Сучасні вимоги до уроку музики в загальноосвітній школі

Педагогіка » Вимоги до уроку музики » Сучасні вимоги до уроку музики в загальноосвітній школі

Сторінка 1

На початку XXI століття теорія і практика викладання музики в загальноосвітній школі характеризується стійкими тенденціями оновлення змісту музичної освіти, що в свою чергу, передбачає вдосконалення організації системи підвищення кваліфікації вчителів музики.

Найважливішою умовою вирішення даної задачі є збільшення інформаційної ємності процесу навчання музики за рахунок висвітлення змісту різних програм з музики, авторських методик, навчально-методичних посібників для вчителя та учнів, узагальнення і трансляції досвіду вчителів-музикантів різних регіонів країни, виявлення їх новаторських ідей та індивідуального творчого почерку. Широка трактування даного поняття у сфері музичної освіти включає в себе ряд компонентів, таких як зміст музичної освіти, його цілі, принципи, методи, форми, відношення між учителем і навчальним матеріалом, учителем і учнем, навчальним матеріалом і учнем. В даному контексті програму по музичній освіті можна розглядати як певну модель взаємодії вчителя і учня в процесі пізнання себе і навколишнього світу через музику.

Аналіз програм по музичній освіті показує, що зв'язки і відносини залежать від ряду аспектів, що відповідають, як мінімум, на три питання: «Навіщо?», «Що?», «Як?». При цьому характеристика навчальної програми, що відповідає на питання «Навіщо?», Є найважливішою, відбиваючи її цільове призначення. Мета нової програми з музики – це ті конкретні результати, які повинні досягти учні в процесі спілкування з музикою. «Що?» В даному випадку означає зміст навчального матеріалу і логічний порядок його структурування. Частина програми, що відповідає на питання «Як?» Відображає собою технологію перекладу двох перших аспектів в конкретні дії.

В умовах варіантності методик музичної освіти особливої актуальності набуває вибір учителем музики конкретних засобів, методів і форм музичного навчання і виховання. Даний процес співвідноситься з певним рівнем професійного мислення педагога, його можливостями творчої свободи, вибору, особистісного прояву.

Не менш актуальною є проблема збереження кращих традицій вітчизняного музичної освіти, визначення перспектив їх розвитку та взаємодії з сучасною теорією і практикою музичної освіти.

Основне завдання музичної освіти – виховання в учнів музичної культури як частини всієї їхньої духовної культури. Ядром музичної культури розглядається музична грамотність, що розуміється в широкому сенсі слова – як здатність сприймати музику як живе образне мистецтво, сприймати її емоційно, відрізняючи в ній хороше від поганого, певний рівень музичного мислення і сприйняття (не тільки слухати і чути музику, а й міркувати про неї). Програма з музики, розроблена творчим колективом вчених-педагогів під керівництвом Д.Б. Кабалевського, стала практичним втіленням його педагогічної концепції виховання та розвитку дітей мистецтвом, поклавши початок принципових змін в теорії і практиці викладання музики.

Основним принципом оновленої програми є вивчення музики як живого мистецтва, опору на закономірності самої музики. Реалізація цього принципу здійснюється в програмі через її побудова на «трьох жанрах» – пісня, танець, марш – три основні сфери музики.

До кожної з них застосовні такі визначення, як «область», «жанр», «форма», «тип». Опора на пісню, танець, марш розкриває щонайширші перспективи для встановлення різноманітних зв'язків музики з усіма ланками досліджуваної в школі історії людського суспільства.

Музика і життя – надзавдання шкільних занять музикою – повинна пронизувати всі заняття у всіх ланках з першого до останнього класу, а також ввести учнів у світ великого музичного мистецтва, навчити їх любити і розуміти музику в усьому багатстві її форм і жанрів.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Оцінка як педагогічна категорія
Контроль та оцінка в будь-якому виді діяльності завжди суттєво безпосередньо впливають на її якість та ефективність, на ставлення людини до виконання обов’язків, на розвиток почуття відповідальності ...

Результативність експериментального дослідження
Для того, щоб перевірити наведені теоретичні положення, ми провели експериментальну перевірку взаємозв’язку системи естетичного виховання молодших школярів у процесі використання методу бесіди на уро ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net