Рекомендації щодо формування лексичних навичок за допомогою казок

Педагогіка » Формування лексичних навичок японської мови за допомогою казок » Рекомендації щодо формування лексичних навичок за допомогою казок

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Результати експерименту дозволяють нам сформулювати деякі рекомендації щодо особливостей організації навчального процесу та ефективних способів формування лексичних навичок за допомогою казок (на матеріалі прикметників).

для кращої мотивації, глибшого засвоєння лексичного матеріалу та забезпечення активності студентів на занятті потрібно використовувати значну кількість різних типів вправ і творчих завдань;

задля полегшення засвоєння студентами прикметників необхідно подавати новий лексичний матеріал, звертаючи увагу на належність слів до активного чи пасивного мінімуму та мовну компетенцію;

використання ігрових завдань покращить якість сприйняття матеріалу, створить сприятливу атмосферу для вдосконалення комунікативних умінь та вільного самовияву кожного зі студентів;

необхідно брати до уваги психологічні механізми, вміння та навички, на які спирається процес засвоєння нового лексичного матеріалу, та обирати тип вправи як з метою засвоєння матеріалу, що опрацьовується, так і з метою розвитку певних умінь і навичок;

необхідно забезпечити систематичне повторення вивченого матеріалу;

завжди треба пам’ятати про принцип однієї складності, щоб запобігти виникненню труднощів на всіх етапах вивчення матеріалу (сприйняття і початкове усвідомлення нового матеріалу; осмислення об’єктивних зв’язків і відношень у матеріалі; узагальнення і систематизація знань; перевірка набутих знань, умінь і навичок);

використання казок сприяє активізації пізнавальної активності студентів;

знання казок як соціокультурного підґрунтя для вивчення іноземної сприяє підвищенню їх загальнокультурної компетенції.

У нашому дослідженні ми висунули припущення, що використання казок у навчальному процесі сприяє активізації процесу засвоєння лексики студентами та покращенню якості їх навчання.

Перевірка гіпотези здійснювалась у процесі експериментального дослідження. Було проведено декілька серій експериментів, метою яких було визначення успішності запропонованої методики у порівнянні з традиційною, оцінка якості формування лексичних навичок за допомогою казок (на матеріалі прикметників) при використанні комплексу різноманітних вправ та творчих завдань.

Результати експерименту показали, що систематичний та творчий підхід до організації навчальної діяльності, що забезпечується запропонованим комплексом вправ, сприяє кращому та глибшому засвоєнню прикметників студентами. Крім того, експериментальним шляхом було доведено, що використання широкого кола різноманітних вправ у комплексі є більш ефективним, ніж застосування завдань, які традиційно пропонуються для формування лексичних навичок. Не зайвим буде зазначити, що вибір типів вправ обумовлюється завданнями окремого заняття.

Отже, висунута гіпотеза підтвердилась.

Метою нашого дослідження був аналіз процесу формування лексичної компетенції студентів за допомогою казок (на матеріалі прикметників) та обґрунтування доцільності застосування казок при вивченні японської мови.

У ході нашого дослідження ми розглянули поняття, зміст мовної та лексичної компетенції студентів, розглянули казку як засіб навчання, проаналізували прикметники, застосовані у японських народних казках, як матеріал для збільшення лексичного запасу студентів, розробили методичний комплекс вправ з формування лексичних навичок студентів та експериментально обґрунтували доцільність використання казок при вивченні японської мови.

У XIX столітті японські казки стали відомі за межами своєї країни, і виявилось: вони зрозумілі кожному й говорять тією ж мовою серця, що й кращі казки інших народів світу.

За останні роки японські казки не одноразово виходили великими тиражами і у збірках, для дітей та дорослих.

Японські казки створені народом, завжди готовим до тяжкої, старанної боротьби з неподатливими силами природи у своїй острівній, гористій країні, де вузькі смуги плодючої землі стислі у тісних долинах або відсунуті камінним плечем гори до бурливого прибою.

Казка – це поетична картина світу в тому неповторному особливому баченні, що притаманні кожному народу. Японські казки – це міст, перекинутий у глибини далекої давнини, і той, хто пройде по цьому чародійному мосту, дізнається, в яких трудах, муках і радощах народжувалось сьогодення Японії.

Тож казка є прекрасним матеріалом для рішення розвиваючих завдань, тому що вони є необхідним підґрунтям для розвитку особистості студентів, розвитку у них інтересу до життя народів інших країн при вивченні іноземної мови.

Вивчення японських казок ми вважаємо обґрунтованим і необхідним при вивченні мови тому, що ознайомлення з ними є засіб глибше пізнати психологічні та культурологічні особливості світосприйняття японців, засвоїти багато граматичних явищ та збагатити лексичний запас студентів.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Програма навчальної дисципліни «Економіка». Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні предмета
Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти в Україні є підвищення якості економічної освіти школярів, оновлення форм та методів організації навчально-виховного процесу, використання інноваційних ...

Розуміння учнями навчального матеріалу як умова активізації їх пізнавальної діяльності
Важливим аспектом розуміння учнями нового навчального матеріалу є правильне подання його вчителем, тому методика викладу цього матеріалу потребує вдосконалення та нових розробок. Структура методики в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net