідний для їхнього дихання, серед рослин вони ховаються від ворогів і підстерігають здобич, птахи багатьохвидів будують гнізда в кронах дерев, чагарниках рослин.

Докладно розглядаючи особливості будови птахів у зв'язку із середовищем, у якій вони живуть, учні звертають увагу на форму тіла, будову його відділів, розташування пір’я, наявність слизу й інші особливості, що дозволяють птахам при русі переборювати опір повітря. Одночасно з'ясовується роль окремих органів, особливості органів почуттів. Підкреслюється роль повітряних мішків — характерного для птахів органа, який дозволяє їм орієнтуватися навіть у просторі. На наступних уроках вивчаються інші адаптивні особливості птахів.

Виявлення пристосувальних особливостей птахів, пов'язаних з життям у повітрі, допомагає школярам надалі знайти в іншій тварин, що також живуть у повітряному середовищі, конвергентна подібність. Учитель звертає увагу учнів на наступну закономірність — у багатьох тварин у подібних умовах виробляються подібні пристосування. Для розуміння цієї закономірності в житті тварин потрібно з'ясувати значення маскувального забарвленя, обтічної форми тіла й інших особливостей, закріпити ці знання при вивченні птахівта ссавців.

Формуючи поняття «пристосованість до середовища існування», важливо звернути увагу учнів на відносний характер цього явища.

Надалі школярі можуть самостійно застосувати свої знання про відносний характер пристосованості до нових об'єктів (при вивченні риб, земноводних, інших тварин). Для узагальнення знань і навчання умінню їх застосовувати на одному з заключних уроків можна запропонувати школярам спростувати твердження релігії про дивну доцільність у природі.

Поглиблення й узагальнення екологічних знань здійснюється в заключній темі курсу «Природні угрупування». Зміна місця цієї теми в удосконаленій програмі дозволяє розглянути питання про виникнення доцільності в природі з точки зору теорії Дарвіна і на конкретних прикладах показати шляхи виникнення пристосувань тварин до навколишнього їхнього середовища існування. У процесі узагальнення знань важливо показати учнем, що в природі фактори середовища діють комплексно, взаємно впливаючи один на одного. Приводяться приклади залежності періодичності, що спостерігається в житті рослин і тварин, від коливання абіотичних факторів. При узагальненні знань важливо не тільки згадати вивчені раніше сезонні явища в житті рослин і тварин, але й установити їхній адаптивний характер, показати, що сезонні явища — невід'ємна частина комплексу пристосувань рослин і тварин до середовища існування, що забезпечує їм виживання в місцях з умовами, що змінюються по сезонах.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування здорового способу життя в режимі дня школяра
Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури полягає в організації фізичного виховання і зокрема занять фізичними вправами, таким чином, щоб вони сприяли профілактиці захворювань учнів зміцненн ...

Комп’ютеризація навчального процесу
В наш час у сфері освіти спостерігається швидкий перехід до використання нових технологій – комп’ютерів, мультимедійних компакт-дисків та інформаційних мереж, що спричиняє зміну методів і форм органі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net