Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань

Педагогіка » Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань » Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань

Сторінка 5

Основна увага в темі «Природні угрупування» приділяється розглядові взаємин різних компонентів природного співтовариства на біоценотичному рівні. З'ясовується роль і місця бактерій, грибів, рослин і тварин у природних співтовариствах: рослин як творців органічної речовини, тварин як його споживачів, бактерій і грибів як руйнівників. При цьому використовуються знання учнів з курсів «Рослини» і «Тварини» про взаємозв'язки компонентів одного з природних угрупувань

Розглядаються зв'язки рослин і тварин цього співтовариства, вводиться поняття «ланцюга харчування». З'ясовується, що відмерлі частини рослин використовуються в їжу дощовими хробаками, личинками жуків, якими у свою чергу харчуються кроти, чиї трупи руйнують жуки-гробарі, а потім бактерії і цвілеві гриби, Школярі підводяться до висновку про те, ( що природне співтовариство характеризується безліччю зв'язків, що забезпечують йому стійкий характер і природна рівновага.

У цій темі важливо показати, що в результаті тривалого історичного розвитку в рослин і тварин виникли яскраво виражені пристосування до життя у визначеному співтоваристві Розуміння школярами цієї закономірності можна перевірити за допомогою завдання: порівняти зовнішню будову сучасних та давніх птахів. Чим пояснюються ці відмінності?

У заключній темі узагальнюються знання учнів про охорону природи; на основі обговорення прикладів про вплив діяльності людини на природні співтовариства, як випадковому, так і планомірному, формулюється висновок; діяльність людини — один з факторів, що активно впливає на природні співтоваристві; підкреслюється необхідність турботи про збереження природної рівноваги в природному співтоваристві. Розглядається система державних природоохоронних заходів, обговорюються питання участі школярів в охороні природи, дотримання ними основних правил поведінки в природі (правил поведінки з вогнем, дотримання тиші, частоти й ін.) і уміння їх виконувати.

Постійна увага формуванню екологічних понять дозволяє подолати епізодичний, декларативний характер, що часто носить у школах прородоохоронна робота. Засвоєння цих понять є основою для виховання в школярів любові до природи, розуміння значення збереження існуючих у природі взаємозв’язків, участі в охороні природи.

Формування екологічної культури особи передбачає усвідомлення нею закономірностей розвитку природи і суспільства, розуміння того, що історія суспільства є наслідком історії природи, що природа становить першооснову існування людини.

Основною рисою екологічної культури є вміння прогнозувати віддалені наслідки втручання людини в природні взаємозв'язки, широкий погляд на багатогранність цінностей природи, вміння підпорядковувати всі види своєї діяльності вимогам раціонального природокористування, турбуватисяпро поліпшення навколишнього середовища, не допускати його руйнування і забруднення.

Правильна організація мислительної діяльності учнів в процесі навчання є вирішальною умовою високої якості їхніх знань.

Дослідженнями багатьох методистів-біологів відкрита основна методична закономірність усвідомленого й міцного засвоєння знань. Вона полягає в планомірному утворенні й розвитку понять в учнів у процесі навчання.

У курсі зоології поняття про птахів теж поєднує поняття про їх морфологію, анатомію, фізіологію й екологію. Одночасно розвивається поняття про еволюційне ускладнення птахів. Поняття тісне пов'язано з поняттям про функціональні процеси, що протікають у клітках, тканинах, цілому органі і у всій системі, у якій він входить. Поняття про орган поступово перетвориться в більш складне анатомо-фізіологічне — про систему органів. При подальшому вивченні організму відбувається ще більше поглиблення поняття про систему (наприклад кровообігу), розглядом взаємозв'язків з іншими системами. Прості поняття в ряді випадків можуть бути відносно простими і відносно складними.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація науково - дослідницької діяльності студентів
Сучасний етап розвитку професійної освіти характеризується пошуком нових шляхів співробітництва викладачів і студентів, у процесі яких відбувається формування ініціативи, самостійності і творчості ос ...

Методика формування пізнавального інтересу школярів на уроках «Я і Україна » в 2 класі засобами усної народної творчості
У процесі розробки експериментальної методики формування пізнавальних інтересів другокласників на уроках курсу «Я і Україна » ми керувались положенням, що усну народну творчість доцільно використовув ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net