Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності

Сторінка 2

в)постійно діючі науково-методичні семінари для педагогів-дослідників і учнів-дослідників, наукові конференції за результатами виконаних дослідницьких проектів;

Наведені суттєві компоненти моделі педагогічної підтримки обдарованої і здібної молоді у її творчій самореалізації уточнювались не тільки на робочих засіданнях науково-методичних рад відділу освіти та шкіл нового типу, вони і стали предметом "круглих столів" і "мозкових штурмів" педагогів-дослідників. Саме педагоги і науковці виявили найбільше вад в організації цієї роботи з кращими учнями школи. Звернуто увагу не тільки на кволу педагогічну і методичну базу для учнівського дослідження, на дефіцит талановитих керівників наукового пошуку, відсутність єдності між загальноосвітньою і науковою підготовкою старших школярів, перевантаженість здібної молоді обов'язковими заняттями і суспільними дорученнями, що у підсумку суттєво гальмує їх творчий розвиток.

Тверезий і прагматичний у хорошому значенні цього слова погляд на педагогічний експеримент Юрія Бабанського і Михайла Поташника допомогли нам постійно звіряти теоретичні проекти з їх сприйманням професійними практиками, аналізувати велику кількість реальних фактів перед тим, як робити узагальнення їх і будувати пропозиції щодо інноваційних змін. Роботи таких дослідників, як М. Скаткін, Н. Щуркова, Є. Іллін, В. Лозова, Е. Юдін помагали нам уникати однобічних підходів і сподівань на сильні, але ізольовані засоби, орієнтували на багато-джерельність і різнобічність, комплексність педагогічних впливів, на пошук їх у скарбницях народної мудрості і народної педагогіки, у надрах професійної свідомості вчителя, його повторної практики. Не останнє місце при цьому займають результати наукових досліджень і запропоновані інноваційні моделі діяльності, неодноразово перевірені минулою і сучасною практикою

Особливо корисною виявилась практика всебічного обговорення проектів і результатів конкретної експериментальної роботи наукових груп (гуртків, (об'єднань) старшокласників. Саме у цій ланці у найбільш концентрованому вигляді поставали невирішені організаційні, методичні і теоретичні проблеми всього комплексу науково-дослідницької роботи, бар'єри у справжній самореалізації особистості і учня, і вчителя.

Результатом пошуку і проектування зазначеної моделі стала робоча інваріантна, динамічна "Модель педагогічної підтримки самореалізації творчого потенціалу старшокласників у науково-дослідницькій роботі школи нового типу" (Табл.1).

Звертаємо увагу на такі важливі особливості наведеної моделі.

Вона у схематичному вигляді відображає зміст і діалектику трьох основних елементів запровадженого комплексу: мету і завдання, базові соціально-педагогічні умови, що досконально змінюють якість усього поля дослідницької школи взагалі і старшокласників зокрема, а також основні організаційно-педагогічні механізми, що практично можуть забезпечити динамічну самореалізацію творчого потенціалу старших школярів під час дослідницької діяльності. Ця схематична модель допомогла: а) визначити склад факторів самореалізації, б) сполучити їх у цілісний діалектичний комплекс, в) уточнити їх функціональний зміст, г) на основі наочної моделі краще здійснити технологічне розв'язання системи постійно виникаючих педагогічних задач, д) діалектично об'єднати і тим самим посилити дію різних педагогічних, психологічних, організаційних чинників. Представлена модель - не штучний компонент віртуального явища, а. відображення основних якостей цілісного педагогічного процесу з його діючими принципами, джерелами, рушійними силами, засобами і методами діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Технологія саморозвитку за М. Монтессорі
У 1896 р. М. Монтессорі закінчує університет і стає першою в Італії жінкою - доктором медицини. Вона могла вибирати різні шляхи, але зупиняється на самому невдячній: створює спеціальну школу, а потім ...

Стан теорії питання самостійної роботи в психолого-педагогічній літературі
Усі знання, що здобуває людина протягом життя, здобуваються самостійно. Від неї вимагається докладання певних зусиль для оволодіння ними, підключення достатньо розвиненої уяви, образного мислення, ро ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net