Моніторинг систем управління якістю ВНЗ

Педагогіка » Моніторинг систем управління якістю ВНЗ

Сторінка 13

Другим етапом моделювання має стати формулювання правила прийняття рішень, або визначення пріоритетів. У даному випадку приймемо пріоритети у вигляді порядкового номеру параметру (1 найвищий) для прийняття рішення абітурієнтом про вступ. Для реального моделювання потрібно більш детально сформулювати ці правила.

Третім етапом моделювання є визначення розподілу імовірності. Обсяг набору досить точно може бути описаний нормальним математичним розподілом.

Четвертий етап – це визначення нарощування часу. Наприклад, через кожен рік протягом 10 років.

П’ятим етапом є визначення початкових умов для мінливих, зокрема, для якості підготовки можна задати як і для параметрів три початкових значення: низький, середній та високий рівень.

Шостим етапом моделювання є визначення тривалості процесу моделювання. У нас він визначений як заданий термін часу протягом 10 років.

Сьомий етап полягає в оцінюванні результатів моделювання. При цьому результат кожного окремого запуску моделі за певних значень параметрів може розглядатись як окремий елемент вибірки (множини). А вся вибірка, в свою чергу, може бути проаналізована за допомогою існуючих статистичних методів, які розглядались вище.

Завершує імітаційне моделювання перевірка отриманих результатів. Найпростішим є ввести у модель такі дані, для яких існують реальні результати і зіставляти отримані результати з фактичними. У нашому випадку досвід ВНЗ – лідерів у сфері освіти говорить про пряму залежність обсягів набору від якості підготовки випускників.

Невміння, або формальне використання статистичних методів аналізу може привести до втрати управління ключовими процесами, дестабілізації СУЯ ВНЗ та демотивації персоналу навчального закладу.

Традиційний підхід до системи моніторингу якості вищої освіти базується на безумовно корисних, перевірених на практиці методах контролю за кінцевими результатами навчання. Ці методи достатньо розроблені на науковому і методичному рівнях. Натомість, моніторингу за ключовими процесами, з яких складається діяльність ВНЗ, не приділяється належної уваги. Відсутній системний підхід до здійснення моніторингу.

Запропоновано 3-х рівневу модель системи моніторингу ВНЗ на основі принципів TQM та стандартів ISO 9000 версії 2000 року, яка усуває недоліки, притаманні традиційній моделі. При цьому нова модель включає у себе усі елементи традиційної, роблячи наголос на моніторингу ключових процесів та системи управління якістю в цілому.

З урахуванням специфіки процесного підходу надано методику виділення ключових показників, що описують взаємодію між процесами СУЯ. Це дозволяє оптимізувати загальну систему показників і робить більш ефективним контроль і управління процесами, з яких складається діяльність організації. Запропоновано наочний інструмент для опису взаємозв”язків між процесами СУЯ за допомогою інформаційного графу системи показників та матриці суміжності.

Проведено аналіз існуючих статистичних методів. Надано рекомендації щодо використання таких методів, як описова статистика, регресійний аналіз, імітаційне моделювання в процесі моніторингу за функціонуванням СУЯ ВНЗ. При цьому результати статистичного аналізу використовують в першу чергу для запобігання виникненню невідповідностей, а не тільки виправленню виявлених.

Запропоновані підходи до побудови системи моніторингу ВНЗ, використання статистичних методів є універсальними і можуть бути застосовані організаціями різних сфер і напрямів діяльності, які впроваджують і підтримують у належному стані СУЯ.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мелодика мовлення та її використання в усному мовленні
Зі значенням мелодики учні в основному вже ознайомлені. Розуміють висхідну — як розвиток думки, спадну — як завершення думки. Але з монотоном не завжди справляються, хоч вправлялися в цьому. Не знают ...

Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту
У сучасному суспільстві одним з найактуальніших завдань є вирішення питань збереження фізичного здоров'я нації, яке помітно погіршилось за останні роки. Тут діє безліч факторів: наслідки Чорнобильськ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net