Методичні підходи до опрацювання складених задач

Педагогіка » Формування умінь молодших школярів розв’язувати складені задачі » Методичні підходи до опрацювання складених задач

Сторінка 15

Найлегше дітям вдавалися задачі, в яких використовуються ілюстрації.

З учнями 4 А класу, тобто експериментального ми працювали протягом року і розв’язували складені задачі з повним розбором.

Задача. Периметр трикутної ділянки 1 км 200 м. Довжини однієї сторони 480 м, а другої – 385 м. Знайди довжину третьої сторони ділянки.

Про що йдеться в задачі?

Які ключові слова можна виділити в задачі?

Покажіть її опорну схему. Запишіть задачу коротко.

За коротким записом поясніть дані задачі. Сформулюйте запитання.

Яка буде перша дія? Прокоментуйте першу дію.

Що ми дізнаємося?

Яка друга дія? Прокоментуйте її.

На які прості задачі можна розбити цю задачу?

Дайте повну відповідь на запитання задачі.

Чи можна одразу відповісти на запитання задачі?

Що треба знати аби відповісти на запитання задачі?

За допомогою якої арифметичної дії відповімо на запитання задачі?

Чи можемо тепер відповісти на запитання задачі?

Що треба знати аби відповісти на це запитання? За допомогою якої арифметичної дії відповімо на це запитання?

Про що ми дізналися в першій дії?

Про що дізналися в другій дії? Запишіть у зошит розв’язання задачі з поясненням.

Роботу такого плану ми проводили в експериментальному класі протягом навчального року. А в кінці навчання знову провели контрольні роботи в обох класах. Наведемо приклад завдань для контрольної роботи.

Периметр прямокутної ділянки 268 м, а її ширина – 52 м. Знайди площу цієї ділянки. (2 бали)

Автобус їхав 2 год зі швидкістю 82 км/год і 4 год – зі швидкістю 70 км/год. Знайди середню швидкість руху автобуса. (3 бали.)

Маса 1/3 головки капусти 840 г. Яка маса 3/4 головки капусти? (2 бали.)

Два покупці купили тканину за однаковою ціною: перший – 6 м, другий – 4 м. Перший покупець заплатив на 20 грн більше. Скільки грошей заплатив за свою покупку кожен покупець? (3 бали)

Вартість 4 курток така сама, як вартість 20 сорочок. Яка ціна однієї сорочки, якщо ціна куртки 60 грн.?(2 бали)

Порівняння наслідків виконання контрольної роботи свідчить про те, що в експериментальному класі рівень умінь розв’язувати складені задачі значно вищий, ніж у контрольному. Це можна пояснити цілеспрямованою роботою з навчання розв’язувати складені задачі, яка проводилася на протязі року, що призвело до позитивних зрушень у розвитку мислення школярів.

Виконання завдань в кінці року у контрольному і експериментальному класі

Правильно розв’язали (у %)

Класи

1-ше завдання

2-ге завдання

3-тє завдання

4-те завдання

5-те завдання

4 А

95

80

75

75

85

4 Б

82

60

62

66

65

У нижче наведених діаграмах порівнюються результати виконання складених задач в експериментальному класі на початку і в кінці експерименту.

Отримані експериментальні дані показали досить велику розбіжність між показниками в експериментальному та контрольному класах. Більшість учнів експериментального класу засвоїли знання про задачі та вміння їх розв’язувати на 2-3 рівнях, тоді як учні контрольного класу – на 1-2 рівні.

Як видно з даної діаграми, у розумовому розвитку учнів відбулися значні зміни в кращу сторону.

З порівняльних результатів видно, що якщо звертати увагу учнів на поетапний розбір задачі, то результати виправдовують самі себе. Тому для кращого засвоєння учнями розв’язування складених задач, потрібно особливу увагу на уроці приділяти саме задачам.

У даній роботі запропоновано методику навчання учнів розв’язування складених задач, яка реалізується у три етапи: підготовка, ознайомлення і формування відповідних умінь. Під час підготовчої роботи до введення складеної задачі формуємо у молодших школярів уміння порівнювати задачі, аналізувати умову, шукати способи розв’язання задачі; ознайомлюючи дітей зі складеними задачами, вчимо розв’язувати задачі аналітичним способом і розкладати складені задачі на прості; формуючи уміння і навички розв’язування складених задач у дві дії, ми продовжуємо вчити дітей розв’язувати задачі аналітичним способом та розкладати складену задачу на прості, на підставі чого складати план розв’язування, формувати уміння порівнювати задачі, а також узагальнюємо структуру однотипових задач.

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17

Цікаве про педагогіку і навчання:

Корекційна робота з суб’єктом насильства
Оцінюючи міжнародний досвід щодо впровадження корекційних програм по роботі з особами, які вчинили насильство в сім’ї, слід зазначити, що загалом програми підтримки постраждалих є більш поширеними в ...

Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення
Проблема соціалізації студентів у сучасних умовах надзвичайно значуща, насамперед, у зв'язку зі зростаючими вимогами до формування активної творчої особистості, здатної знайти власне місце в житті, с ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net