Комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні

Педагогіка » Методика формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні » Комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні

Сторінка 1

Проаналізувавши підручник Ю. Клименка, зробили висновок, що у ньому недостатня кількість вправ для навчаня аудіювання учнів шостого класу. І тому ми вирішили розробити комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні. Вважаємо необхідним зобразити за допомогою таблиці систему вправ для навчання аудіювання учнів шостого класу.

Система вправ для навчання аудіювання учнів 6-го класу

Підсистема І

Підсистема ІІ

Вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання.

Вправи для розвитку вмінь аудіювання.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 1

Група 2

Вправи для формування фонетичних навичок аудіювання

Вправи для формування лексичних навичок аудіювання

Вправи для формування граматичних навичок аудіювання

Вправи, що готують учнів до аудіювання текстів

Вправи в аудіюванні текстів

Мета вправ І підсистеми – сформувати в учнів слухові, лексичні та граматичні навички аудіювання. До І підсистеми входять не комунікативні та умовно-комунікативні рецептивні вправи.

Наведемо приклади вправ І підсистеми:

А. Вправи, що спрямовані на формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок аудіювання.

Вправи на диференціацію звукової форми слова та його розуміння.

Fois – voix

Doigt – toi

Code – cote

Cage – cache

Вправи на семантизацію похідних і складних слів.

Machine à écrire, voir – prévoir, construction – destruction, charger – décharger.

Вправи на розуміння фраз з незнайомими лексичними одиницями і багатофункціональними граматичними структурами.

Il fait frais. Il y a des fleurs. Les oiseaux chantent.

Б. Вправи, що спрямовані на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання.

Вправи на розвиток імовірного прогнозування.

Écoutez la première phrase et inventez la suite:

Quand il fait chaud…

Écoutez la caractéristique de la personne et devinez vers quelle profession lui se rapporte:

Chaque matin je vais à l’école.

Ecoutez les titres et devinez le sens de ces texts:

“Les saisons”, “Les repas des Français”, “Les fêtes d’automne”.

Ecoutez le début de l’histoire et devinez le sens de ces texts:

“En automne les Français not quelques fêtes…”

“Je suis allée à Paris. Je suis montée sur la Tour Eiffel…

Вправи на розвиток уваги та адитивної пам’яті.

Écoutez les mots et les répétez:

Blanc, gris, violet, rose, roux, vert, noir.

Écoutez deux phrases et les répétez

C’est le printemps. Ilfait beau.

Écoutez les mots et définissez quel d'eux se rapportent à notre sujet:

Automne, soleil, cotton, fleurs, vêtements, chocolat, orage.

Вправи на розвиток механізму осмислення.

Écoutez le dialogue et dites qui parle:

- Allo, c’est l’hôtel?

- Oui, c’est bien ça.

- Je voudrais parler à ma fille Yulia.

- Allo, maman, bonjour! .

Écoutez les phrases et dites où il y a une action:

“Il fait un temps magnifique: 26 degrés à l’ombre.”

Мета вправ ІІ підсистеми – розвинути в учнів уміння аудіювання. До цієї підсистеми входять умовно-комунікативні та комунікативні рецептивні вправи.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Нова парадигма освіти, її основні витоки
На історичній межі тисячоліть ми стаємо не тільки просто свідками, а й безпосередніми учасниками тих дійсно кардинальних змін, які відбуваються практично в усіх основних сферах суспільного буття. Ці ...

Переваги і недоліки використання комп’ютера
Оновлення всіх сторін життя суспільства, необхідність виходу на передові рубежі науково-технічного прогресу, забезпечення високої ефективності і розвитку творчого потенціалу суспільства – усе це став ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net