Т.Г. Шевченко про учителя та педагогічну професію

Педагогіка » Педагогічні погляди Тараса Григоровича Шевченка » Т.Г. Шевченко про учителя та педагогічну професію

Сторінка 2

Відомий шевченкознавець Є. С. Шабліовський слушно зазначав: «Народ, природа, життя для Шевченка — джерело прекрасного. Відчуття кровної спорідненості з рідною землею — це не тільки любов до рідних степів і ланів, до Дніпра, не тільки сум за тим місцем на землі, де родився і зріс. Це насамперед відповідальність за долю рідної землі, за долю народу, жагуче прагнення боротьби за майбутнє народу». Поет говорить про народність тодішньої школи, про те, що школа намагається розвивати в людях нахил до «несамосознательности», наслідувальності і що таку школу треба «перешколити». Кращим засобом змінити стару схоластичну школу і є, за Шевченком, введення зразків народної творчості у шкільні підручники. Саме цим він підкреслив велике пізнавальне і виховне значення цієї творчості, визнав потребу повертати народові взяті в нього поетичні цінності, а також висловлювався, що письменність народу, його освіта, сучасна культура не є ворогом народної творчості. Він вважав, що за правильної постановки справи при взаємозв'язку та взаємодопомозі між фольклором і народною школою остання буде не ворогом, а другом, популяризатором народної творчості. Великий Кобзар був упевнений, що навчання і виховання дітей має спиратись на досягнення прогресивної демократичної педагогіки. Висміюючи тодішню шкільну систему, він говорив про необхідність її докорінної перебудови. Особливого значення надавав трудовому вихованню.

Висловлені поетом програмні думки про народну грамотність, суспільне виховання, про роль сім'ї і матері у вихованні дітей, жіночу освіту, професію педагога тощо, увага до недільних шкіл, участь у створенні підручників — ще один доказ його відданості справі народної освіти, свідчення великої ролі його у збагаченні народної педагогіки.Шевченко мріяв про справжню народну школу, побудову якої пов’язував, передусім, з революційною перебудовою суспільства. Народну школу уявляв як школу, де панує рідна мова. Ставив також питання про необхідність освіти для жінок нарівні з чоловіками.

Великий гуманіст намагається поєднувати просвітницькі ідеали з ідеалами християнства. В Т. Шевченка так чи інакше простежуються певні симпатії до традиційної школи, що існувала в Україні практично з давньоруських часів й пропагувала християнські цінності. Водночас у нього зустрічаємо й звернення до традиційної народної педагогіки, яка певним чином була дистанційована від християнства. Так, зокрема, письменник використовував чужу для християнства ідею єдності етичного й естетичного. Ці ідеї в основному знайшли відображення в “Букваре южнорусском” (1861), поява якого була пов’язана із становленням недільних шкіл. У поглядах Т. Шевченка на освіту найважливіше те, що він виступав за освіту демократичну, для всього народу. В питаннях виховання він виховував з заперечення вродженого нахилу до поганих вчинків і зла, надавав важливого значення середовищу, в якому перебуває дитина, прийомам і методам впливу на неї, особі педагога. Він виділив три фактори формування особистості:

ü задатки, набуті в дитинстві;

ü система виховних впливів учбового закладу;

ü вплив соціального середовища.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Використання символів на логопедичних заняттях
Дитині значно легше засвоїти поняття, коли воно не тільки показане логопедом на собі, а й позначене зрозумілим, близьким для дитини образом, легким для сприймання. Ми рекомендуємо використання символ ...

Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його ефективності
Дослідно-експериментальна робота з формування умінь розв’язувати складені задачі проводилася у 2-х класах Жуківської загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Лепкого Бережанського рай ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net