Підготовка вчителя до науково-дослідницької діяльності й керівництва творчими дослідницькими гуртками школярів

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Підготовка вчителя до науково-дослідницької діяльності й керівництва творчими дослідницькими гуртками школярів

Сторінка 2

У відповідності з такими завданнями зміст післядипломної підготовки вчителя включає сучасну філософську, педагогічну і психологічну освіту. Ці три складові безперечно складають фундамент професійної зрілості і компетентності вчителя, вихователя, викладача.

Учитель - дослідник як мета запропонованої концепції - це сучасний професіонал, який досконало володіє творчими методами і прийомами навчання, виховання і дослідження, що складають міцну діалектичну єдність освітньої діяльності, взаємно підсилюють одне одного і виступають в єдиній системі педагогічних дій та операцій.

Учитель - дослідник будує свою активну творчу діяльність на принципах свідомого гуманізму, духовності, дієвої любові до вихованців.

гуманізм - взаємозалежні складові особистості вчителя - дослідника, основа його індивідуального стилю діяльності та відносин.

Учитель - дослідник постійно оволодіває науковими основами сучасної філософії освіти, психології навчання й виховання, новими педагогічними теоріями і технологіями, різноманітними методами наукового дослідження (діагностичними, формуючими, аналітичними, узагальнюючими тощо). Він постійно перебуває у стані активної творчої самореалізації, вдосконалюючи свою особистість, її моральний, інтелектуальний, естетичний, фізичний потенціал, творчі здібності і вміння. Тільки така основа дозволяє йому активно виховувати і навчати учнів, розвиваючи їх дослідницькі, евристичні, креативні, гуманістичні здібності і вміння.

Важливо враховувати критерії готовності вчителя до науково-дослідної роботи, які являють собою достатньо завершений комплекс діагностичних характеристик і теоретичної, і практичної спроможності педагога вести індивідуальне і колективне ( разом з учнями) дослідження, а, з другого, і дають можливість за певних умов провести досить оперативну, не ускладнену зайвими умовностями експертну атестацію вчителя і кваліфіковано встановити його науково-дослідницький рівень.

Треба відзначити, що процедури діагностування готовності вчителя до науково-дослідницької роботи зі здібними і обдарованими старшокласниками вились досить складними і вимагали чимало такту, терпіння, обачливості, високої наукової і методичної кваліфікації членів

На нашу думку, рівень знань учнів, яких навчає вчитель-майстер, має бути не нижчим від достатнього і високого, причому зі значною перевагою високого - рівня та набутих понад державний стандарт знань.

Якщо навчальні досягнення учнів не задовольняють їх передусім як споживачів освіти, вчителя, керівників школи і батьків учнів, то в такому разі слід вивчати ступінь професійно-фахової підготовки, творчості та професійно-особистісних якостей учителя.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теорія розвитку понять
Мета навчання дати усвідомлені, систематичні і міцні знання учням. Правильна організація мислительної діяльності учнів в процесі навчання є вирішальною умовою високої якості їхніх знань. Дослідженням ...

Активні методи у викладанні літератури
Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") визначає потребу перегляду усталених підходів до змісту, методів і форм навчання. Огляд окремої підручникової, моно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net