Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах

Педагогіка » Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Аутотренінг

Я — носій української культури.

Я — знавець милозвучної мови, що є для мене рідною.

Я можу творити.

Я хочу і можу зробити свій проект та презентувати його.

Я міркую, замислююся, аналізую.

Я хочу знати і поділитися тим, що знаю.

Люблю читати поезію про рідний край, творити поезії і при свячувати їх рідному краєві.

3. Мотивація навчання

Бесіда «Незавершені речення».

• Словотвір — це .

• Частина слова — .

• Корінь — .

• Суфікс — .

• Префікс — .

• Закінчення — .

• Спільнокореневі слова — .

Різні форми одного і того слова — .

• Способи творення — .

• Орфограма — .

• Орфографія + Словотвір — .

Бесіда «Карусель».

• Чому важливо знати про значущі частини слова:

• Яку роль у мові відіграють словотворчі засоби стилістики?

• Що означає «стилістичне забарвлення морфем»?

• Чи можуть морфеми бути синонімічними? Доведіть.

• Як утворилися слова: визнання, пізнання, вимова, дробовий, занести, чорнозем, живопис, виразно, молодий?

4. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

Тематичне оцінювання № 5

Словотвір

Рівень 1

1. Що означає «словотвір»?

2. Яка морфема стоїть після кореня?

3. Яка морфема може вживатися у дієсловах після суфікса, кореня?

4. Чим відрізняється морфемний і словотвірний аналіз слів?

5. Перерахуйте неморфологічні способи творення слів.

6. Наведіть 3 приклади слів, утворених безафіксним способом та 3 слова — основоскладанням.

7. Як називають частину слова без закінчення?

Рівень 2

1. Розберіть за будовою, визначте способи творення.

Краєвид, зорепад, ВНЗ, власноруч, заходити, праліс, вітерець, безмежний, митися, перехід, переходити, Ткач — ткач, добридень, черговий, блакить, синьо-жовтий, присадибний, юннат, молода, командуючий, полонений, медсестра, спортзал, голіруч, молодь.

2. Виконайте словотвірний аналіз слова придунайський.

Рівень З

Створіть невеликий твір-опис «Весна», використовуючи слова різних способів творення. Способи творення вказати у дужках одразу після використаного слова.

5. Коментар відповідей та робіт студентів

6. Виконання практичної роботи

Морфема — найменша неподільна значуща частина слова.

Корінь — частина слова без префікса і суфікса, спільна для споріднених слів (стрижнева морфема, виражає загальне лексичне значення слова).

Префікс - морфема, що стоїть перед коренем (-я).

Суфікс ^ після

Закінчення (флексія) — афікс, займає кінцеву позицію в змінюваному слові, виступає показником синтаксичних зв'язків між словами у словосполученні й реченні.

Основа — частина змінюваного слова без закінчення (виражає лексичне значення слова).

Афікси є носіями словотвірного і граматичного значень слова (уточнюють значення кореня).

• Л •, постфікс (сь, -ся), інтерфікс (V — о, є, и, і — голосна, що поєднує корені складних слів: лісостеп, трикутник, перекотиполе, фотоелемент).

2. Розбір за будовою (морфемний аналіз).

Словотвір — розділ мовознавства, щовивчає лексичні одиниці (слова) за структурою, способом їх творення.

Спосіб словотворення — це певний шлях утворення нового слова (за допомогою мовних ресурсів чи переосмислення слова).

Словотворчий аналіз — встановлення способу словотворення аналізованого слова (визначення творчої основи та словотворчих афіксів). Різниця з морфемним аналізом: поділ на морфеми відбувається (при морфемному аналізі) безвідносно до способу творення і з'ясування, за допомогою яких словотворчих засобів виникло аналізоване слово.

Додаткові матеріали

Словотворчі засоби відіграють важливу роль у стилістичному забарвленні слів і в стилетворенні. Стилістична виразність тексту посилюється, якщо в ньому використано слова, що завдяки словотворчим засобам виділяються своїми стилістичними функ ціями. Наприклад, правда — неправда, воля — неволя, рука — ручище, рученька, ручечка .

Стилістичні можливості словотвору виявляються, насамперед, у синонімії словотвірних афіксів. Одні суфікси використовуються для творення від якоїсь основи слів з відмінними значеннями — рука — ручний, рушник, рукав; воля — вільний, вольовий, воліти.

Вони сприяють збагаченню словникового складу мови, використовуються як засіб значеннєвого розрізнення лексичних одиниць, що розвиваються з одного кореня. Це суфікси з лексико-семантичним значенням. Інші суфікси (з лексико-граматичним значенням), приєднуючись до кореня, не змінюють семантики слова, а вносять додаткові відтінки означально-обставинного й експресивного характеру (сестра — сестричка, сестронька; кіт — котик, котичок, котяка, котяра, котюча). Ці суфікси, як правило, надають словам і висловлюванню взагалі певного стилістичного забарвлення, тому частіше використовуються зі стилістичною метою. Стилістичні властивості слів, утворених певним способом, виявляються при зіставленні лексем, що мають один корінь і значення, але різне словотвірне оформлення. (За О. Пономарівим) орфограма префікс суфікс

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості педагогічного малюнка для учнів початкової школи
Успішне здійснення педагогічного малювання значною мірою залежить від уміння вчителя образотворчого мистецтва професійно виконувати начерки. По-суті, пояснювальні малюнки вчителя є начерками, пристос ...

Педагогічні умови формування екологічної культури молодших школярів
На сьогоднішній день екологічне виховання у початкових класах не обмежується формуванням у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст екологічного виховання складає «система взаємопов’язаних п ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net