Шляхи здійснення самоосвіти у учнів ПТНЗ

Педагогіка » Організація самоосвіти учнів будівельного профілю » Шляхи здійснення самоосвіти у учнів ПТНЗ

Сторінка 3

На відміну від фронтальних індивідуальні самостійні роботи організуються за завданнями, які розраховані не тільки на «середнього» учня, а й на тих, яким важко засвоїти навчальний матеріал, а також на тих, хто виявляє підвищений інтерес ремонтних, слюсарних або інших робіт.

Організація індивідуальної самостійної роботи ґрунтується на тому, що викладач складає завдання, які містять варіанти різної складності. Знаючи можливості кожного учня, викладач пропонує їм посильні, але досить складні для них завдання: «слабким» – простіші, «сильним» – ускладнені. Решта ж учнів групи, які становлять більшість, працюють за завданнями середньої складності. Важливо пам’ятати, що робота учнів за диференційованими завданнями служить насамперед не контролюючій, а навчальній меті. Тому оцінки мають відповідати якості виконання роботи незалежно від її складності.

Отже, самостійну роботу учнів як певний спосіб навчання можна охарактеризувати за таким істотними ознаками, як дидактична спрямованість, тип пізнавальної діяльності учнів, форма організації роботи, вид джерела знань.

Самостійна робота учнів в ПТНЗ здійснюється шляхом спостереження за діями майстра, виконання лабораторно-практичних робіт, виконання вправ, робота з навчальними книгами. Ознайомимося з кожним методом окремо.

Спостереження

Навчальне спостереження – не просте розглядання об’єктів, які вивчаються. Спостереження потребує від учнів дослідницького підходу і самостійного виконання завдання.

При відсутності елементу дослідження творча роль спостереження неефективна. Успіх кожного спостереження залежить від чіткого визначення його пізнавальної цілі і від послідовності дій учнів.

Плануючи спостереження як самостійну роботу учнів на занятті, викладач повинен продумати розчленування спостереження на взаємозв’язані частини, а також передбачити ефективні способи самоконтролю для вияснення результатів виконання учнями цих частин і отримання зворотної інформації.

Немале значення для ефективності навчальних спостережень має синтез отриманих результатів, який відображає ознаки предмету чи явищ, які вивчаються, для пізнання яких і виконується спостереження.

Здійснювати спостереження в рівній ступені можна на уроках, практичних і лабораторних заняттях, екскурсіях.

При всій різноманітності навчальних спостережень успіх їх виконання обумовлений визначеними дидактичними умовами. Перша умова – наявність в учнів запасу знань, які дозволяють зрозуміти ціль спостереження, його зміст і послідовність виконання. Друга умова – присутність в змісті спостереження нового для учнів навчального матеріалу, який надає спостереженню дослідницького напрямку, який викликає пізнавальний інтерес учнів і потребує самостійного вирішення. Третя умова – необхідність фіксації проміжних і підсумкових результатів спостереження в схемах, макетах, планшетах, плакатах. Дотримуючись цих умов можна організувати спостереження як самостійну роботу учнів при засвоєнні навчального матеріалу.

Поєднуючи спостереження і поточне інструктування, майстер контролює виконання учнями трудових операцій і дій, дотримання ними технологічних нормативів і стандартів, виконання технічних вимог до якості роботи.

Організація самостійної роботи учнів ПТНЗ на практично-лабораторних роботах

Лабораторні і практичні роботи відіграють важливу роль при формуванні в учнів вмінь самостійної роботи. Цьому формуванню допомагають інструкційні картки, які учні використовують при виконанні лабораторно-практичної роботи, питання для самоконтролю.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Читання як компонент навчання іноземної мови
Читання – це один із видів мовленнєвої діяльності, що має велике пізнавальне значення і фактично реалізує всі три основні цілі навчання – практичну, виховну і загальноосвітню. Воно застосовується у в ...

Педагогічна освіта та її завдання у педагогічних працях В. Сухомлинського
Важливою проблемою виховання В. Сухомлинський вважав необхідність перетворення освіти у важливу життєву цінність. "Здається парадоксальним, незрозумілим той факт, - писав педагог, - що для деяко ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net