«Буквар Южнорусский»

Педагогіка » Педагогічні погляди Тараса Григоровича Шевченка » «Буквар Южнорусский»

Сторінка 2

З погляду Шевченка, ці думи цінні були не лише своєю гуманістичною й патріотичною спрямованістю, а й високими художніми якостями. Думи дуже подобались письменникові через їх високий гуманізм, загальнолюдську мораль, насиченість історичними подіями.

«Буквар» Т. Г. Шевченка ставив у центр уваги питання морального й соціального характеру, сприяв вихованню в дусі революційно-демократичних переконань. Виступаючи проти кріпосницької моралі, спрямованої на захист соціальної нерівності, Шевченко протиставив їй мораль трудового народу. Цілком по-різному дивилися на те, що «добре» й що «зле», трудящі й визискувачі. Т. Г. Шевченко своєю книгою пропагував кращі здобутки народної педагогіки, розкривав перед читачами розуміння того, що красивою й справедливою є глибока пошана до людини праці, ненависть до того, що пригноблює її, робить нещасливою. Добром є почуття рівності й братерства, патріотизм, відданість народові, готовність на самопожертву й на подвиг в ім'я народу.

Наведені в «Букварі» фольклорні твори вчили єдності між словом і ділом, кликали до активності. Вони викривали індивідуалізм, лицемірство, байдужість до людини. Художня довершеність цих творів, їх емоційна сила також мала неабияке педагогічне значення. Він спрямований був на виховання учнів у дусі демократичних ідей, в дусі гуманізму, патріотизму та ненависті до егоїстичних прагнень і власницької моралі. «Буквар» Шевченка призначався для ознайомлення читачів з такими творами, які б сприяли моральному вихованню.

Саме це відрізняло «Буквар» Шевченка від більшості навчальних книг того часу. Якщо в них і були зразки народної творчості, то вони губилися там серед іншого матеріалу. Шевченко ж подавав їх як основні тексти для вправ у читанні та бесід на морально-виховні теми. У дусі народної творчості згадує упорядник про правду й кривду: «Де єсть добрі люди, там і правда буде, а де кривда буде, там добра не буде».

Використання фольклорних творів для навчання і виховання, власне, започатковане Т. Г. Шевченком, хоча до того в одній з перших українських граматик така спроба уже мала місце. І вже після виходу «Букваря» з'явилися збірки українських приказок і прислів'їв В. Смирницького, І. Головацького, М.Гатцука, нарешті, славнозвісного М. Номиса.

Тираж «Букваря южнорусского»—10 000 примірників, ціна одного — 3 копійки. Як на той час — дуже дешево. Виручені від його продажу кошти пішли на користь недільних шкіл.

Буквар виходив у світ з великими труднощами. Реакційні кола і духовенство доклали чимало зусиль, щоб перешкодити поширенню книжки в українських селах і містах — там, де вона могла принести найбільшу користь. Але для українського простого народу ця дешева книжечка стала найкращим подарунком, якого можна було бажати.

У листі до П. Симиренка Шевченко незадовго до своєї смерті писав: «Когда соберу за букварь всі деньги, то думаю издать в таком же объеме букваря и личбу или арифметику. А потом космографию и географию нашего края, преимущественно в большем объеме, но не дороже 5 коп. Потом краткую историю нашего сердешного народа. И когда все сие сотворю, тогда назову себя почти счастливым».

„Буквар” Шевченка говорить про велику користь цієї книжки для народу, про її наскрізну навчально-виховну спрямованість: „Тут немає ніненависті, ні злоби на кривдників, ні про лицарства гетьманів та козаків, ні глузування з москалів. Ця книжка має завдання допомогти вивчити якнайшвидше рідну мову, а вміщені в ній статті для читання виявляють усе найкраще в людині – любов до ближніх, шанування батьків, самовідданість, каяття перед народом у своїх провинах та спокутування їх, милосердя до нещасних…”

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя як невід’ємної частини загальної культури особистості, сприяння повноцінному фізичному розвитку особистості, формування її фізичних здібностей ...

Особливості статевого виховання підлітків різної статі
Статеве дозрівання впливає на психіку підлітка: починають формуватися чоловіча і жіноча психологія, з'являються викликані статевим потягом відповідні думки, інтерес до протилежної статі, книг, кінофі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net