Традиційні технології навчання географії

Педагогіка » Сучасні технології навчання географії » Традиційні технології навчання географії

Сторінка 1

Програмований вид навчання пішло від слова “програма”, що означає систему послідовних дій (операцій), виконання яких веде до раніше запланованого результату. У перекладі з грец. - публічна об’ява, розпорядження, указ, план діяльності і виклад основних положень діяльності (в тому числі і вчительської).

Основна мета програмованого навчання (ПН) - покращення управління навчальним процесом з географії.

Виникло воно на початку 60-х років, виникло не безпідставно, а завдяки новим дидактичним, психологічним і кібернетичним діям (І.П. Підласий). На основі цього науковці та методисти спрямували свої зусилля на створення такої технології навчального процесу, яка б дозволила контролювати кожний крок руху учня по шляху пізнання і “дякуючи цьому надавати йому своєчасну допомогу”, позбавляючи тим самим від багатьох утруднень, втрати інтересу та інших негативних наслідків”.

Якщо пригадати історію цього виду навчання то в СРСР він відомий був в 30-х роках минулого століття, коли з’явились підручники з іноземної мови з елементами програмування. Але не одержав розповсюдження, а на озброєння його взяли західні дидакти і психологи. Першим з них був Б.Скінер (1954 р.), який висунув видозмінену ідею ПН, його продовжили американці Н.Краудер і С.Прессі, а в СРСР ця проблема, розглядалась у працях Н.Ф. Тализіної, П.Я. Гальперіна, Л.Н. Ланди, О.М. Матюшкіна; в Україні- В.І. Чепелєва та ін.

Програмоване навчання відоме вже з часів А.Я. Коменського (поділ на параграфи, теми, розділи та ін.). Сучасні навчальні програми,плани і підручникипобудовані на основі програмування минулих часів. Вони є наслідком програмованого навчання.Вгеографічній освіті нині відомі сучасні навчальні програми з усіх курсів, багатьох авторів, але першими з них були в незалежній Україні В.П. Корнєєв, В.М. Герасимчук, Б.В. Пічугін, З.Ю. Пєстушко, Г. Уварова, А.Й. Сиротенко, П.Г. Шищенко, Б.Г. Яценко, Г.П. Пустовіт, Л.В. Тименко, Л.І. Круглік. Упорядниками навчальних програм були В.П. Корнєєв і Г.П. Пустовіт, відповідальними за випуск- Г.М. Литвиненко і С.І. Скуратович.

Відповідно до навчальних програм написані підручники з усіх курсів: автори Р.Р. Коваленко, Л.І. Круглік, О.Я. Скуратович – 6 клас; В.П. Корнєєв (у співавторстві), С.Г. Кобернік (у співавторстві), В.Ю. Пестушко (у співавторстві), П.О. Масляк – 7 клас; А.Й. Сиротенко, Б.О. Чернов, В.Я. Плахута. Ф.Д. Заставний, П.Г. Шищенко – 8 – 9 класи; Б. Яценкр (у співавторстві), О.М. Топузов, Л.В. Тименко – 10 клас.

За підручниками багато авторів написали методичні розробки уроків, тематичне планування, практикуми. Все, щр нині є на озброєнні вчителя географії, є результат, наробки вчителів, методистів, вчених за програмами, тобто за програмованим навчанням. Програмоване навчання вважається нормою для вчителя, а через нього – для учня у вивченні географічного матеріалу. Це – стандарт у викладанні матеріалу і навчанні учнів.

Отже, програмування розуміється як процес складання послідовності дії: (програми) і за результатами збігається із загальним навчанням.

Матеріальною основою програмованого навчання вважається навчальна програма. Вона створюється на основі 5-ти ознак, що стосуються програмованого навчання, і містить не тільки навчальний матеріал, а і засвоєння (розуміння і запам’ятовування цього матеріалу і контроль).

До таких ознак програмованого навчання належать:

1.Наявність мети навчальної діяльності, що піддається виміру і алгоритму (правило) цієї мети.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Функції в програмі курсу алгебри у 10–11 класах
Функцію , де – стале дійсне число, а – (основа) змінний аргумент у вигляді дійсного числа, називають степеневою функцією. Область визначення і зміни степеневої функції , а також її властивості залежа ...

Правила техніки безпеки під час виконання фізичних вправ
Під час занять фізичними вправами слід додержуватися правил техніки безпеки. Велике значення має підготовка місць занять, наявність підготовленого справного спортивного обладнання і інвентарю. Спорти ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net