Методичні підходи до опрацювання складених задач

Педагогіка » Формування умінь молодших школярів розв’язувати складені задачі » Методичні підходи до опрацювання складених задач

Сторінка 9

Розгляньте розв’язання задачі, яке записав учень, зрозумівши свою помилку. Поясніть, про що він дізнався, виконуючи кожну арифметичну дію.

5+4=9 (п.) всього зірвала мама;

9-6=3 (п.) залишилося.

Повторіть запитання задачі. Сформулюйте відповідь на запитання задачі. (Відповідь: 3 помідори залишилося у мами.)

Уважно подивіться на умову задачі і на її розв’язок. Чим вона відрізняється від розглянутих раніше? (На запитання задачі не можливо відповісти відразу, тому що нам не відомо, скільки всього помідорів зірвала мама – про це ми дізналися спочатку і після цього відповіли на запитання задачі. Ця задача складається з двох простих. Для того, щоб розв’язати кладену задачу, треба послідовно розв’язати прості в певному порядку.)

Задачі, на запитання яких не можна відповісти одразу, називаються складеними, тому що вони складаються з кількох простих. Складені задачі ми розв’язуватимемо за пам’яткою.

На практиці роботи школи виправдала себе така методика формування вміння розв’язувати задачу. Учні одержують інструкцію у вигляді завдань про те, як працювати над задачею. Завдання записуються на картках і роздаються учням. Виконуючи щоразу в процесі розв’язування задачі зазначені в картках завдання в певному порядку, учні набувають уміння працювати над задачею саме так, як передбачено в завданнях, тобто в них формується загальний метод роботи над задачею. Ось, наприклад такий вид пам’ятки:

Прочитай задачу та уяви, про що в ній ідеться. Про що розповідається в задачі?

Виділи ключові слова та склади короткий запис задачі.

За коротким записом поясни числові дані задачі та запитання.

Повтори запитання задачі. Що потрібно знати, аби на нього відповісти?

– Потрібно знати два числових даних: 1-ше (, чи не відомо) та 2-ге – …(, чи не відомо).

За допомогою якої арифметичної дії відповімо на запитання задачі?

Чи можна одразу відповісти на запитання задачі?

Чому не можна?

Що потрібно знати, аби відповісти на це запитання?

Потрібно знати два числових даних: 1-ше–…(, чи не відомо) та 2-ге – …(, чи не відомо).

Аналіз закінчено.

5. Розбий задачу на прості. Сформулюй кожну просту задачу. Покажи опорні схеми до кожної

6. Склади план розв’язання задачі. Про що ми дізнаємося за допомогою першої дії? Про що ми дізнаємося за допомогою другої дії?

7.Запиши розв’язання задачі.

8. Запиши відповідь.

Щоб робота з пам’яткою справді допомогла учням опанувати вміння самостійно розв’язувати задачу, треба передбачити певні етапи. На 1-му етапі діти повинні засвоїти зміст кожного окремого завдання і навчитися їх виконувати. На 2-му етапі учні ознайомлюються з системою завдань і навчаться ними користуватися під час розв’язування задач. На 3-му етапі учні мають засвоїти систему завдань і самостійно користуватися ними в процесі розв’язування задач. На 4-му етапі в учнів формується уміння працювати над задачею відповідно до завдання. На цьому етапі картки дітям вже не потрібні, бо вони всю систему завдань засвоїли такою мірою, що вже керуються ними, міркуючи в думці і дуже швидко. Це і є свідченням того, що в учнів сформувався метод роботи над задачею.

Не слід забороняти користуватися пам’ятками тим учням, які ще не опанували загального методу. Ні в якому разі не можна спеціально вивчати ці завдання – їх мають засвоїти мимоволі внаслідок багаторазового виконання.

Яку задачу ми розв’язували? (Задачі на дві дії.) Як називаються такі задачі? (Складені.) Чому ці задачі називають складеними? (Бо вони містять кілька простих задач. Розв’язання цих простих задач і є першою і другою діями.)

Скільки числових даних у цих складених задачах? (Три.) Чи є тут всі числові дані? (Для відповіді на запитання задачі не вистачає числового даного “Скільки всього зірвала” чи “Скільки було”, але ми його знаходимо за додатковою умовою.)

У методиці математики передбачено такий вид роботи над задачею, як скласти задачу. Завдання на складання задач ефективні насамперед для розвитку уявлень учнів про структуру задач та узагальнення способу їх розв’язування, також для того, щоб виявити, як учні усвідомлюють способи розв’язування задач певного виду.

Завдання 2. Складіть таку просту задачу (числові дані ми “зашифруємо” квадратиками):

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проблематика організації дитячого та підліткового дозвілля
Серед окремих категорій з якими ведеться дозвіллєва робота можна виділити такі категорії населення: підлітки та молодь, дорослі люди похилого віку, інваліди та сім'ї. Робота з підлітками й молоддю ст ...

Групова робота при проведенні нетрадиційного уроку з хімії
Групова навчальна діяльність учнів на практичних заняттях може бути й однорідною, й диференційованою. Використання групової навчальної діяльності гомогенних груп на практичних заняттях спрямоване на ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net