Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв'язного мовлення учнів

Педагогіка » Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови » Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв'язного мовлення учнів

Сторінка 2

Важливу роль у керуванні процесом засвоєння понять у методиці відіграє моделювання ( створення моделей) операцій мислення, формування практичних навичок та вмінь. Під моделюванням педагогічних ситуацій у сучасній дидактиці розуміють утворення таких ситуацій—моделей, коли реальні об'єкти замінені символами, а стосунки між учасниками діяльності складаються не природно, а організовані під керівництвом педагога. Ці ситуації є штучно вичлененими фрагментами певного процесу і відображають його не всебічно і цілісно, а лише в певних відношеннях. Моделювання педагогічної ситуації у навчальному процесі реалізується за допомогою різних видів завдань, у тому числі й ситуативних.

Ефективним засобом удосконалення мовного спілкування є спеціальна система комунікативних вправ

(ситуативних завдань творчого характеру), які формують увесь комплекс умінь і навичок, необхідних у продуктивній мовленнєвій діяльності.

Комунікативні вправи: творчий диктант, творчий переказ, складання висловлювань, ситуативні вправи.

Творчий диктант - це такий вид продуктивних вправ, який поєднує в собі вироблення мовних навичок з розвитком мовленнєво-комунікативних умінь виконання різнотипних завдань стилістичного і комунікативного характеру. Творчими вважаються такі диктанти, під час написання яких учні вносять певні зміни (вводять слова, словосполучення чи речення, замінюють одну граматичну форму на іншу), в результаті чого текст розширюється, почасти змінюється.

Вивчаючи синтаксис складного речення, доцільно застосовувати такі різновиди творчих диктантів, які передбачають:

• розширення, доповнення складних речень у тексті за рахунок уведення окремих предикативних частин (умовно простих речень);

• зміну в продуктивному тексті синтаксичних одиниць;

• реконструювання (трансформацію) монологічного тексту в діалогічний;

Творчі диктанти на розширення, доповнення складних речень у тексті можуть містити такі завдання:

• Відновити текст: вставити потрібні за змістом підрядні речення, використовуючи матеріал з довідки. Установити засоби зв'язку підрядного речення з головним (підрядні сполучники чи сполучні слова).

В полях уже згасали гречки. Надходила та драматична пора, . , У такий час природа, здається, до всього чуйно, тривожно прислухається і чітко тримає над землею кожний звук: і дівочу пісню, і скрип воза, і клекіт чорногуза, і те снування коників, . (М.Стельмах).

Довідка: коли перші світанкові холодки хукали туманом; коли в невидимім поєдинку літо схоплювалося із осінню; що неначе найнялися і таки зіткали над лугами живу, але невидиму сітку зі своєї музики; коли незавидні лісові грушки ставали схожими на грудочки сонця й починали бриніти терпкуватим медом.

Формуванню й удосконаленню діалогічного мовлення учнів основної школи сприяє вдале використання творчих диктантів на реконструювання (трансформацію) монологічного тексту в діалогічний. Такий вид роботи передбачає розвиток умінь складати діалог на основі тексту-монологу відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування, досягати комунікативної мети, використовувати репліки для стимулювання, формули мовленнєвого етикету, додержувати норм літературної мови тощо.

Навчання таких видів мовленнєво-комунікативних дій, як сприймання і відтворення текстів різних типів мовлення та функціональних стилів, здійснюється за допомогою творчих переказів—комунікативних вправ, які одночасно формують уміння всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності Учні навчаються осмислено Слухати (читати) текст, а потім репродукувати його в усній чи писемній формі. Практика показує, що далеко не всі випускники основної загальноосвітньої школи спроможні відтворити прослуханий або прочитаний текст, достатньо правильно і глибоко зрозуміти його зміст, дати оцінку прослуханого, грамотно оформити тощо.

Переказ — це підготовчий вид роботи до створення власного висловлювання. Основна мета проведення переказу: навчити глибоко розуміти текст і правильно відтворювати його; засвоїти правила побудови висловлювань різних типів, стилів і жанрів мовлення; збагатити словниковий запас учнів, розвинути вміння вживати мовні одиниці в точному їх значенні, правильно, комунікативно доцільно використовувати різноманітні синтаксичні засоби мови.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення
Існують різні шляхи навчання діалогічного мовлення, з яких можна виділити два основні. Перший шлях – «згори вниз» - навчання діалогічного мовлення розпочинається зі слухання діалогу зразка з його под ...

План виховної роботи групи учнів ПТНЗ
Виховна робота у ВП "ЛПТКЛ ЛНУ імені Тараса Шевченка" спрямована на реалізацію задач громадянського виховання, цілісного формування особистості учня, всебічного сприяння розвитку природних ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net