Навчання іноземним мовам

Педагогіка » Навчання іноземним мовам

Сторінка 2

Жан Піаже виділив чотири основні стадії розвитку інтелекту:

1. Сенсорномоторна стадія (від народження до 2 років). Дана стадія ділиться на 6 підстадій. Шість підстадій цієї стадії, що триває перші 2 роки життя дитини вона послідовно демонструє такі особливості та досягнення:

· дитина має безумовні рефлекси і не здатна думати, ставити перед собою мету і відрізняти себе від навколишнього оточення;

· рефлекси перетворюються на повторювані дії;

· з'являється здатність відтворювати випадкові, приємні і викликають інтерес результати власних дій;

· зростає здатність до координації дій, спрямованих на продовження викликаних інтересів, вражень;

· відкриття для себе нових способів отримання цікавих результатів;

· поява здатності уявляти собі відсутні події в символічній формі.

Основні досягнення цього періоду включають навички скоординованих рухів, які відповідають такій матеріальній структурі, як угрупування, конструювання репрезентацій і інтенціональність. Особливо помітним підсумком цієї стадії є конструювання постійного об'єкта (розуміння незалежного від суб'єкта існування об'єктів).

2. Доопераційна стадія (від 2 до 7 років, з двома підстадіями).

Характеризуючи цю стадію частіше перераховують те, чого дитина робити не може. На першій підстадії сформувалася нова здатність до репрезентації асиміляції сенсомоторним структурами. Крім того, дитина встановлює ряд функціональних закономірностей, істин і асоціацій, що стосуються навколишнього середовища: наприклад, розуміння тотожності і деяких залежностей і кореляцій. Відмінною особливістю дітей цього віку, яка викликає подив є обмеженість їх мислення. Складається таке враження, що їх думка зосереджена виключно на одному аспекті ситуації, часто - на їх власній точці зору (егоцентризм), а всі інші точки зору в розрахунок не приймаються. Доопераційна думка, крім того, що вона зосереджена на єдиному, самому помітному аспекті події, судячи з усього, не слідує законам логіки або фізичної причинності, а обмежується швидше асоціаціями по суміжності. Так, аргументація дітьми їх вчинків нерідко являє собою абсурдні вигадки або є результатом їх бажання виправдатися за всяку ціну.

Поняття егоцентризму вводиться Ж. Піаже як характеристика дитячого мислення на стадії інтуїтивного інтелекту. Егоцентрична позиція характеризується тим, що дитина дошкільного віку при аналізі навколишньої дійсності розглядає ситуацію зі своєї точки зору, яку вона не усвідомлює як власну, і яка виступає для неї як абсолютна. У дитячій психології закріпилося розуміння егоцентризму як негативної характеристики ставлення дитини до дійсності, яке змінюється з віком децентрації.

3. Стадія конкретних операцій (від 7 до 12 років. Підрозділяється на дві підстадії).

На цій стадії виправляються помилки, які дитина допускає на доопераційній стадії, однак вони виправляються по-різному і не всі відразу. Суть визначення «конкретна» операція, що входить у назву цієї стадії, полягає в тому, що операційне рішення проблем (тобто рішення, засноване на зворотних розумових діях), приймається окремо для кожної проблеми і залежить від її змісту. Наприклад, фізичні поняття засвоюються дитиною в такій послідовності: кількість, довжина і маса, площа, вага, час і обсяг.

4. Стадія формальних операцій (від 12 років і більше).

Система оборотних операцій, стаючи більш координованою, вступає в наступну стадію розвитку, формальних операцій, яка починається у віці 11-12 років. Розвинуте раніше вміння класифікувати об'єкти переростає у здатність до комбінаторного мислення: аналізуючи фізичну дію, дитина здатна врахувати всі можливі аспекти і змінювати їх по одному, як кваліфікований експериментатор, у пошуках логічно обгрунтованої відповіді. Здатність варіювати - в розумовому плані і гіпотетично - аспектами ситуації в строго встановленому порядку означає, що дитина може придумувати об'єкти і ситуації, що не існують в дійсності. Так можливість бере верх над дійсністю, а з формою маніпулюють і її розглядають у відриві від змісту, тобто не так, як це робить дитина, яка перебуває на стадії конкретних операцій.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту
Оцінка результатів формуючого експерименту може бути більш-менш достовірною лише за умов вихідної рівності груп, що залучені до експерименту. З такою метою перед початком формуючого експерименту було ...

Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання
Визначити полягання справ в тій або іншій сфері діяльності завжди досить важко. Проте в такому питанні, як комп'ютеризація, є один чинник, що легко враховується, який достатньо ясно може охарактеризу ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net