Основні вимоги до оцінювання якості ключових процесів ВНЗ

Педагогіка » Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ » Основні вимоги до оцінювання якості ключових процесів ВНЗ

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Сформулюємо основні вимоги до оцінювання ключових процесів ВНЗ відповідно до формули (2).

Оцінювання якості здійснюється за системою показників, які характеризують процеси (таблиця 2 або 3).

Оцінювання виконується групою експертів. Склад групи формується за спеціальною методикою. До складу групи можуть входити внутрішні аудитори та фахівці, відповідальні за функціонування процесу. Можливе також формування групи з залученням зовнішніх аудиторів та сторонніх фахівців, що мають високу кваліфікацію сфері діяльності, на яку розповсюджується процес. Під час формування групи доцільно використати методику підбору аудиторів і технічних експертів, викладену у [4] (ISO 19011). Кількісний склад групи складає від 3 до 15 фахівців.

Експертне оцінювання здійснюється на основі базових оцінок і вагових коефіцієнтів. Аналіз внеску кожного з процесів у кінцевий результат підготовки випускника ВНЗ дозволяє встановити орієнтовні значення вагових коефіцієнтів у такому вигляді:

Р31 = 0,15

(проектування)

Р1 = 0,15

Р32 = 0,10

(наукова діяльність)

Р2 = 0,15

Р33 = 0,25

(навчальний процес)

Р3 = 0,5

Р34 = 0,1

(післядипломна освіта)

Р4 = 0,2

Р35 = 0,1

(процес працевлаштування)

Р36 = 0,1

(виховний процес)

Р37 = 0,2

(набір студентів)

При цьому вага кожного з зазначених коефіцієнтів може виражатись або уточнюватись шляхом експертного оцінювання в рамках загального оцінювання якості ключових процесів.

Експертне оцінювання здійснюється через визначення кожним експертом – членом групи окремого показника окремого процесу, а за потреби, і окремого відповідного вагового коефіцієнта за встановленою шкалою. Причому у разі експертного визначення вагових коефіцієнтів їх сума має дорівнюватись 1.

Оцінювання проводиться у такій послідовності:

вивчення експертами об'єкта оцінювання (процесу);

вибір для оцінювання системи показників процесів (наприклад, таблиця 2 або 3);

вибір для оцінювання шкали оцінювання (наприклад, звичайна 5-ти [5], 10-ти бальна, спеціальна шкала);

незалежне заповнення анкет у вигляді таблиць кожним експертом;

встановлення експертами індивідуальних оцінок і показників процесів і вагових коефіцієнтів;

підрахунок індивідуальних оцінок групових показників процесів;

вибір методу узагальнення індивідуальних оцінок;

підрахунок узагальнених оцінок кожного з ключових процесів, відповідно до обраного методу (наприклад, для методу усереднених оцінок підраховуються середньоарифметичне індивідуальних оцінок групових показників по кожному з процесів ВНЗ усіх експертів за формулою (2) і підраховується інтегрований показник оцінювання процесів ВНЗ);

представлення результатів оцінювання в абсолютних і відносних значеннях, а також у графічному вигляді;

введення результатів оцінювання у базу даних моніторингу процесів ВНЗ;

інтерпретація результатів оцінювання і здійснення заходів для подальшого удосконалення процесів.

Розглянемо визначення інтегрованого показника якості процесів ВНЗ на прикладі оцінювання якості за допомогою таблиці 2.

Q –

інтегрований показник процесів

Підпис: e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en e1 … en

Рис. 2

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Досвід вивчення здорового способу життя
Викладене трактування ЗСЖ дозволяє більш широко висвітлили досвід соціологічних досліджень у близьких сферах. Як зазначалось, один з багатьох дослідницьких підходів розглядає здоров’я і добробут у ко ...

Зміст та організація експериментального дослідження та перевірка його ефективності
Як зазначають психологи, особлива цінність експериментальних досліджень, що проводиться в природних умовах (на уроці, під час бесіди, гри, виконання домашніх завдань тощо) полягає у тому, що вони вкл ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net