Контрольний експеримент. Порівняльний аналіз констатувального і контрольного експериментів

Педагогіка » Використання технік декоративного розпису у формуванні творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва » Контрольний експеримент. Порівняльний аналіз констатувального і контрольного експериментів

Сторінка 1

На останньому уроці присвяченому цій темі було проведено контрольний експеримент. Це був звичайний урок на якому учням давалося декілька зразків, з яких вони обирали який виконувати, дозволялося створювати власну композицію по бажанню. Структура уроку не змінювалася. Головною метою цього уроку було досягти якнайглибшого розкриття творчого потенціалу учня в його роботі. Даний урок було проведено і в паралельному 3-А класі.

В кінці уроку учням було запропоновано тест з питаннями відкритого і закритого типу, а також проведено аналіз робіт учнів (додаток Е). Критерії оцінки так як і на початку дослідження. Головне перевірити чи допомогли ці уроки розвинути творчість, збагатити знання учнів, виховувати мистецький смак, в порівнянні з класом в якому протягом часу формувального експерименту було проведено лише один урок з даної теми.

Проаналізувавши дані, було побудовано графіки рівня знань і умінь з петриківського розпису на кінець експерименту у кожному класі окремо і в порівнянні ( мал. 4,5,6).

Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Scan-100501-0001.jpg

Мал. 4

Описание: C:\Program Files\Vuescan\Scan-100501-0001.jpg

Мал. 5

Описание: C:\Program Files\Vuescan\Scan-100501-0005.jpg

Мал. 6

З даних контрольного експерименту можна визначити, що середній показник з теоретичних знань по темі у експериментальному класі 3-Б - вищий, ніж у контрольному класі 3-А на 16,6%, а показник практичного завдання в 3-Б вищий , ніж в 3-А на 18,4%.

Порівнюючи отримані дані, з даними констатуючого експерименту бачимо, що показник теоретичних знань у 3-А за час експерименту підвищився лише на 11%, а у 3-Б - на 31,8%, а щодо робіт учнів їх якість і творчість у 3-А підвищилася на 21,7%, а у 3-Б – на 32,4%.

На порівняльному графіку констатувального і контрольного експерименту можна побачити, що у контрольному класі рівень тестів підвищився до середньо-високого рівня, а рівень практичного завдання підвищився з середньо-низького на середній. А от у експериментальному класі з середнього (тести) і середньо-низького (практичне завдання) рівень підвищився до високого по теоретичним знанням і середньо-високого по практичному завданню (мал. 7).

Описание: C:\Program Files\Vuescan\Scan-100501-0006.jpg

Мал. 7

Якби часу практики було більше можна б було досягти ще кращих і вищих результатів. Ці дані підтверджують гіпотезу мого експерименту, що використання системи занять образотворчого мистецтва, які сприятимуть розвитку умінь і навичок з декоративного розпису, підвищить творчу активність, буде сприяти розширенню творчих здібностей учнів.

Звичайно можна помітити, що у контрольному класі теж відбувався прогрес, завдяки двом урокам, які я провела в 3-А класі, і уроку, що провела їхня вчителька, але все ж дані цього класу нижчі ніж у 3-Б після серії практичних занять, що сприяли розвитку творчості завдяки використаним формам і методам. Ці показники наочно доводять актуальність мого дослідження.

Підсумовуючи дослідження, можна говорити про те, що ефективність і досягнення високих результатів на уроках вивчення декоративного розпису залежить перед усім від того, які методи, прийоми і форми роботи буде використовувати вчитель, не забуваючи звичайно, про те, що сам вчитель повинен досконало знати цю тему, або принаймні проконсультуватися зі спеціалістом, з’їздити на батьківщину цього мистецтва, чи відвідати курси, адже від того, що розкаже вчитель буде залежати, що знатимуть учні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Історія озеленення з використанням клумбових рослин
Вважають, що висаджувати квіти на клумби в Європі вперше стали в 16 столітті. В ці часи в деяких крупних маєтках було прийняте влітку виставляти на вулицю кадовби з лимонними, апельсиновими і гранато ...

Особливості роботи по удосконаленню навичок читання на сучасному етапі розвитку початкової школи
Як показали дослідження науковця Донецького університету В.Н.Зайцева, з трьохсот факторів впливу на успішність школярів найсуттєвішим є темп читання. Діти, які опановують при читанні вголос 150 слів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net