Форми організації дискусії в навчальному процесі

Педагогіка » Форми організації дискусії в навчальному процесі

Сторінка 1

Хтось із класиків сказав: „При суперечці народжується істина”. Наше життя - це прояв різних суперечок та дискусій. Протягом трьох останніх років навчання ми постійно дискутували на різні теми. Ми постійно шукали якісь істини. Серед нас є люди яким особливо подобається вести дискусії, деяким не дуже подобається висловлювати свою думку в голос. Але так чи інакше в якійсь мірі ми всі беремо участь у різних дискусіях, тому що такі умови диктує нам життя. У зв’язку з цим виникає питання правильного ведення дискусії. Це в першу чергу стосується психології ведення дискусії, логічної та мовної культури дискусії.

Отже, поговоримо про дискусію. Не залежно від форми організації, дискусія має певні правила.

1. Всі відкрито висловлюють свої думки.

2. Всі точки зору повинні поважатися.

3. Ми повинні слухати інших не перебиваючи.

4. Ми не повинні говорити занадто довго та занадто часто.

5. Водночас говорить лише одна особа.

6. Ми повинні дотримуватися позитивних ідей та стосунків.

7. Ми не повинні критикувати себе та інших.

8. Незгоди та конфлікти відносно ідей не повинні бути направлені на конкретну особу.

В залежності від форми організації дискусії розрізняють чотири методи проведення дискусії.

Перший називається „Дерево рішень” (метод усіх можливих варіантів).

Суть методу і його мета: Цей метод використовується тоді, коли необхідно проаналізувати певну подію чи проблему, яка відбулася в минулому. Учасники дискусії розуміють суть проблеми, і чому певні рішення були прийнятті в минулому. Учасники дискусії обговорюють позитивні і негативні рішення або наслідки рішень, а викладач з великою точність записує їх у таблицю.

Цей метод можна використовувати як метод проведення уроку підліткам або молоді.

Наприклад: Тема: „Як уникнути негативного впливу однолітків?”.

1.Викладач ставить тему для обговорення.

2. Учасникам надається основна інформація по проблемі: історичні факти, дати, події тощо (це може бути частиною дом. завдання).

3. Викладач ділить групу по 4-6 чоловік. Кожній групі роздаються фломастери і таблиці, визначається час для виконання завдання 10-15 хв.

4. Учасники дискусії заповняють таблицю і приймають рішення по проблемі.

5. Представники кожної групи розповідають про результати, викладач може порівняти отримані результати, відповісти на питання учасників дискусії. дискусія колективне обговорення суперечка

Наступний метод організації дискусії є „Дискусія у вигляді телевізійного ток-шоу”.

Суть та мета методу: Ця форма ведення дискусії має переваги над лекцією та дискусією в групі. Група 3-5 чоловік веде дискусію на зарання обрану тему в присутності аудиторії. Аудиторія вступає в обговорення пізніше, вона задає питання учасникам або просто висловлює свою думку.

Ток-шоу дає можливість чітко виразити різні точки зору за заданою темою, але для цього учасники дискусії повинні бути добре підготовлені. Всім надаються рівні можливості 3-5 хв. для виступу. Ведучий повинен слідкувати, щоб учасники не відхилялися від заданої теми. Цей метод дискусії ефективний у роботі з молоддю та підлітками, при обговоренні таких складних тем як „Батьки та діти”, „Дошлюбні стосунки”, „Кохання та закоханість”.

Наприклад тема: „Дошлюбні стосунки” слід запросити кілька пар, можливо сім’ю православного священика, сім’ю пастора, сім’ю, яка вже 10 років одружена.

1. Ведучий визначає тему, запрошує основних учасників, виробляє основні правила проведення дискусії, регламент виступів.

2. Учасників дискусії необхідно розсадити так, щоб аудиторія була навколо стола діючих осіб.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні властивості організмів. короткий нарис історії розвитку біології
Мета: розширити знання учнів про біологію як сукупність наук про живі істоти, про їх взаємозв`язки між собою та з умовами навколишнього середовища; з історією розвитку біології. Основні поняття і тер ...

Формування навичок розповіді
Розповідь — зв'язний, послідовний, логічний виклад певних подій, що розгортаються у часі. Структура розповіді вимагає чіткої наступності, не допускає перестановки в часі (початок події, її розвиток і ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net