Методичні підходи до опрацювання складених задач

Педагогіка » Формування умінь молодших школярів розв’язувати складені задачі » Методичні підходи до опрацювання складених задач

Сторінка 4

Завдання 2. З числами 12 і 7 складіть задачу на віднімання.

Знову ж таки вчителем пропонується запитання “Що означає вислів “З числами 12 і 7 складіть задачу?” (Це означає, що числа 12 і 7 будуть числовими даними цієї задачі.)

Де містяться в задачі числові дані? (В умові.) Де міститься шукане число? (В запитанні задачі.)

Таким чином, ми повинні придумати умову, яка міститиме числа 12 та 7, а також поставити до неї запитання. Умови в нас немає… Як визначити, яке запитання треба поставити?

Що означає вислів: “Скласти задачу на віднімання?” (Потрібно скласти таку задачу, яка розв’язується дією віднімання.) Як ми обираємо арифметичну дію, якою розв’язується задача? (Виходячи із запитання задачі.)

Про що має запитуватися в задачі, аби вона розв’язувалася за допомогою дії віднімання? (У задачі може запитуватися: “Скільки залишилося…?”. Тоді вона розв’язується за допомогою дії віднімання, тому що залишилося меншу, ніж було…)

Покажіть опорну схему такої задачі. Сформулюйте задачу. Поясніть значення числових даних. Яке число є шуканим? Що треба знати, аби відповісти на запитання задачі? (Два числових даних: 1-ше –…, та 2-ге –)

За допомогою якої арифметичної дії відповімо на запитання задачі? Чому?

Прокоментуйте розв’язання задачі. Повторіть запитання та скажіть відповідь.

При такій роботі над задачею учням зрозуміло всі операції, які виконуються в ході розв’язання задачі і таким чином їм легко запам’ятати алгоритм розв’язування задач. При розборі такої задачі доречно поставити перед учнями таке запитання: “ Яке ще запитання можна поставити до цієї умови, щоб задача розв’язувалася дією віднімання?”

(“На скільки одиниць шукане число менше даного?”)

(“На скільки одне число більше (менше) даного?”)

(“Скільки витратили…?”)

Отже, ми бачимо, що до даної умови можна поставити не лише одне запитання, а їх може бути декілька. Скільки задач на віднімання можна скласти?

Порівняйте ці задачі. (Зіставляємо умови: в них однакові числові дані, а відрізняються вони залежностями між числовими даними, що визначаються ситуаціями задач. Зіставляємо запитання: в них немає нічого спільного – запитання в кожній задачі різні. Зіставляємо розв’язки: розв’язки в усіх задачах однакові.)

Тут звертається увага дітей на розв’язки задачі з кожним із запропонованих запитань. Чому розв’язки однакові? (Тому що в задачах однакові числові дані і шукане число є меншим.)

Порівняйте ці задачі за допомогою пам’ятки.

Наступне, з чим потрібно знайомити учнів, є “Задачі з недостатньою кількістю числових даних”, метою якого є:

сформувати уявлення про те, що не завжди можна відповісти на запитання задачі через відсутність числового даного;

продовжувати формулювати мовні конструкції, які застосовуються під час пошуку розв’язку задач;

вчити аналізувати, розвивати гнучкість розумових процесів.

Завдання 1. У класі 12 учнів. – хлопчики, решта дівчатка. Скільки в класі дівчаток?

Учитель ознайомлює дітей із задачею, а потім запитує: “Чи можна розв’язати цю задачу? Чому її не можна розв’язати? Що ще треба знати, аби знайти відповідь? Як потрібно доповнити задачу?”

Ось яку схему роботи над задачами з недостатньою кількістю числових даних доречно запропонувати для роботи в класі:

Складіть умову. Виділіть числові дані. Сформулюйте запитання. Яке число є шуканим? Як називається шукане число мовою математики? (Доданок.)

Повторіть запитання задачі. Що треба знати, аби відповісти на запитання задачі? (Два числових даних: 1-ше – скільки всього учнів у класі – суму – 12, та 2-ге – скільки із них хлопчиків – доданок – не відомо.) За допомогою якої арифметичної дії відповімо на запитання задачі? (За допомогою дії віднімання: якщо від суми двох чисел відняти один доданок, то залишиться другий доданок.) Чи можна одразу відповісти на запитання задачі? (Ні, ми не знаємо скільки в класі хлопчиків.)

Накресліть опорну схему до задачі, внесіть туди числові дані.

Як вийти із ситуації, що склалася? (Можна підібрати це числове значення.)

Нехай кожен з вас придумає числове значення, що означає кількість хлопчиків у класі.(Учні називають свої числа.) Чи може бути так, що хлопчиків було більше за 12? (Ні, тому що всього дітей – і хлопчиків, і дівчаток – 12 чоловік.)

А скільки найбільше може бути хлопчиків? (11, тому що є ще й дівчатка.)

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості формування процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку
Дитина в навчально-виховному закладі засвоює спеціальні психофізіологічні і психічні дії, на основі навчальної діяльності при сприятливих умовах навчання і достатньому рівні розумового розвитку школя ...

Поєднання навчальної та трудової діяльності у розумовому вихованні
Величезне значення в розумовому вихованні, на думку Сухомлинського, має праця. Багаторічні спостереження павлиських учителів впевнено показали, що в трудолюбивих дітей формується живий допитливий роз ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net