Науково-дослідницька робота учнів як чинник самореалізації особистості в школах нового типу

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Науково-дослідницька робота учнів як чинник самореалізації особистості в школах нового типу

Сторінка 2

Виходячи з цього, виділимо дві основні форми НР і методи їх реалізації (схема 1). Зрозуміло, що комплексна реалізація цих форм і методів передбачає створення системи організаційно-педагогічного забезпечення та підтримки НР учнів (ОПЗП НР), яка може мати наступну структуру (схема 2).

Схему створено за принципом “організаційний блок - напрями діяльності”. Розподіл напрямів за блоками є певною мірою умовним (так, наприклад, напрямок «Виїзні наукові школи» можна віднести як до блоку «Додаткова освіта учнів», так і до блоку «Науково-практична робота», а напрям «Методологічне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення» взагалі придатний до всіх оргблоків), але в основу такого розподілу напрямів за блоками покладено суто практичні спостереження автора, з якими фахівці можуть сперечатися, а при розкритті змісту діяльності за такими «суперечливими» напрямками подаються відповідні посилання.

Зазначимо також, що, на відміну від схеми 1, яка визначає напрямки діяльності учнів, схема 2 презентує діяльність педагогів.

Схема 1 - Форми і методи наукової роботи учнів.

Схема 2 - Система організаційно-педагогічного забезпечення та підтримки науково-дослідницької роботи

Так, К. Абульханова-Славська, розвиваючи у своїх дослідженнях концепції життєвого шляху С.А. Рубінштейна, розробила питання творчого самовираження особистості, безпосередньо пов'язані з проблематикою особистісної самореалізації. Вона висунула і обґрунтувала положення про те, що самореалізація є найважливішою складовою стратегії життєвого шляху людини. Самореалізація формується як життєва мета особистості, виражаючи [важливішу потребу людини у самовираженні, самоствердженні. Самореалізація одночасно і засіб досягнення змісту життєвої мети.

У дослідженнях К. Абульханової-Славської зроблено важливий висновок про роль самореалізації в суспільстві. Особистість у процесі самореалізації вступає в стосунки присвоєння - віддачі, які носять пошуковий характер. Пошуковість присвоєння обумовлена змістом самореалізації, активністю у виборі засобів самореалізації. Особистість, самореалізуючись, самоздійснюючись, не просто функціонує в суспільстві, а вкладає себе в його цінності, суспільне виробництво. Чим ширші можливості, що надаються особистості суспільством у пошуку адекватних засобів свого самоздійснення, тим вагоміша віддача, що отримує суспільство в результаті становлення ще однієї особистості. Безумовно, підкреслимо ми, в цьому правилі можливі винятки, які лише підтверджують наявність цього правила.

Значний вклад у теорію самореалізації взагалі і старшокласників юнаків зокрема внесли роботи Л.І. Рувинського, А.Т. Ковальова, А.І. Кочетова, Л. Лозової, Л.І. Арістової, Ю.М. Орлова.

Незважаючи на помітний вплив на концепції самовиховання і самореалізації підлітків Л.І. Рувинського і А.Т. Ковальова ідей і принципів авторитарної педагогіки, ці автори навіть в жорстких умовах тоталітаризму та ізоляції від світового досвіду гуманістичної педагогіки і психології зуміли внести положення в ту широку картину людської самореалізації, яка створюється сьогодні педагогами всього світу.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз програми та підручника курсу «Я і Україна»
Щоб з'ясувати, чи передбачено вивчення у змісті навчального курсу «Я і Україна» усної народної творчості, ми приступили до аналізу програми курсу для 2 класу. Аналіз програми курсу «Я і Україна» пока ...

Проблеми виховання дітей раннього віку в родині
Форми надання допомоги родині Основною умовою успішного розвитку дитини є задоволення її фізичних, духовних і соціальних потреб. Ці потреби в кожнім віці свої і від того, як і якою мірою вони задовол ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net