Аналіз системи задач на рух у початковому курсі математики

Педагогіка » Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух » Аналіз системи задач на рух у початковому курсі математики

Сторінка 2

Нас цікавили питання:

чи вважають учителі доцільним розв’язування задач на рух;

чи вважають вони достатньою кількість таких задач, що подані у підручнику для 4 класу;

чи відчувають учителі труднощі у розв’язуванні і поясненні учням задач на рух;

в якій формі (індивідуальній, фронтальній) організовують роботу з цими задачами;

які методи застосовують під час роботи;

чи надають допомогу на уроці учням, які виконують завдання самостійно;

яка категорія дітей працює самостійно над задачами на рух;

яке значення мають такі задачі для учнів початкової школи.

Результати анкетування показали, що фактично усі вчителі початкових класів вважають доцільним і навіть необхідним розв’язування задач на рух (і надають їм великого значення). Адже, на думку вчителів, такі задачі будуть високоефективними у перспективі, оскільки вміння розв’язувати задачі на рух є необхідною умовою особистісного та суспільного розвитку людини.

Основна маса опитаних учителів вважає, що у підручнику з математики для 4 класу кількість задач на рух є недостатньою для досягнення бажаних результатів. Не досить досвідчені учителі відчувають деякі труднощі при поясненні учням особливостей задач на рух. Класоводи надають допомогу учням, які виконують завдання самостійно, а це означає, що недостатньо проведено роботи над задачами або використана досить мала кількість вправ і завдань, і, нарешті, через незнання методики роботи над задачами на рух.

Таким чином, проведений аналіз засвідчує, що в практиці початкової школи проблема використання задач на рух має певні відображення. В роботі над цими задачами і вчителі, і учні відчувають труднощі і потребують методичної допомоги.

Особливий тип задач, які містять опис процесу руху двох тіл, що переміщуються в одному чи різних напрямках, називають задачами на рух. Ці задачі вводяться для опрацювання у 4 класі.

У підручнику з математики для 4 класу спочатку вводяться прості задачі на рух, далі – складені, і нарешті – задачі з типовим конкретним сюжетом: 1) задачі на зустрічний рух; 2) задачі на рух у протилежних напрямках; 3) задачі на рух в одному напрямку. Вивчення задач цього виду є засобом формування у молодших школярів поняття руху, його різновидів та напрямків, а також понять «швидкість», «час» і «відстань». Розв'язуванню задач на рух передує тривала робота з розв'язування простих та складених задач на знаходження швидкості, часу та відстані.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проектування технологій формування ООД
Проектування технологій формування орієнтовної основи діяльності (ООД) включає вибір типу учення, його структурних елементів, а також методів і прийомів їх реалізації. Відомо три типи учення: 1. непо ...

Ігрова форма навчання
Гра є унікальним механізмом акумуляції і передачі соціального досвіду – як практичного, так і етичного, пов’язаного з певними правилами та нормами поведінки в різних ситуаціях. Поява ігрового методу ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net