Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності

Сторінка 3

Тобто розроблена "ідеальна" схема була свідомо підпорядкована законам педагогічної дійсності.

Розділ "Мета і завдання творчої самореалізації" представляє достатні і необхідні творчі риси молодшого юнацького віку, які стають предметом активної самореалізації у професійно зорієнтованій дослідницькій діяльності. Провідне місце відведено самооцінці себе як особистості і своїх творчих досягнень.

Одним з важливих завдань у були розробка і випробування механізмів реалізації, що включають згідно теорії управління і моделювання такі елементи, як : а) достатня внутрішня мотивація учасників діяльності (перш за все їх зацікавленість, захопленість конкретною дією і її результатом), б) чітка поелементна управлінська організація (своєчасне планування, корекція, контроль якості, оцінка досягнутого), в) система обов'язкової оперативної стимуляції досягнутих успіхів у дослідницьких зусиллях учнів і вчителів. Враховуючи специфіку обраної проблеми, ми конструювали і перевіряли ще один механізм реалізації. Мова йде про якість творчої праці: якщо творчість досягає певної глибини і супроводжується постійним захопленням самим процесом створення нового, то такий стан учнів сам по собі стає потужним механізмом діяльності в обраній сфері і не вимагає надмірних зусиль - управлінських, стимулюючих, контролюючих. Не зайвим буде добутий висновок про те, що захоплення творчим процесом дослідження при певній стимуляції результативних зусиль учнів поступово посилюється і перетворюється у ціннісну для особистості установку, життєву позицію. А такі надбання у розвитку особистості свідчать одночасно і про успішність перебігу позитивного саморозвитку, і про придбаний основний механізм творчої самореалізації - розвинуті творчі мотиви і творчі здібності особистості.

Багатомірний підхід до сутності і природи творчої самореалізації особистості привів нас до пропозиції моделі, що складається з двох частин - інваріантної і варіативної. Інваріантна модель творчої самореалізації здібних старшокласників включає науково узагальнену, нормативну характеристику даного процесу, що реалізується у певних умовах сучасної школи нового типу. Але кожний учень реалізує себе індивідуально, у багатьох деталях відмінно від інших - як початкуючий еколог-дослідник, філолог-дослідник, художник-I експериментатор або ж педагог-дослідник, літературний критик-дослідник, історик-дослідник. Саме такі типи початкуючих дослідників спостерігалися у проведеному експерименті. Перебіг їх творчої самореалізації як здійснення творчого задуму може розглядатися у площині інваріантної частини моделі, бо багато в чому підпорядкований загальним законам творчого процесу, проходить під благотворним впливом спеціально створених у школі оптимальних для творчості умов, із застосуванням багато в чому спільних методів і засобів дослідницької діяльності, принципово схожих стилів гуманістичного спілкування, однієї методики діагностичного виміру досягнень у творчій самореалізації. У той же час над інваріантною частиною моделі у кожного по-своєму звелась варіативна надбудова специфічної діяльності із суттєвими відмінностями вивчення-дослідження різних сфер, що склало перший досвід справді реальної зустрічі з професійним дорослим життям. Так, дослідницька робота екологічного напряму вимагає, крім активного розвитку і практичної реалізації загально наукових здібностей (бачення проблеми, активна уява, висока увага і глибока зосередженість, енергетична потужність розуму, спостережливість), розвитку таких спеціальних здібностей, як чутливість до природи, її явищ і мешканців, здібність до багатоденних спостережень і (усвідомлень під відкритим небом, здібність до діалектичного поєднання Емоційних і логічних даних. Дослідництво у літературі вимагає активного розвитку таких специфічних здібностей, як образне мислення, експресивне сприймання характерів і подій, чутливість до зображувальних художніх засобів, виразна усна і писемна мова, розвинута пристрасть до читання

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості екологічного виховання учнів ПТНЗ
Екологічне виховання - систематична педагогічна діяльність. Спрямована на розвиток в учнів ПТНЗ екологічної культури. Завдання екологічного виховання в ПТНЗ: сприяти нагромадженню екологічних знань; ...

Проблема розвитку пізнавальної активності дошкільників
Вченими зазначено, що саме в дошкiльному вiцi у дітей закладаються риси майбутньої особистостi, формується самосвiдомiсть та свiтосприймання, вiдбувається загальний психiчний розвиток, дошкільники на ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net