Методичні підходи до опрацювання складених задач

Педагогіка » Формування умінь молодших школярів розв’язувати складені задачі » Методичні підходи до опрацювання складених задач

Сторінка 14

Надоїли – ?,

1)

Спожили – 3 л

Залишилося – ? л

2)

Спожили – 3 л

Залишилося – ? л

3)

На прикладі такої опорної схеми до кожної з простих задач, дітям особливо легко побачити кожну з цих задач і зрозуміти чому саме виконали таку арифметичну дію, а не інакшу.

Якщо ця задача містить три прості задачі, то скількома діями її можна розв’язати? (Трьома.) Сформулюйте план розв’язування задачі. Запишіть розв’язання по діях з поясненням. Запишіть відповідь. Змініть цю задачу так, щоб вона розв’язувалася двома діями. Покажіть опорну схему такої задачі.

Навчання учнів розв’язувати задачі – не ізольований процес, він безпосередньо пов'язаний із загальною атмосферою в класному колективі. Слід виховувати інтерес до самостійного розв’язування задач, заохочувати учнів знаходити раціональні прийоми обчислення.

Ефективність узагальненої добірки завдань вивчалася протягом року шляхом постійних спостережень, контрольних і самостійних робіт, які проводилися у процесі формуючого експерименту. Дослідження проводилося на базі 4-х класів чотирирічної початкової школи.

Формуючий експеримент тривав один рік; у ньому були залучені учні 4 А (експериментальний) та 4 Б(контрольний) класів у Утішківській ЗОШ 1-2 ст.

Експеримент складався з трьох етапів:

Попереднього вивчення рівня знань учнів;

Формуючого етапу з елементами пошуку;

Вивчення результативності дослідження.

Результативність дослідження оцінювалася на основі виконання учнями індивідуального самостійного розв’язування складених задач, частково використовувалося порівняння результатів початкового і кінцевого зрізів.

У ході першого етапу експерименту була проведена контрольна робота, яка проводилася в обох класах на початку жовтня,після завершення повторення навчального матеріалу за минулий рік.

Ось які були підібрані завдання для контрольної роботи:

1. Невідоме число поділили на 12 і одержали 4. Знайти невідоме число. (1 бал) 2.У їдальню привезли 12 ящиків картоплі, по 8 кг у кожному і 10 ящиків буряка, по 9 кг у кожному. Скільки кілограмів овочів привезли у їдальню? (3 бали)

3. У шести малих бідонах 48 л молока. Скільки літрів молока у десяти великих бідонах, якщо у великому бідоні на 2 л молока більше, ніж у малому? (3 бали)

4. Покупець купив пальто за 116 грн. Він витратив ¼ грошей, що у нього були. Скільки грошей було у покупця? (3 бали).

5. Господарка зірвала 18 кг малини, смородини – на 3 кг менше, ніж малини, а аґрусу – у 3 рази менше, ніж смородини. Скільки кілограмів аґрусу зібрала господарка?

Після перевірки і підбиття підсумків, результати були такими:

Правильно розв’язали (у %)

Класи

1-ше завдання

2-ге завдання

3-тє завдання

4-те завдання

5-те завдання

4 А

85

70

60

75

80

4 Б

81

75

63

79

81

З таблиці видно, що результати цієї контрольної роботи приблизно однакові і в контрольному, і в експериментальному класі.

У ході формуючого експерименту були виявлені утруднення, які викликають в учнів розв’язування тих чи інших складених задач. Учні особливо важко сприймають завдання в словесній формі. Наприклад, задачу “Дівчинка задумала число. Якщо його збільшити у 5 разів, то отримаємо 180. Яке число задумала дівчинка?” більшість дітей не розв’язала.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цікаве про педагогіку і навчання:

Труднощі оволодіння діалогічним мовленням
Оволодіння іншомовним діалогічним мовленням представляє певні труднощі для школярів, коріння яких знаходимо у специфічних рисах цієї форми мовлення. Перша з них викликана тим, що діалогічне мовлення ...

Експериментальні дослідження І.О. Соколянського з проблем навчання глухих і сліпоглухих дітей
У 20 – 30 рр. ХХ ст. відомою стала методика «ланцюгових сполучно-рухових реакцій», запропонована та випробувана на практиці І.О. Соколянським для навчання глухих дітей. Ця методика дозволяла навчити ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net