Використання казок в навчальному процесі

Педагогіка » Формування лексичних навичок японської мови за допомогою казок » Використання казок в навчальному процесі

Сторінка 1

Серед проблем, теоретично й експериментально розв'язуваних методикою іноземних мов, комунікативна компетенція й способи її досягнення є одними з найбільш актуальних. Сучасні інтерпретації мовної компетенції в області викладання іноземних мов сходять до визначення американського вченого Д. Хаймза, відповідно до якого, мовна компетенція - це те, що потрібно знати мовцеві для здійснення комунікації в культурозначимих обставинах.

Опанувати мовною компетенцією іноземної мовою, не перебуваючи в країні досліджуваної мови, завдання досить важке. Тому важливим завданням учителів є створення реальних й уявлюваних ситуацій спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи для цього різні методи й прийоми роботи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти й ін).

Не менш важливим є завдання залучення студентів до культурних цінностей народу - носія мови. У цих цілях велике значення має текст й ілюстрації до нього. Значне місце серед текстів займають такі їхні види, як листи, рекламні оголошення, вивіски, анкети, меню. Всі факти і явища, вся інформація про різні області дійсності іншомовних країн відбиралися з урахуванням віку тих, кого навчають, і їхніх інтересів. Оволодіння цим матеріалом дозволити учням краще орієнтуватися в країні досліджуваної мови у випадку її реального відвідування.

Поряд із цим важливо дати студенту наочне подання про життя, традиції, язикові реалії іншомовних країн. Засобом реалізації цієї мети можуть служити казки, використання яких сприяє реалізації найважливішої вимоги комунікативної методики, представити процес оволодіння мовою як збагнення живої іншомовної дійсності.

Більш того, використання казок на заняттях сприяє індивідуалізації навчання й розвитку вмотивованості мовної діяльності тих, кого навчають. При використанні казок на заняттях іноземної мови розвиваються два види мотивації: самомотивація, коли казка цікава сама по собі, і мотивація, що досягається тим, що учням буде показано, що він може зрозуміти мову, яку вивчає. Це приносить задоволення й надає віру у свої сили й бажання до подальшого вдосконалювання. Необхідно прагнути того, щоб студенти одержували задоволення від казки саме через розуміння мови, а не тільки через цікавий сюжет.

Аналіз казок збуджує студентів до формулювання оціночних суджень. Це важливо для розвитку мислення. Як свідчить практика проведення занять з читання, студенти дають різні оцінки вчинкам одних і тих самих казкових героїв.

У процесі такої зацікавленої роботи студентів над казкою створюються сприятливі умови для розкриття перед ними особливостей цього виду літературної і народної творчості.

Студенти можуть складати казки. На заняті з мови можна спочатку скласти казку всією групою, а потім поодинці. Доцільно використовувати казки для складання елементарних характеристик і оцінок, тому що персонажі казок переважно є носіями однієї-двох якостей, рис, які яскраво розкриваються у їхніх вчинках.

Студентам також подобаються творчі завдання над казкою: придумати за початком продовження казки, придумати казку за опорними словами або поміняти характери головних героїв казки. Написані казки можна інсценізувати, драматизувати, зробити до них ілюстрації. Треба дати студентам свободу, щоб вони використали всю свою фантазію, не ставити студента в рамки.

Для того щоб стимулювати розвиток творчого мислення студентів, створюються зовнішні ігрові умови та формуються необхідні мисленнєві операції за допомогою спеціальних вправ. В іграх мозок студента може створювати нові ідеї, конструкції, об'єкти, продукти, які вдосконалюють уже досягнуте, реконструюють його або конструюють щось нове.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології
Аналіз літератури по вищеназваній проблемі показав певний дефіцит досліджень, пов'язаних з розвитком пізнавального інтересу молодших школярів. Біля витоків цих досліджень стояли М.Н. Волокитіна, М.Ф. ...

Психолого-педагогічні умови формування пізнавального інтересу при вивченні фізики
Пізнавальний інтерес – це інтерес до знань, потреба у розумовій діяльності, у пізнанні, у розширенні знань, прагнення здобувати нові знання і вміння, застосовувати свої пізнавальні можливості та вдос ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net