Організаційні уміння і навички: дефініції поняття

Педагогіка » Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок » Організаційні уміння і навички: дефініції поняття

Сторінка 1

Початкова освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, а в стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетним у початкових класах є «виховні, загально-навчальні і розвивальні функції».

Традиційно вміння вчитися у вітчизняній дидактиці зосереджувалося на формуванні в учнів загально-навчальних умінь і навичок. Наприклад, у 80-х роках минулого століття поширились різні підходи до змісту структури цього вміння. Зокрема, в роботах Н.А. Лошкарьової рекомендовано на всіх уроках (відповідно до специфіки змісту предметів) формувати в учнів три великі групи умінь:

1) організація навчальної праці;

2) робота з книгою й іншими джерелами інформації;

3) культура усного та писемного мовлення.

Відомий педагог І.Я. Лернер класифікував загально-навчальні вміння на 4 групи:

1) організаційні (19 умінь);

2) практичні навчальні вміння (30 умінь);

3) інтелектуальні навчальні вміння (54);

4) психолого-характерологічні (13).

Ю.К. Бабанський, засновник теорії оптимізації навчання, узагальнив різні підходи і визначив 3 великі групи умінь:

1) навчально-організаційні;

2) навчально-мовленнєві;

3) навчально-інтелектуальні.

Охарактеризуємо ці види загально-навчальних умінь.

1. Навчально-організаційні вміння та навички:

розуміти мету діяльності, визначену вчителем;

самостійно визначати мету діяльності й завдання для її досягнення;

розуміти цінність часу та вміти його розподіляти;

здатність працювати різними темпами;

планувати послідовність виконання завдання;

уміння зосереджувати увагу на одному об'єкті навчальної діяльності;

розподіляти увагу між різними об'єктами навчальної діяльності;

змінювати план діяльності в зв'язку зі зміною умов виконання;

складати алгоритм виконання діяльності;

організовувати робоче місце;

організовувати навчальну діяльність у взаємодії (у парі, малій групі);

прогнозувати результат власної діяльності, докладати зусилля для його досягнення.

2. Навчально-інформаційні вміння та навички:

швидко актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію;

самостійно шукати нову інформацію з різних джерел;

вміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями;

користуватися каталогами, складати бібліографію;

користуватися різноманітною довідковою літературою;

працювати з графіками, схемами, таблицями, картинами;

складати план, тези виступів, доповідей, статей;

знати і застосовувати прийоми швидкого читання;

використовувати прийоми розуміння тексту (структурування, ставлення пізнавальних запитань, «діалог» з актором тощо);

працювати самостійно з підручником (розуміти будову книги і призначення всіх елементів апарату орієнтування в текстах розділів, тем, параграфів; будувати процес самонавчання за певним завданням); знати й вдаватися до прийомів смислового групування матеріалу; знати як і вміти упорядковувати та відтворювати інформацію (план, алгоритм, таблиця, схема, класифікація, стислий переказ тощо);

вміти перетворювати інформацію на спосіб діяльності;

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Рідне слово, рідна мова в національній і загальнолюдській свідомості
Рідне слово – серце народу. Рідна мова – животворний кровообіг нації, її пульс, вияв життя роду, покоління, родини. Живе материнська мова – живий і її народ. А без народів немислиме й людство. Чи ж н ...

Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
У низці вищих закладів освіти МВС створено факультети для підготовки фахівців за заочною формою навчання. Такі факультети працюють сьогодні в Університеті внутрішніх справ, Національній академії внут ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net