Експериментальне обґрунтування доцільності застосування запропонованого комплексу вправ

Педагогіка » Формування лексичних навичок японської мови за допомогою казок » Експериментальне обґрунтування доцільності застосування запропонованого комплексу вправ

Сторінка 1

Гіпотеза дослідження передбачає, що систематичне застосування комплексу різноманітних вправ та завдань, спрямованих на формування лексичних навичок за допомогою казок (на матеріалі прикметників) сприяє поглибленню знань та підвищенню загальної мовленнєвої компетенції студентів шляхом залучення прикметників японської мови до активного словникового запасу; ми ставимо за мету з’ясувати вплив систематичного застосування комплексу вправ різного типу на успішність формування лексичних навичок японської мови.

Експеримент був проведений у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди на ІІІ курсі факультету іноземної філології у групі 32 а/с, що вивчає японську як другу іноземну мову та в Інституті сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум» на ІІІ курсі факультету «міжнародні відносини» за спеціальністю «міжнародні організації і дипломатична та консульська служба» (японське відділення). Перша підгрупа навчалась за традиційною методикою, а друга – за запропонованим нами комплексом вправ, що дозволяє детально та систематично ознайомитись з японськими казками на матеріалі прикметників. Було проведено десять занять спрямованих на формування лексичних навичок за допомогою казок (на матеріалі прикметників). Ми наводимо 10 фрагментів занять, які подано у другому розділі даної роботи. Рівень складності матеріалів зумовлений рівнем підготовки студентів, який відповідає перехідному етапу від початкового рівня (初級) до середнього (中級).

Експеримент проходив таким чином. Під час нашої роботи з другою групою перша група вивчала ту саму тему, але за традиційною методикою, виконуючи стандартні види вправ. Після третього заняття в обох групах був проведений діагностичний тест задля оцінки перебігу експерименту. Студентам було запропоновано декілька вправ на формування лексичних навичок. Результати тесту показали, що обидві групи в змозі виконати це завдання, але група, що навчалась за нашою методикою, продемонструвала кращий загальний результат.

На дев’ятому заняті був проведений контроль засвоєння студентами японських прикметників.

На десятому занятті було проведено формуючий експеримент. Як і під час попереднього експерименту, на основі цього завдання ми намагались визначити рівень успішності формування лексичних навичок в обох групах.

Ми порівняли отримані результати та дійшли висновку, що формування лексичних навичок за допомогою японських казок (на матеріалі прикметників) за запропонованим комплексом вправ приводить до більш якісного результату, порівняно з традиційною методикою.

3.2 Порівняння експериментальної та контрольної груп

Перевірка гіпотези здійснювалась у процесі експериментального дослідження. Було проведено декілька серій експериментів, метою яких було визначення успішності запропонованої методики у порівнянні з традиційною, оцінка якості засвоєння матеріалу при використанні комплексу різноманітних вправ та творчих завдань.

У цілях експерименту обидві групи розпочали вивчення теми «Формування лексичних навичок за допомогою японських казок», причому друга група навчались за спеціальним комплексом вправ, спрямованим на поліпшення якості засвоєння матеріалу та досягнення вільного володіння вивченими прикметниками шляхом систематичного і послідовного повторення та через використання стимулюючих творчу активність завдань.

Після третього заняття в обох підгрупах був проведений діагностичний тест. Студентам було запропоновано декілька вправ на формування лексичних навичок. Оцінювалась правильність застосування прикметників. Якщо студент правильно використав прикметник, ми ставили мару (○), якщо прикметник був підібраний недоцільно, тобто не відповідало контексту, студент отримував бацу (×).

Таблиця 3.1 - Результати діагностичного тесту І підгрупа (традиційна методика)

Прізвище студента

Правильність виконання завдання

1

Борзенков М.

×

2

Гриценко Я.

×

3

Костенко А.

4

Панова А.

×

5

Деревянко Л.

×

6

Яременко В.

7

Даубур К.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Загальні завдання обробітку ґрунту
В системі заходів по підвищенню культури землеробства та врожайності сільськогосподарських культур велике значення має обробіток ґрунту: - нагромадження і збереження вологи; - створення правильного с ...

Дидактичні принципи використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов
Аналіз науково-методичної літератури дав змогу з’ясувати, що проблеми застосування дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов досліджувала значна кількість вітчизняних і зарубіжних дидактів, ме ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net