Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента

Педагогіка » Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента

Сторінка 2

Панування стандарту, офіційно затвердженої парадигми неминуче "усереднює" придбані знання і здібності студентів-культурологів. Евристичне ж мислення в цілому непарадигмально і не вкладається в прокрустове ложе встановленого стандарту.

Причини втрати освітньою системою своєї креативної ролі кореняться не тільки в особливостях її фінансування. Будь-яка жорстко організована система недостатньо толерантна відносно новизни. Організована державою система освіти за необхідності інерційна і консервативна. Серед причин її кризи варто відзначити низький рівень відповідальності, недостатню зацікавленість управлінців у розробці перспективних стратегій освіти. Практика чиновного управління не повністю відповідає завданням оперативного реагування на запити часу, так як інноваційна діяльність завжди пов'язана з ризиком і з цієї причини несумісна з психологією інституційного поведінки чиновника. Отже, організована державою система освіти недостатньо пластична, не здатна оперативно змінюватися і бути надійним джерелом соціальних інновацій. Хоча, заради справедливості, зазначу, що деякі кроки у бік отримання необхідної динаміки робляться, і впровадження СМЯ в стратегічні плани державних вузів тому приклад.

Інші форми освітньої діяльності, відмінні від традиційних і домінуючих, називають позасистемними. До них відносяться освітні ініціативи громадських організацій і комерційних фірм, проекти та програми додаткової освіти, реалізовані освітніми установами за рахунок позабюджетних коштів, самоосвіта громадян, які прагнуть до успіху в умовах конкуренції, авторські програми і т.д. Позасистемна освіта за своїм об'єктивному положення маргінально, у меншій мірі залежить від апарату управління. Вона переслідує часом альтернативні цілі, має високу динаміку пошуку та апробації нових форм, значний інноваційний потенціал. Від нього можна очікувати успіхів у реалізації особистісно-орієнтованої освітньої стратегії.

Позасистемні феномени можна розглядати як "точки зростання" освітньої сфери. Важливо відзначити, що питома вага освітніх послуг, одержуваних "поза системи", поступово зростає. Звичайно, не можна стверджувати, що все нове бездоганно і успішно пройде перевірку часом. Але збільшення різноманітності еволюційно виправдано, воно здатне привести до успіху в майбутньому. Людське знання - найбільш динамічний елемент культури, і успіх соціального дії може гарантувати лише високий рівень інтелектуального забезпечення. Інноваційна діяльність в освітній сфері, затвердження нових освітніх парадигм покликані актуалізувати творчий потенціал соціальних перетворень.

Отже, формальна освіта - це організована система освіти, яка має офіційно затверджену державою програму та підлягає обов’язковій сертифікації.

розвиток освіта спеціальність культуролог

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Компоненти техніки фізичних вправ
Значення рухів, які входять до складу рухової дії, неоднакове, тому прийнято розрізняти основу техніки рухів, головну (визначальну) ланку і деталі. Основа техніки рухів — це сукупність тих ланок і ри ...

Дидактичні основи процесу навчання
Нині відчувається потреба в створенні не тільки нових типів навчальних закладів (гімназій, ліцеїв та ін.), а й новітньої освітньої системи як сукупності довершених технологій, що і є ведучі проблеми ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net