Комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні

Педагогіка » Методика формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні » Комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні

Сторінка 1

Проаналізувавши підручник Ю. Клименка, зробили висновок, що у ньому недостатня кількість вправ для навчаня аудіювання учнів шостого класу. І тому ми вирішили розробити комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні. Вважаємо необхідним зобразити за допомогою таблиці систему вправ для навчання аудіювання учнів шостого класу.

Система вправ для навчання аудіювання учнів 6-го класу

Підсистема І

Підсистема ІІ

Вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання.

Вправи для розвитку вмінь аудіювання.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 1

Група 2

Вправи для формування фонетичних навичок аудіювання

Вправи для формування лексичних навичок аудіювання

Вправи для формування граматичних навичок аудіювання

Вправи, що готують учнів до аудіювання текстів

Вправи в аудіюванні текстів

Мета вправ І підсистеми – сформувати в учнів слухові, лексичні та граматичні навички аудіювання. До І підсистеми входять не комунікативні та умовно-комунікативні рецептивні вправи.

Наведемо приклади вправ І підсистеми:

А. Вправи, що спрямовані на формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок аудіювання.

Вправи на диференціацію звукової форми слова та його розуміння.

Fois – voix

Doigt – toi

Code – cote

Cage – cache

Вправи на семантизацію похідних і складних слів.

Machine à écrire, voir – prévoir, construction – destruction, charger – décharger.

Вправи на розуміння фраз з незнайомими лексичними одиницями і багатофункціональними граматичними структурами.

Il fait frais. Il y a des fleurs. Les oiseaux chantent.

Б. Вправи, що спрямовані на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання.

Вправи на розвиток імовірного прогнозування.

Écoutez la première phrase et inventez la suite:

Quand il fait chaud…

Écoutez la caractéristique de la personne et devinez vers quelle profession lui se rapporte:

Chaque matin je vais à l’école.

Ecoutez les titres et devinez le sens de ces texts:

“Les saisons”, “Les repas des Français”, “Les fêtes d’automne”.

Ecoutez le début de l’histoire et devinez le sens de ces texts:

“En automne les Français not quelques fêtes…”

“Je suis allée à Paris. Je suis montée sur la Tour Eiffel…

Вправи на розвиток уваги та адитивної пам’яті.

Écoutez les mots et les répétez:

Blanc, gris, violet, rose, roux, vert, noir.

Écoutez deux phrases et les répétez

C’est le printemps. Ilfait beau.

Écoutez les mots et définissez quel d'eux se rapportent à notre sujet:

Automne, soleil, cotton, fleurs, vêtements, chocolat, orage.

Вправи на розвиток механізму осмислення.

Écoutez le dialogue et dites qui parle:

- Allo, c’est l’hôtel?

- Oui, c’est bien ça.

- Je voudrais parler à ma fille Yulia.

- Allo, maman, bonjour! .

Écoutez les phrases et dites où il y a une action:

“Il fait un temps magnifique: 26 degrés à l’ombre.”

Мета вправ ІІ підсистеми – розвинути в учнів уміння аудіювання. До цієї підсистеми входять умовно-комунікативні та комунікативні рецептивні вправи.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах
Під час проведення уроків фізичної культури учні здобувають необхідні знання, навички та вміння. Внаслідок цього зміст уроку фізкультури, його організація проведення визначаються відповідними методам ...

Методичний аналіз програми трудового навчання з профілю “Деревообробка” у 8-11 класах з метою підбору тем при вивчені яких найкраще формувати і розвивати загальнотрудові умінні та навички
Трудове навчання – загальноосвітній предмет державного компонента змісту освіти, який знайомить учнів із виробництвом як складовою навколишнього середовища і на цій основі впливає на їхній світогляд. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net