Використання лінгвостилістичних засобів на уроках української мови в старших класах

Педагогіка » Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови » Використання лінгвостилістичних засобів на уроках української мови в старших класах

Сторінка 2

У старших класах певна кількість годин відводиться на стилістичні засоби лексикології, фразеології; словотвору, морфології, синтаксису. Проте, як використовувати ці засоби залежно від ситуації спілкування, не навчають.

Тому для старшокласників корисними є вправи, що мають практичне спрямування, сприяють удосконаленню вмінь добирати вивчені мовні засоби з урахуванням розмаїття мовленнєвих ситуацій.

Так, в 10-му класі, узагальнюючи знання з фонетики, доречно використати таку вправу.

Чи ідентичні подані пари слів? Яка між ними різниця? У яких мовленнєвих ситуаціях використовують ці слова?

Вкраїна - Україна

Добра - добрая

Крилами - крильми.

Під час вивчення словотвору варто звернути увагу на використання у різних стилях мовлення словотвірних форм.

1. Визначте, в текстах якого стилю мовлення можливе використання кожного з поданих слів:

• Працювати - попрацювати — попопрацювати.

• Вартовий - вартівник

• Бідний - бідняк - бідар

2. Охарактеризуйте мовленнєву ситуацію, в якій можуть вживатися наведені слова.

3. Складіть з поданими словами речення. Визначте можливий адресат мовлення.

Брехати — говорити неправду — видумувати.

Робота - праця — труд.

Нероба - ледащо -лобуряка.

Узагальнюючи знання і вміння з морфології десятикласники повинні стилістично вправно використовувати всі частини мови. Застосування у мовленні самостійних частин мови школярам дається легше, а от із службовими виникають складності. Пропонуємо декілька вправ, які закріплять теоретичні відомості з цього розділу.

1. Спишіть, виправляючи помилки у вживанні прийменників. Доведіть свою думку, керуючись стилістичними нормами.

• У Чемпіонаті світу із футболу українська команда приклала багато зусиль до одержання перемоги, але даремно.

• Відомі кутюр 'є свої колекції шиють не на машинах, а вручну.

• Вчинок Івана нам поставили у приклад.

2. Спишіть, вводячи словосполучення в речення. Чи стилістично виправдане вживання безприйменникових конструкцій? Відповідь аргументуйте.

• Доглядати дитину.

• Їхати машиною.

• Одного дня пішли на концерт.

• Відбудеться іншим разом.

3. Спишіть, вставляючи відповідні прийменники і закінчення в іменниках, свою думку обґрунтуйте.

• Створений (по, за) мотив( - ом, -оми).

• Розпочатий (по, за) ініціатив (-і, -ою).

• Каталог (з, по) ус (-їх, ім) галу з (-ей, -ях) науки.

• Зошит (по, з) біології.

• Сумувати (по, за) рідн (-ому, -им) краю (-єм).

Систематизація вмінь і навичок учнів щодо побудови різноманітних синтаксичних конструкцій і використання їх під час побудови власних висловлювань — основна робота одинадцятикласників. Для кожного стилю мовлення характерні певні синтаксичні конструкції, тому під час навчання учнів сприймати, відтворювати й створювати тексти різних стилів мовлення слід звертати увагу на синтаксичну побудову речень, мовні засоби, характерні для певного стилю мовлення. З цією метою можна виконати ряд вправ.

1. Прочитайте текст. Зробіть порівняльно — кількісний аналіз емоційно-забарвлених і стилістично нейтральних мовних одиниць. Розберіть емоційно забарвлені слова за будовою. Визначте стиль мовлення.

Сонечко грає, струмки дзюрчать, мурава смарагдом відбивається на пагорбах, березах зкучерявжась - то весна іде і несе нові радощі життя, кохання! Ой, Ладо! Ладо! Довго ти нудилася в Маржаниній в' язниці. Стерегли тебе там хурделиці та морози, тримали в путах сніжні замети та льоди, проте Даждьбог змилувався над твоєю тугою за життям і щастям. Ласкавим променем зазирнув він у твою в'язницю, надіслав тобі на допомогу теплі дощі й тумани - і вороги твої плачуть, а сувора Маржана полетіла в морок вічної ночі. 1 ось ти грядеш, пишна, пахуча, і починаєш новий рік, і даруєш нове життя. (М. Старицький)

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

План виховної роботи групи учнів ПТНЗ
Виховна робота у ВП "ЛПТКЛ ЛНУ імені Тараса Шевченка" спрямована на реалізацію задач громадянського виховання, цілісного формування особистості учня, всебічного сприяння розвитку природних ...

Етапи розвитку спортивного руху нечуючих України
Завдяки незламному духу нечуючих, їх наполегливості, завдяки терплячим педагогам слабочуючі або глухі досягають значних успіхів в творчій діяльності, зокрема в спорті. До революції 1917 року в Україн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net