Шляхи здійснення самоосвіти у учнів ПТНЗ

Педагогіка » Організація самоосвіти учнів будівельного профілю » Шляхи здійснення самоосвіти у учнів ПТНЗ

Сторінка 1

До шляхів самоосвіти відноситься самостійна робота учнів. В процесі самостійної роботи учні систематично читають, звертаються до авторитетних джерел (на паперових, електронних носіях); здійснюють аналіз матеріалу опрацьованих джерел, перевіряють їх на практиці; здійснюють дослідницьку діяльність після досягнення певного рівню освіти, експерименти, моделювання, працюють помічником під керівництвом освіченого фахівця тощо.

Визначимо особливості самостійної роботи учнів. Самостійна робота учнів на заняттях проводиться за спеціальним завданням. Від мети, змісту, форми завдання залежить характер діяльності учнів. Організовуючи самостійну роботу, викладач ставить різну мету навчання, розвитку й виховання учнів. Мета і відповідні до неї завдання взаємозв’язані.

Виконуючи практичні завдання, учні вдосконалюють навики роботи з інструментами, фіксують найпоширеніші поламки техніки, звертають увагу на сучасні будівельні матеріали, на технологію виконання опоряджувальних робіт. Одночасно розвивається їхнє логічне мислення. Адже щоб виконати практичну роботу, учні активно порівнюють, аналізують, узагальнюють і абстрагують – встановлюють причини поламок однакових пристроїв.

Крім того, поглиблюється пізнавальний інтерес, зміцнюються загальнотрудові вміння, наприклад, уміння планувати роботу, розподіляти час і увагу при проведенні будівельних робіт, оцінювати результати своєї роботи.

Самостійна робота учнів завжди має повну дидактичну спрямованість. Основною її дидактичною метою на уроці є вивчення нового матеріалу, вдосконалення набутих знань і вмінь, перевірка результатів навчання. Здебільшого одна і та сама робота дає змогу одночасно розв’язати кілька завдань. Наприклад, коли учні самостійно опрацьовують новий матеріал, читаючи підручник чи виконуючи лабораторну роботу, то разом із сприйманням нових знань вони удосконалюють наявні знання, перевіряють результати своєї роботи.

У методиці навчання учнів в ПТНЗ в основу класифікації самостійних робіт покладаються такі ознаки:

дидактична мета;

тип пізнавальної діяльності;

форма організації навчальної роботи учнів на занятті;

джерела знань (засоби роботи).

Стосовно занять в ПТНЗ у схемі 1.1 показані різноманітність і взаємозв’язок усіх видів самостійних робіт, що відрізняються за цими ознаками.

Як видно із схеми 1.1 самостійні роботи реалізують такі головні дидактичні цілі: сприяють вивченню нового матеріалу, закріпленню і вдосконаленню знань і вмінь, перевірці результатів навчання. Тому за дидактичною метою усі види самостійних робіт можна поділити на три групи:

вивчення нового матеріалу;

закріплення і вдосконалення знань та вмінь учнів;

перевірки знань та вмінь учнів.

Набування нових знань і оволодіння самостійної роботи здійснюється на основі різноманітних джерел знань. За джерелами знань самостійні роботи поділяються на такі види:

робота з навчальною книгою;

лабораторно-практичні роботи;

робота з роздавальним матеріалом;

робота з використанням аудіовізуальних засобів навчання (наприклад, навчальних кінофільмів, кінофрагментів, діапозитивів, діафільмів, навчальних телепередач) та педагогічних програмних засобів (ППЗ);

робота учнів при слуханні викладу вчителя і доповідей учнів, наприклад, конспектування, рецензування, тощо.

Схема 1.1. Класифікація самостійних робіт учнів, що використовуються на заняттях ПТНЗ

Характерною ознакою методу навчання, на який останнім часом звертають пильну увагу психологи й дидакти, є тип пізнавальної діяльності учнів.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Логіка педагогічного дослідження
При організації та проведенні психолого-педагогічного дослідження необхідно дотримуватися певної послідовності дій: 1. Визначення проблеми дослідження. Вона має бути актуальною, значимою, відображено ...

Технологія проблемного навчання
Проблемний вид навчання у викладанні географії має велике значення, оскільки зміст географії в школі є надійною основою у використанні цього виду навчання. Технологія проблемного навчання зародилась ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net