Організація процесу навчання аудіювання у шостому класі

Педагогіка » Методика формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні » Організація процесу навчання аудіювання у шостому класі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Організація процесу навчання аудіювання визначена у чинній програмі. Відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів, на вивчення іноземної мови у 6 класі відводиться 2 години на тиждень. Враховуючи тривалість навчального року для загальноосвітніх навчальних закладах II-III ступенів - 190 робочих днів (Закон України «Про загальну середню освіту»), і режим 5-денного робочого тижня (Концепція загальної середньої освіти), отримуємо загальну кількість годин з французької мови у 6 класі – 64.

Як зазначено в Програмі для загальноосвітніх навчальних закладів, на кінець шостого класу учень повинен:

— реагувати на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;

— розуміти мовлення вчителя у повільному темпі, з довгими паузами, підтверджені невербальними засобами;

— розуміти інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;

— розуміти діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією;

— розуміти основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.

Ми вирішили необхідним розробити тематичний план уроків у шостому класі. Ми розрахували кількість уроків, яка виділяється на рік навчання, а потім вичислили кількість годин вивчення кожної теми і розробили комплекс вправ.

Таким чином, ми проаналізували і узагальнили завдання, які повинен ставити перед собою вчитель, навчаючи учнів шостого класу аудіюванню. Ми розробили тематичний план уроків французької мови у шостому класі.

Таким чином ми проаналізували мету і зміст формування мовленнєвої компетенції і, виходячи із завдання дослідження, визначили мету і зміст формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні.

Ще одним завданням, яке ми ставили перед собою, було дослідити лінгво-психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності і на їх основі виділили предмет, засіб та спосіб аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.

У процесі навчання аудіювання учні обов’язково зіштовхуються з труднощами. Їх наявність є, з одного боку, тією проблемою, вирішення якої призводить до формування навичок аудіювання та розвитку школярів, з іншого боку, вони не повинні перешкоджати навчальному процесу. Визначивши основні труднощі розуміння аудитивного повідомлення і уточнивши труднощі розуміння аудитивного повідомлення для учнів шостого класу, на їх основі виділили фонетичні труднощі у якості основих, а в якості другорядних – граматичні, лексичні та труднощі, зумовлені умовами сприймання.

Ми розглянули та проаналізували етапи навчання аудіювання та визначили етапи навчання аудіювання для учнів шостого класу.

Проаналізувавши всі вправи, які відведені учням шостого класу з аудіювання, ми зрозуміли, що їх недостатньо і розробили свою систему вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні.

Ми також дослідили контроль та оцінювання рівня сформованості навичок аудіювання в учнів 6-го класу.

План-конспект уроку французької мови у 6 класі

Тема уроку: «Les saisons».

Цілі:

Практична: формувати в учнів уміння розповідати про пори року та погодні явища, вказуючи до якої пори року вони належать.

Освітня: активізувати у мовленні учнів ЛО: en été, en automne, en hiver, au printemps, au moins de та МЗ: il fait chaud (en été), ознайомити із ЛО: un orage, tomber, nuageux, couvrir, geler, ознайомоти з граматичною структурою le future proche.

Розвиваюча: розвивати навички аудіювання, самостійного мислення та мовленнєві навички учнів із використанням наочності та аудіозаписів уроку;

Виховна: виховувати в учнів почуття захоплення французькою мовою, сприяти формуванню в їх свідомості стійкого інтересу до вивчення предмета.

Обладнання уроку: картинки із зображеням пір року, магнітофон, касета з аудіо записом тексту, різнокольорові картки, таблиця утворення майбутнього часу le future proche, фішки у червоного, оранжевого та жовтого кольору для оцінки роботи учнів.

Схематичний план уроку

Початок уроку

1. Організація класу

2. Мовленнєва зарядка

Основна частина уроку

3. Аудіювання розмови Юлії і її мами про відпочинок на березі моря

4. Виконання післядіалогових вправ

5. Навчання розпізнавання нових ЛО

6. Фонетичне опрацювання нових ЛО

7. Активізація мовного матеріалу попередніх уроків: ЛО: en été, en automne, en hiver, au printemps, au moins de та МЗ: il fait chaud (en été)

8. Ознайомлення з граматичною структурою le future proche

Заключна частина уроку

9. Повідомлення домашнього завдання

10. Підсумки уроку

Час

2 хв.

7 хв.

4 хв.

10 хв.

3 хв.

3 хв.

10 хв.

3 хв.

2 хв.

1 хв.

Хід уроку

Етап, прийом

Зміст роботи

Етап 1.

Початок уроку. Організація класу.

Прийом 1. Бесіда з черговим та учнями класу.

Етап 2.

Мовленнєва зарядка. Розучування вірша .

Прийом 1.

Слухання вірша у виконанні вчителя.

Прийом 2.

Повторення рядків вірша хором за вчителем.

Прийом 3.

Розучування вірша з опорою на ключові слова і схему.

Етап 3.

Аудіювання розмови Юлії і її мами про відпочинок на березі моря.

Прийом

Слухання розмови Юлії та її мами.

Етап 4.

Виконання післядіалогових вправ.

Прийом 1.

Заповнення таблиці по змісту почутого діалога.

Прийом 2.

Завершення речень за змістом.

Етап 5.

Навчання розпізнавання нових ЛО.

Прийом:

Гра “Reconnaissance”

Етап 6.

Фонетичне опрацювання нових ЛО.

Прийом:

Хорове та індивідуальне повторення нових ЛО за вчителем.

Етап 7.

Активізація мовного матеріалу попередніх уроків: ЛО: en été, en automne, en hiver, au printemps, au moins de та МЗ: il fait chaud (en été).

Прийом 1.

Складання коротких діалогів на основі цих ЛО.

Прийом 2.

Гра «Finis la phrase».

Етап 8.

Ознайомлення з граматичною структурою le future proche.

Прийом 1.

З’ясування розуміння учнями способу утворення le future proche. Робота з граматичною схемою і таблицею відмінювання дієслова «aller».

Прийом 2.

Хорове повторення за вчителем.

Етап 9.

Повідомлення домашнього завдання.

Прийом:

Запис домашнього завдання у щоденниках.

Етап 10.

Підсумки уроку.

P: Mes enfants, bonjour! Je suis très contente de vous voir. Comment allez-vous? J’espère que tout va bien. Qui est absent? Merci. Bon, commencons notre leçon. Aujourd’hui on a beaucoup de travail.

P: A la leçon précédente nous avons commence à apprendre la poésie. Je vais vous rappeler cette poésie. Ecoutez attentivement , parce que vous allez l’apprendre par coeur et dessiner ce que vous apprenez.

Quand il fait chaud,

Je mets un chapeau.

Quand il fait froid,

Je reste chez moi.

Quand il fait beau,

C’est un cadeau.

Et quand il pleut,

C’est merveilleux!

P: Maintenant répétez après moi ligne par ligne. Quand il fait chaud.

Cl: Quand il fait chaud. Etc.

P: A present on va apprendre cette poésie par coeur. Utilisez les mots suivants.

На дошці записані слова:

chaud, froid, beau, pleut

а також прикріплена схема:

Quand il fait… je…

P: Alban et Yulia sont en vacances dans les Carpates. Il pleut. La mère de Yulia est à Yalta, au bord de la mer. Elle telephone. Ecoutez comment Yulia décrit les vacances.

- Allô, c'est l'hôtel „Boukovel"?

- Oui, c'est bien ça.

- Je voudrais parler а Yulia ou bien а Alban, s'il vous plaît.

- Ne quittez pas, je vous passe la chambre de Yulia.

- Allô, Yulia, . c'est maman, ça va bien?

- Tout va bien, mais, malheureusement, il ne fait pas très beau. Il y a peu de soleil et il pleut souvent. Et on attend des orages. Et il ne fait pas très chaud.

- Comme c'est bizarre! Vous n’avez pas de chance ! Chez nous, à Yalta, il fait un temps magnifique : 26 degrés à l’ombre. Alors, vous rentrez à Kyiv?

- Pas du tout. On va se promener, on va découvrir la région.

- Sous la pluie?

- Il va peut-être faire beau .

- Dans les Carpates, j'en doute . Alors qu'а Yalta .

- Oui, je sais! А Yalta, il fait toujours beau!

- Eh bien, justement, tu vois, ce soir on va dоner dans le jardin а Aloupka parce qu'il fait très chaud.

- Et nous, on va passer la soirée devant la télé!

Ah, bon! Heureusement, vous avez la télé!

P: Et maintenant remplis ce tableau.

Dans les Carpates

A Yalta

Il fait beau.

Il fait chaud.

Il fait mauvais.

Il pleut.

Il y a beaucoup de soleil.

Il y a peu de soleil.

On attend des orages.

P: Finissez les propositions d’après le contenu de l’histoire.

a)Dans les Carpates…

E1:…il ne fait pas tres beau.

b)Chez nous, à Yalta, il fait…

E2:…un temps magnifique.

c)Ce soir on va diner dans…

E3:…le jardin à Aloupka.

d)Et nous, on va passer le soirée…

E4:…devant la télé.

Jouons! Je vais lire les phrases et vous devez reconnaître les nouveaux mots.

Un orage est dans le ciel quand il pleut.

Le neige tombe sur la terre.

Le ciel peut-etre nuageux.

La neige peut couvrir la terre.

Il peut geler en hiver.

P: Je vais nommer les nouveaux mots et vous allez repeater.

P: un orage

Cl: un orage… Etc.

P: Donc, notre thème d’aujourd’hui est “Les saisons”.

Et bien, imaginez-vous que c’est automne maintenant. Vous faites connaissance avec votre ami.

Modèle:

Е1:Salut!

E2 :Salut, ça va ?

E1 :Bien. Quel temps fait-il aujourd’hui ?

E2 :C’est l’autmne.

E1 :Oui, il n’y a plus de fleurs dans les champs.

E2:Et tres souvent le ciel est nuageux.

P: Et maintenant regardez dans la fenetre. On va travailler en choeur.

P: Aujourd’hui le ciel est .

E1: Gris!

E2: Blanc!

E3: Bleu!

(Вчитель підказує, тримаючи картки відповідних кольорів).

P: Aujourd’hui il fait .

E1 : beau.

E2 : tres chaud.

E3 : du vent.

P: Alors, vous allez écouter beaucoup de phrases avec les verbes au future proche.

Aller

Je vais Nous allons

Tu vas Vous allez

Il va Ils vont

Elle va

On va

P: Regardez ce schema:

Futur Proche

“aller” au Present de l’indicatif

+

l’infinitif du verbe conjugué

P: Repetez les phrases d’apres moi:

P: Je vais aller en Crimée cet été.

Cl: Je vais aller en Crimée cet été.

P: Nous allons aller en Crimée cet été.

Cl: Nous allons aller en Crimée cet été.

P: Ouvrez vos cahiers et écrivez le devoir : ex.2,3 p. 54, et apprenez “Mon vocabulaire” p. 59.

P:Vous avez bien travaillé aujourd’hui. Sacha, Yulia et Anna, vous étiez les plus actifs. Je vous donne 10. Olga, Kate, Dima, vous aviez quelques fautes. Vos notes 9. Merci pour votre travail. Bonne chance! A bientôt!

Цікаве про педагогіку і навчання:

Засоби навчання в біології
Засоби навчання – це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання. До засобів навчання належать: підручники, ...

Сучасні принципи побудови освіти у вищих навчальних закладах Індії
При виборі учбового закладу багато хто віддає перевагу Європі або Америці. А що ви скажете щодо країн Сходу, дорогі абітурієнти? Наприклад, Індія. Це країна щороку відкриває двері для іноземних студе ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net