Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах

Педагогіка » Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах

Сторінка 1

Аутотренінг

Я — носій української культури.

Я — знавець милозвучної мови, що є для мене рідною.

Я можу творити.

Я хочу і можу зробити свій проект та презентувати його.

Я міркую, замислююся, аналізую.

Я хочу знати і поділитися тим, що знаю.

Люблю читати поезію про рідний край, творити поезії і при свячувати їх рідному краєві.

3. Мотивація навчання

Бесіда «Незавершені речення».

• Словотвір — це .

• Частина слова — .

• Корінь — .

• Суфікс — .

• Префікс — .

• Закінчення — .

• Спільнокореневі слова — .

Різні форми одного і того слова — .

• Способи творення — .

• Орфограма — .

• Орфографія + Словотвір — .

Бесіда «Карусель».

• Чому важливо знати про значущі частини слова:

• Яку роль у мові відіграють словотворчі засоби стилістики?

• Що означає «стилістичне забарвлення морфем»?

• Чи можуть морфеми бути синонімічними? Доведіть.

• Як утворилися слова: визнання, пізнання, вимова, дробовий, занести, чорнозем, живопис, виразно, молодий?

4. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

Тематичне оцінювання № 5

Словотвір

Рівень 1

1. Що означає «словотвір»?

2. Яка морфема стоїть після кореня?

3. Яка морфема може вживатися у дієсловах після суфікса, кореня?

4. Чим відрізняється морфемний і словотвірний аналіз слів?

5. Перерахуйте неморфологічні способи творення слів.

6. Наведіть 3 приклади слів, утворених безафіксним способом та 3 слова — основоскладанням.

7. Як називають частину слова без закінчення?

Рівень 2

1. Розберіть за будовою, визначте способи творення.

Краєвид, зорепад, ВНЗ, власноруч, заходити, праліс, вітерець, безмежний, митися, перехід, переходити, Ткач — ткач, добридень, черговий, блакить, синьо-жовтий, присадибний, юннат, молода, командуючий, полонений, медсестра, спортзал, голіруч, молодь.

2. Виконайте словотвірний аналіз слова придунайський.

Рівень З

Створіть невеликий твір-опис «Весна», використовуючи слова різних способів творення. Способи творення вказати у дужках одразу після використаного слова.

5. Коментар відповідей та робіт студентів

6. Виконання практичної роботи

Морфема — найменша неподільна значуща частина слова.

Корінь — частина слова без префікса і суфікса, спільна для споріднених слів (стрижнева морфема, виражає загальне лексичне значення слова).

Префікс - морфема, що стоїть перед коренем (-я).

Суфікс ^ після

Закінчення (флексія) — афікс, займає кінцеву позицію в змінюваному слові, виступає показником синтаксичних зв'язків між словами у словосполученні й реченні.

Основа — частина змінюваного слова без закінчення (виражає лексичне значення слова).

Афікси є носіями словотвірного і граматичного значень слова (уточнюють значення кореня).

• Л •, постфікс (сь, -ся), інтерфікс (V — о, є, и, і — голосна, що поєднує корені складних слів: лісостеп, трикутник, перекотиполе, фотоелемент).

2. Розбір за будовою (морфемний аналіз).

Словотвір — розділ мовознавства, щовивчає лексичні одиниці (слова) за структурою, способом їх творення.

Спосіб словотворення — це певний шлях утворення нового слова (за допомогою мовних ресурсів чи переосмислення слова).

Словотворчий аналіз — встановлення способу словотворення аналізованого слова (визначення творчої основи та словотворчих афіксів). Різниця з морфемним аналізом: поділ на морфеми відбувається (при морфемному аналізі) безвідносно до способу творення і з'ясування, за допомогою яких словотворчих засобів виникло аналізоване слово.

Додаткові матеріали

Словотворчі засоби відіграють важливу роль у стилістичному забарвленні слів і в стилетворенні. Стилістична виразність тексту посилюється, якщо в ньому використано слова, що завдяки словотворчим засобам виділяються своїми стилістичними функ ціями. Наприклад, правда — неправда, воля — неволя, рука — ручище, рученька, ручечка .

Стилістичні можливості словотвору виявляються, насамперед, у синонімії словотвірних афіксів. Одні суфікси використовуються для творення від якоїсь основи слів з відмінними значеннями — рука — ручний, рушник, рукав; воля — вільний, вольовий, воліти.

Вони сприяють збагаченню словникового складу мови, використовуються як засіб значеннєвого розрізнення лексичних одиниць, що розвиваються з одного кореня. Це суфікси з лексико-семантичним значенням. Інші суфікси (з лексико-граматичним значенням), приєднуючись до кореня, не змінюють семантики слова, а вносять додаткові відтінки означально-обставинного й експресивного характеру (сестра — сестричка, сестронька; кіт — котик, котичок, котяка, котяра, котюча). Ці суфікси, як правило, надають словам і висловлюванню взагалі певного стилістичного забарвлення, тому частіше використовуються зі стилістичною метою. Стилістичні властивості слів, утворених певним способом, виявляються при зіставленні лексем, що мають один корінь і значення, але різне словотвірне оформлення. (За О. Пономарівим) орфограма префікс суфікс

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Питання для визначення основних тенденцій класного самоврядування
Гарний колектив – надійна опора, дорожи його думкою! Що таке колектив? Чи завжди в класі є колектив? Які його ознаки? Чи є у вашому класі дружній працездатний колектив? Чи є у нього суспільно значущі ...

Порушення мовлення у дітей
Нова модель освіти в Україні покликана переорієнтувати навчально-виховний процес на становлення духовно-здорової творчої особистості, здатної продуктивно мислити, вирішувати проблеми сьогодення й май ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net