Використання казок в навчальному процесі

Педагогіка » Формування лексичних навичок японської мови за допомогою казок » Використання казок в навчальному процесі

Сторінка 3

Розвивати комунікативну компетенцію, образне мислення, уяву, фантазію, пробуджувати творчість студента можуть письмові завдання, які доцільно використовувати на останньому етапі роботи з казкою. Викладач вибирає з художнього тексту проблемні питання, крилаті вислови, теми для філософських роздумів, які доречно запропонувати студентам для інтелектуального розвитку. Студенту можна надати можливість виступити в ролі головного героя твору і дати свою оцінку подіям, зображеним у ньому, або написати листа автору книги, даючи критичний огляд його твору. Важливо дібрати тему так, щоб вона відбивала не тільки необхідність застосування раніше набутих знань, а й змушувала критично мислити, зіставляти події й факти, прогнозувати можливі результати. Зміст таких завдань викликає зацікавленість вивченням іноземної мови.

Існує безліч методів спрямованих на формування лексичної компетенції студентів, але спосіб читання Іллі Франка заслуговує, на нашу думку, на більш детальніший розгляд. Отже, метод читання Іллі Франка – це спеціальний спосіб адаптації тексту, який сприяє пасивному освоєнню мови. Його можна використовувати або в якості підтримки, доповнення до розмовної практики, або просто для пасивного засвоєння мови. Якщо відкрити будь-яку сторінку книги, то можна побачити, що текст поділяється на невеликі уривки. Спочатку подається адаптований уривок – текст з вкрапленням до нього дослівним російським перекладом та невеликим лексико-граматичним коментарем.

Потім слідує той же текст, але вже неадаптований, без підказок. Ті, хто тільки почав засвоювати іншу мову, спочатку можуть читати текст з підказками, потім – той же текст без підказок. Якщо при цьому він забув значення будь-якого слова, але загалом все зрозуміло, то необов’язково шукати це слово в уривках з підказками. Воно ще зустрінеться, і не раз. Сенс неадаптованого тексту в тому, що деякий час (нехай короткий) читач «пливе без дошки» іншою мовою. Після того як він прочитає неадаптований текст, треба читати наступний адаптований. І так далі. Повертатися назад (з метою повторення) не треба. Потрібно просто продовжувати читати далі.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців
Чим характеризується творча діяльність? Творчій людині притаманні такі якості: бачити проблему, може її сформулювати, поставити питання; визначається в шляхах пошуку відповіді на це питання; яскраво ...

Розвиток умінь розв’язувати складені задачі
Формування й розвиток умінь в учнів початкових класів розв'язувати задачі забезпечуються дотриманням загальних методичних вимог у роботі над задачами, а також деякими спеціальними прийомами, які конк ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net