Сучасні вимоги до уроку музики в загальноосвітній школі

Педагогіка » Вимоги до уроку музики » Сучасні вимоги до уроку музики в загальноосвітній школі

Сторінка 1

На початку XXI століття теорія і практика викладання музики в загальноосвітній школі характеризується стійкими тенденціями оновлення змісту музичної освіти, що в свою чергу, передбачає вдосконалення організації системи підвищення кваліфікації вчителів музики.

Найважливішою умовою вирішення даної задачі є збільшення інформаційної ємності процесу навчання музики за рахунок висвітлення змісту різних програм з музики, авторських методик, навчально-методичних посібників для вчителя та учнів, узагальнення і трансляції досвіду вчителів-музикантів різних регіонів країни, виявлення їх новаторських ідей та індивідуального творчого почерку. Широка трактування даного поняття у сфері музичної освіти включає в себе ряд компонентів, таких як зміст музичної освіти, його цілі, принципи, методи, форми, відношення між учителем і навчальним матеріалом, учителем і учнем, навчальним матеріалом і учнем. В даному контексті програму по музичній освіті можна розглядати як певну модель взаємодії вчителя і учня в процесі пізнання себе і навколишнього світу через музику.

Аналіз програм по музичній освіті показує, що зв'язки і відносини залежать від ряду аспектів, що відповідають, як мінімум, на три питання: «Навіщо?», «Що?», «Як?». При цьому характеристика навчальної програми, що відповідає на питання «Навіщо?», Є найважливішою, відбиваючи її цільове призначення. Мета нової програми з музики – це ті конкретні результати, які повинні досягти учні в процесі спілкування з музикою. «Що?» В даному випадку означає зміст навчального матеріалу і логічний порядок його структурування. Частина програми, що відповідає на питання «Як?» Відображає собою технологію перекладу двох перших аспектів в конкретні дії.

В умовах варіантності методик музичної освіти особливої актуальності набуває вибір учителем музики конкретних засобів, методів і форм музичного навчання і виховання. Даний процес співвідноситься з певним рівнем професійного мислення педагога, його можливостями творчої свободи, вибору, особистісного прояву.

Не менш актуальною є проблема збереження кращих традицій вітчизняного музичної освіти, визначення перспектив їх розвитку та взаємодії з сучасною теорією і практикою музичної освіти.

Основне завдання музичної освіти – виховання в учнів музичної культури як частини всієї їхньої духовної культури. Ядром музичної культури розглядається музична грамотність, що розуміється в широкому сенсі слова – як здатність сприймати музику як живе образне мистецтво, сприймати її емоційно, відрізняючи в ній хороше від поганого, певний рівень музичного мислення і сприйняття (не тільки слухати і чути музику, а й міркувати про неї). Програма з музики, розроблена творчим колективом вчених-педагогів під керівництвом Д.Б. Кабалевського, стала практичним втіленням його педагогічної концепції виховання та розвитку дітей мистецтвом, поклавши початок принципових змін в теорії і практиці викладання музики.

Основним принципом оновленої програми є вивчення музики як живого мистецтва, опору на закономірності самої музики. Реалізація цього принципу здійснюється в програмі через її побудова на «трьох жанрах» – пісня, танець, марш – три основні сфери музики.

До кожної з них застосовні такі визначення, як «область», «жанр», «форма», «тип». Опора на пісню, танець, марш розкриває щонайширші перспективи для встановлення різноманітних зв'язків музики з усіма ланками досліджуваної в школі історії людського суспільства.

Музика і життя – надзавдання шкільних занять музикою – повинна пронизувати всі заняття у всіх ланках з першого до останнього класу, а також ввести учнів у світ великого музичного мистецтва, навчити їх любити і розуміти музику в усьому багатстві її форм і жанрів.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Традиційні технології навчання географії
Програмований вид навчання пішло від слова “програма”, що означає систему послідовних дій (операцій), виконання яких веде до раніше запланованого результату. У перекладі з грец. - публічна об’ява, ро ...

Основні проблеми оцінювання у шкільній практиці
На перешкоді виконання вимог до оцінки стоїть фактор суб’єктивізму. Досвідчені педагоги знають, що за одні й ті самі знання можна отримати різні оцінки. Це залежить від багатьох факторів, у тому числ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net