Рекомендації майбутнім будівельникам щодо напрямків самоосвіти

Педагогіка » Організація самоосвіти учнів будівельного профілю » Рекомендації майбутнім будівельникам щодо напрямків самоосвіти

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Враховуючи результати анкетування учнів, надаємо рекомендації учням щодо методів здійснення самоосвіти.

Здійснювати самоосвіту можна методом портфоліо. Портфоліо - метод навчання, оцінювання і атестації, який широко застосовується у США, у процесі підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання, викладачів, робітників, зокрема будівельного напряму. У педагогічній практиці відомі такі види портфоліо: "робочий портфоліо", "шоукейспортфоліо" і " портфоліо для записів. Найчастіше у практиці підготовки будівельників використовують "робочий портфоліо ": учень збирає матеріал для атестації, викладач має можливість оцінити рівень його професійного зростання протягом певного часу.

Залучення учнів до атестації й оцінювання допомагає їм оволодіти власним учінням, розвиває почуття власної відповідальності за цей процес. Велику роль у застосуванні методу портфоліо у професійній школі приділяють викладачу, який виконує роль помічника. Саме він допомагає у розвитку самооцінки та самоаналізу учнів, рефлексивному обговоренню продуктів їхньої діяльності, у професійному розвитку. Від роботи викладача, від його вміння позитивно ставитися до помилок учнів, толерантно спілкуватися з ними залежить результат цього методу, підвищення самоосвіти учня.

Займатися самоосвітою можна також при виконанні проектів. Проекти розвивають логічне мислення, навики стилістичного оформлення своєї думки, правильного добору слів тощо. «Не потребує доведення, що письмова діяльність – це важка праця, до того ж ризикована: оформлення наших думок до написаних слів змушує нас бути чутливими до критики, заперечень, неправильної інтерпретації».

Виконання такого завдання, як написання проектів, вимагає від майбутнього будівельника обдумування і формулювання основних ідей з предмета, що вивчається у ПТНЗ. Викладачі за допомогою методу-проектів намагаються сформувати з учня самостійних дослідників, спроможних трансформувати себе і виробити власну робочу теорію. З цією метою учень повинен робити дві презентації своєї роботи (фактично, це портфоліо) на початку і в кінці семестру. За вимогами презентації кожний учень, виконуючи роль викладача, протягом 7-10 хвилин викладає іншим учням своє бачення проблеми або її вирішення, розв'язання тощо.

На практичному занятті-конференції учні "перевтілюються" у дослідників з конкретної проблеми, що зазначена у планах до заняття (здебільшого п'ять-шість питань). Учні розподіляються на дослідників-доповідачів (п'ять осіб), опонентів (п'ять осіб), учасників конференції – більшість учнів. Обирається керівник секції та секретар. Викладач, залежно від мети заняття, може бути ментором, модератором або координатором -спостерігачем. Головне завдання – підготувати учнів до участі у конференціях різного рівня, тому питання до семінарського заняття будуть доповідями науковців з різних країн світу. Отже, на практичних заняттях такого типу використовують рольові ігри. Виступи учасників оцінюють колективно. Учні, працюючи з науковою літературою, підготовлюють виступи на конференції.

Практичне заняття – захист курсової роботи – важливе для професійній освіти. Досвід свідчить, що учню важко підготувати стислий виступ, рецензію на роботу, тому заняття і передбачає розвиток саме цих навиків. Групу учнів поділяють на авторів дослідної роботи (п'ять-шість осіб), рецензентів (п'ять-шість осіб), опонентів (п'ять-шість осіб), членів комісії, яка оцінює виступи.

Практичне заняття за методом «снігова куля»

Цей тип заняття складний за своєю методикою, проте може відіграти важливу роль у підготовці майбутнього будівельника до самостійної професійної діяльності. Перед учнями ставлять проблему, до якої вони готовляться самостійно дома. В групі ця проблема спочатку обговорюється у невеликій групі до двох-трьох учнів, даючи змогу обговорити проблему протягом 5 хв. Наступний крок - об'єднання маленьких груп по дві, а згодом – в одну-дві великі, щоб поступово, аналізуючи складне питання, зібрати достатньо матеріалу та спільно вирішити проблему. Відповідають переважно учні, які обізнані з цього питання, або ті, кого висуває група (групи).

Дослідницький метод. Науково-дослідницька діяльність майбутнього будівельника реалізується на основі умінь:

визначати основні ознаки об’єктів дослідження;

проводити патентний пошук;

проводити аналіз напрямків інноваційного розвитку;

проводити комплексну оцінку ефективності інновації;

робити експертизу об’єктів дослідження;

визначати головні пріоритети в галузі інновацій;

вміти формулювати наукові результати досліджень, об’єкт і предмет досліджень;

складати основні види виробничої документації та формулу винаходу;

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Пропедевтична робота до введення складених задач
У 2 класі учні ознайомлюються із „системою складених задач таких видів: складені задачі, які містять відношення "більше на"; складені задачі, які містять відношення "менше на"; за ...

Трактування поняття пізнавальних інтересів у науковій літературі
Сьогодні стало очевидним, що суспільство повинно звернути увагу на справжній і майбутній стан природи, переходячи від епізодичної взаємодії з нею до свідомо направленому. У випускників шкіл, як у всь ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net