Недільні школи

Педагогіка » Педагогічні погляди Тараса Григоровича Шевченка » Недільні школи

У 1859 р. на Україні почали організовуватися недільні школи для навчання неписьменних дітей і дорослих, зокрема робітників. Вважається, що перша недільна школа почала функціонувати в Києві на Подолі 11 жовтня 1859 р., де на той час мешкав Шевченко, в приміщенні Подільської дворянської школи. Невдовзі такі школи з’явилися в Білій Церкві, Могилеві-Подільському, Одесі, Полтаві, Миколаєві, Єлисаветограді та інших містах. Поява цих шкіл була пов’язана з новими суспільними й культурними тенденціями. З одного боку Україна входила в добу індустріалізації. Це особливо давало про себе знати у великих містах, де, власне, й з’явилися перші недільні школи. Значний відсоток учнів становили учні ремісників та наймані робітники. Нові суспільно-економічні умови вимагали від робітників оволодіння хоча б елементарною грамотою.

Недільні школи, як і інші навчальні заклади для робітничого люду, помітно відрізнялися від попередніх, конфесійно-зорієнтованих початкових шкіл-дяківок. Вони мали більш прагматичний характер, були зорієнтовані на знання, які давали змогу орієнтуватися в більш динамічному суспільному житті. Водночас ці школи, саме через свій прагматизм і народність, отримали національну спрямованість. Вони орієнтувалися на викладання зрозумілою народною мовою. Тому ці школи могли стати важливим чинником національного життя. На них увагу звертали національно зорієнтовані українські діячі, в тому числі й Тарас Шевченко.

Саме в руслі цієї тенденції варто осмислювати появу різноманітних підручників для навчання української мови. До них варто віднести “Граматику” П.Куліша (1857), “Українську абетку” М.Гатцука (1860), “Домашню науку” К.Шейковського (1860), “Азбуку по методе Золотова для Южнорусского края” А.І.Строніна (1861). До цих навчальних посібників був близьким “Букварь южнорусский”. У ньому, як і в зазначених букварях, використовувалася нова методика навчання по буквах, після чого учні приступали до читання зв’язаного тексту. “Буквар” складався з наступних розділів: азбуки, складів (тут використовувалися уривки Шевченкових переспівів Давидових псалмів), молитв з коментарями, рукописної азбуки, лічби, дум та народних приказок. Цей посібник мав на меті не лише навчити учні читати й писати. Тексти, які давалися тут для читання, орієнтували на засвоєння народних і християнських цінностей.

“Буквар” вийшов відносно великим тиражем – 10 тис. примірників, на кошти самого автора. При чому гроші від продажу цієї книги часто йшли на потреби недільних та сільських шкіл. Цей факт ще раз засвідчує, яку велику увагу Шевченко приділяв проблемам освіти. Водночас ця книга була найдешевшою серед подібних видань й була доступною для широких верств населення. Шевченко реалізовував її за ціною 3 копійки. Тарас Григорович палко схвалював ідею створення недільних шкіл. Оскільки вони існували на добровільні пожертвування, поет віддав для них значну частину тиражу свого «Кобзаря». Особливо цікавився він харківськими недільними школами, навіть мав намір поїхати в Харків, щоб зустрітися з їх діячами, налагодити особисті зв'язки зі своїми друзями, зокрема з приятелем ще з часів спільного навчання в Академії мистецтв учителем Ф. Ткаченком, діячем недільних шкіл А. Балдіним. У листі до друзів він просить передати 50 примірників «Кобзаря» чернігівським школам і 50 примірників — київським.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Якість вимови вчителя
Надзвичайно важливу роль грає метод голосного супроводу дії. Виконання досліджуваної дії в супроводі голосної мови допомагає організувати дію, полегшує орієнтування у виникаючих відчуттях і фіксацію ...

Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання
Визначити полягання справ в тій або іншій сфері діяльності завжди досить важко. Проте в такому питанні, як комп'ютеризація, є один чинник, що легко враховується, який достатньо ясно може охарактеризу ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net