Формування комунікативної особистості в процесі вивчення риторики

Педагогіка » Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови » Формування комунікативної особистості в процесі вивчення риторики

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

2. Зробити висновок про реалізацію комунікативного завдання в даній мовленнєвій ситуації (чи повністю вирішено завдання, вказати на наявні недоліки в змісті, мовному оформленні).

Наприклад, зробимо аналіз уривка промови Мойсея, у якій розкриваються риторичні можливості слова

І промовив Мойсей до вух усієї громади Ізраїлю слова тієї пісні, до самого кінця.

«Вслухайтесь небеса, я промовлятиму, слухай слів моїх, земле!

Нехай. Як дощ, накрапає моя наука, росою хай розіллється моє слово, як волога на травицю; як дощ рясний на рослину.

Бо ім'я Господнє прославляю: воздайте славу нашому Богові!

Він — скеля; звершені його діла, бо усі його дороги — справедливість; Бог — вірність, без жодної омани, він справедливий і правий!

Згадай лишень дні здавен-давні, збагни, літа від роду й до роду! Спитай у батька, й він звістує тобі, у людей старих вояж ас тобі повідають .» (З «Ілюстрованої Біблії для молодих»).

Цей текст-монолог являє собою релігійну промову. Його адресант — пророк Мойсей, адресат — народ Ізраїлю. Тема — справедливість Бога. Комунікативне завдання оратора — уславити Бога і поступово емоційно переконати у його справедливості. Урочиста промова виголошується на землі Ізраїлю (про те, що оратор виступає перед своєю смертю у 120-річному віці можна дізнатися із ширшого тексту Біблії). У вступі пророк звертається до громади, реалізує власні художні можливості, намагається привернути увагу до свого слова, далі, повчаючи слухачів, закликає громаду прославляти Бога і доводить, що Всевишній вірний і справедливий.

Між процесами творчості та спілкування існують певні взаємозв'язки, адже спілкування виступає специфічною формою творчості, умовою і способом реалізації особистості. Воно стимулює появу нового у процесі взаємообміну знаннями, інформацією, результатами діяльності. Хоча спілкуванню властива певна спільність у змісті і формах спілкування, а творчості — оригінальність, індивідуальність, які істотно відрізняють одну людину від іншої, тобто сприяють виділенню творчої індивідуальності, вони виступають у єдності, адже саме у процесі творчості з'являється щось нове. Об'єкти творчої адресуються, в першу чергу, іншим людям. Таким чином можна стверджувати, що однією з найважливіших функцій творчості є комунікативна.

Творчість якнайтісніше пов'язана з мовою, мисленням, адже здавна думку розглядали як вищий продукт творчості, а думка не може існувати без мови як історично сформованого способу мислення і спілкування. Саме мова є виявом творчого потенціалу людини— якості, яка сприяє виробленню нового.

Творчість як складне соціально-психологічне явище виявляється на особистісному рівні, але це явище треба формувати, стимулювати. Адже людина має дуже великі творчі можливості, хоча й вона не завжди вірить у власні сили, тому інколи її слід заохочувати до творчої діяльності — таким стимулом виступає спілкування, саме спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях, моделі яких можна запропонувати студентам на заняттях з мови.

Якщо ж говорити про роль творчості щодо використання мови як засобу спілкування, то слід наголосити, що людина виступає творцем мови: вона має здатність щоразу по-новому створювати з стандартних елементів мови закінчене оригінальне висловлювання. Це і дає нам підстави говорити про мовленнєву діяльність, як про творчість, і про мову, як продукт творчості. Цьому якнайефективніше сприяє реалізація функціонально-комунікативного підходу до вивчення мовних явищ, що передбачає оволодіння теоретичними знаннями з рідної мови і формування умінь і навичок використання цих знань у різних ситуаціях спілкування, адже це зумовлює практичне застосування мовних одиниць. Тому учням варто пропонувати завдання, які були б максимально наближені до тих життєвих ситуацій, у які вони можуть потрапити, — з одного боку, і при їх виконанні вони повинні показати вміння використання різноманітних мовних одиниць, зокрема лексико-фразеологічних — з іншого.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості навчання письму
В методичній літературі існують різні критерії класифікації вправ в усній та письмовій формі. Так, письмові вправи розрізняють з точки зору: - призначення (підготовчі та основні); - специфіки мовленн ...

Поняття «інтерактивні технології»
Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в освіті відчутний прі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net