Моніторинг систем управління якістю ВНЗ

Педагогіка » Моніторинг систем управління якістю ВНЗ

Сторінка 8

Наявність тільки пустих клітинок у рядку говорить про те, що виходи процесів у рядку є зовнішніми (процеси 7 та 9). Наявність тільки пустих клітинок у стовпчику (процеси 1 та 4) говорить проте, що входи процесів у стовпчику є зовнішніми. Присутність одиниць у рядку та стовпчику говорить про те, що входи і виходи процесів є внутрішніми.

Ефективний моніторинг ключових процесів передбачає використання сучасних статистичних методів.

3. Використання сучасних статистичних методів в процесі моніторингу

У наведено перелік статистичних методів, які мають стати у пригоді організації в процесі розроблення, впровадження, підтримання та поліпшення СУЯ відповідно до вимог ISO 9001. В залежності від виду діяльності організації рекомендовано використовувати такі методи:

описова (наглядова) статистика, в тому числі графічні методи (1);

розроблення експериментів (2);

випробування гіпотези (3);

аналіз вимірювання (4);

аналіз здатності процесів (5);

регресійний аналіз (6);

аналіз надійності (7);

аналіз вибірки зразків (8);

моделювання (9);

статистичні діаграми управління процесом (контрольні карти Шухарта (SPC)) (10);

статистична толерантність (вибір допусків для складного виробу) (11);

аналіз часового ряду (12).

Таблиця 3

№ з/п

Вимоги ДСТУ ISO 9001:2001

Потреби у використанні числових даних

Статистичні методи згідно з нумерацією, наведеною вище

Доцільність використання у діяльності ВНЗ (позначається знаком «+»)

1.

5.6.2. Вхідні дані аналізування

     

1.1.

а) результати аудитів

Збирання та оцінювання даних аудитів

(1), (8)

+

1.2.

б) зворотній зв»язок з замовником

Збиранні та оцінювання даних про ступінь задоволеності замовників

(1), (8)

+

1.3.

в) функціонування процесів та відповідність продукції

Оцінювання функціонування процесів та відповідності продукції

(1), (5), (8), (10)

+

1.4.

г) стан запобіжних та коригувальних дій

Збирання та оцінювання даних про виконання запобіжних та коригувальних дій

(1)

+

2.

6.2.2. Компетентність, обізнаність та підготовка

     

2.1.

6.2.2. в) оцінювання ефективності вжитих заходів

Оцінювання компетентності та ефективності навчання

(1), (8)

+

2.2.

6.4. Виробниче середовище

Моніторинг за виробничим середовищем

(1), (10)

За потреби, наприклад, в процесі проведення наукових досліджень

3.

7. Випуск продукції

     

3.1.

7.2.2. Аналізування вимог щодо продукції

Оцінювання здатності організації задовольнити визначені вимоги

(1), (4), (5), (8), (11)

За потреби, наприклад, в процесі проведення наукових досліджень

3.2.

7.3.7. Вихідні дані проектування та розроблення

Перевірка відповідності вихідних даних проектування вхідним вимогам

(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (12)

За потреби

3.3.

7.3.7. Перевірка проекту та розробки

Перевірка вихідних даних проектування на відповідність вхідним вимогам

(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (12)

За потреби

3.4.

7.3.6. Затвердження проекту розробки

Забезпечення впевненості у тому, що продукція відповідає встановленим вимогам і потребам

(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (12)

За потреби

3.5.

7.3.7. Управління змінами в проекті та розробці

Аналіз, перевірка, затвердження змін, оцінювання ефекту від змін

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

За потреби

3.6.

7.4 Закупівля

7.4.1. Процес закупівлі

Забезпечення відповідності закупленої продукції установленим закупівельним вимогам

Оцінювання здатності постачальників задовольнити вимоги організації

(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

(1), (2), (5), (6), (8)

За потреби

За потреби

3.7.

7.4.3. Перевірка закупленої продукції

Визначення та впровадження інспектування або інших заходів, необхідних для забезпечення впевненості у тому, що закуплена продукція задовольняє закупівельні вимоги

(1), (3), (4), (5), (7), (8)

За потреби

3.8.

7.5.1. Управління виробництвом і наданням послуг

Моніторинг та управління виробництвом та наданням послуг

(1), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (12)

+

3.9.

7.5.2. Затвердження процесів виробництва

Затвердження, моніторинг та управління процесами, виходи яких неможливо перевірити шляхом контролю та вимірювань

(1), (5), (6), (8), (10), (12)

За потреби

3.10.

7.5.4. Власність замовника

Перевірка, захист та охорона власності замовника

(1), (8)

За потреби

3.11.

7.5.5. Збереження продукції

Моніторинг за пакуванням, складуванням та захистом продукції

(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (12)

За потреби

3.12.

7.6. Управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки

Забезпечення моніторингу процесу вимірювань та вимірювальної техніки, необхідних для доведення відповідності продукції встановленим вимогам

(1), (4), (5), (6), (8), (10), (11), (12)

За потреби

4.

8. Вимірювання, аналізування та поліпшення

8.2. Моніторинг та вимірювання

     

4.1.

8.2.1. Задоволеність замовника

Моніторинг та аналіз інформації стосовно сприйняття замовником рівня задоволення організацією вимог

(1), (8)

+

4.2.

8.2.2. Внутрішній аудит

Планування і проведення внутрішніх аудитів та звітування про результати аудитів

(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (12)

+

4.3.

8.2.3. Моніторинг та вимірювання процесів

Моніторинг та вимірювання процесів системи управління якістю для забезпечення спроможності процесів досягти запланованих результатів

(1), (2), (3), (4), (5), (8), (10), (12)

+

4.4.

8.2.4. Моніторинг та вимірювання продукції

Моніторинг та вимірювання характеристик продукції на відповідних етапах процесу випуску для доведення відповідності встановленим вимогам

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (12)

+

4.5.

8.3. Управління невідповідною прдукцією

Ідентифікація продукції, яка не відповідає установленим до неї вимогам для запобігання її постачання

Перевірка виправленої продукції стосовно відповідності вимогам

(1), (8)

Дивись п.4.4. (8.2.4.) цієї таблиці

+

+

4.6.

8.4. Аналізування даних

Визначення, збирання та аналізування даних для доведення результативності системи у правління якістю з погляду на можливості постіного поліпшення. Аналізування даних повинно надавати інформацію щодо:

а) задоволеності замовника;

б) відповідності вимогам до продукції;

в) характеристик і трендів процесів;

г) постачальників.

Дивись п. 4.1. (8.2.1.) цієї таблиці

Дивись п. 4.4. (8.2.4.) цієї таблиці

Дивись п. 4.3. (8.2.3.) цієї таблиці

Дивись п. 3.6. (7.4.1.) цієї таблиці

 

8.5.

Поліпшення

     

4.7.

8.5.1. Постійне поліпшення

Поліпшення процесів системи у правління якістю через використання числових даних у таких напрямах як:

проектування та розробка;

закупівля;

управління виробництвом та наданням послуг;

- управління моніторингом та вимірювальною технікою.  

Дивись п. 3.2., 3.3, 3.4 (7.3.3., 7.3.5., 7.3.6.) цієї таблиці

Дивись п. 3.6., 3.7 (7.4.1., 7.4.3.) цієї таблиці

Дивись п. 3.8., 3.9, 3.11 (7.5.1., 7.5.2., 7.5.5.) цієї таблиці

Дивись п. 3.1.2. (7.6.) цієї таблиці

 

4.8.

8.5.2. Коригувальні дії

Аналіз даних щодо невідповідностей для з»ясування причин їх появи

(1), (2), (3), (5), (6), (10), (12)

+

4.9.

8.5.3. Запобіжні дії

Аналіз даних щодо потенційних невідповідностей для запобігання їх виникненню

(1), (2), (3), (5), (6), (8), (10), (12)

+

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вікові особливості музичного розвитку дитини
Здібності дитини розвиваються в процесі активної музичної діяльності. Правильно організувати і направити її з самого раннього дитинства, враховуючи зміни вікових щаблів, - завдання педагога. В іншому ...

Конкретні форми позакласної роботи з фізики для 11 класу
Розвиток учнів однієї вікової групи дуже неоднорідний. Не однаковий також інтерес учнів до вивчення фізики. Обмеженість часу і зарегламентованість форм організації навчання не дають можливості врахув ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net