Підготовка вчителя до науково-дослідницької діяльності й керівництва творчими дослідницькими гуртками школярів

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Підготовка вчителя до науково-дослідницької діяльності й керівництва творчими дослідницькими гуртками школярів

Сторінка 2

У відповідності з такими завданнями зміст післядипломної підготовки вчителя включає сучасну філософську, педагогічну і психологічну освіту. Ці три складові безперечно складають фундамент професійної зрілості і компетентності вчителя, вихователя, викладача.

Учитель - дослідник як мета запропонованої концепції - це сучасний професіонал, який досконало володіє творчими методами і прийомами навчання, виховання і дослідження, що складають міцну діалектичну єдність освітньої діяльності, взаємно підсилюють одне одного і виступають в єдиній системі педагогічних дій та операцій.

Учитель - дослідник будує свою активну творчу діяльність на принципах свідомого гуманізму, духовності, дієвої любові до вихованців.

гуманізм - взаємозалежні складові особистості вчителя - дослідника, основа його індивідуального стилю діяльності та відносин.

Учитель - дослідник постійно оволодіває науковими основами сучасної філософії освіти, психології навчання й виховання, новими педагогічними теоріями і технологіями, різноманітними методами наукового дослідження (діагностичними, формуючими, аналітичними, узагальнюючими тощо). Він постійно перебуває у стані активної творчої самореалізації, вдосконалюючи свою особистість, її моральний, інтелектуальний, естетичний, фізичний потенціал, творчі здібності і вміння. Тільки така основа дозволяє йому активно виховувати і навчати учнів, розвиваючи їх дослідницькі, евристичні, креативні, гуманістичні здібності і вміння.

Важливо враховувати критерії готовності вчителя до науково-дослідної роботи, які являють собою достатньо завершений комплекс діагностичних характеристик і теоретичної, і практичної спроможності педагога вести індивідуальне і колективне ( разом з учнями) дослідження, а, з другого, і дають можливість за певних умов провести досить оперативну, не ускладнену зайвими умовностями експертну атестацію вчителя і кваліфіковано встановити його науково-дослідницький рівень.

Треба відзначити, що процедури діагностування готовності вчителя до науково-дослідницької роботи зі здібними і обдарованими старшокласниками вились досить складними і вимагали чимало такту, терпіння, обачливості, високої наукової і методичної кваліфікації членів

На нашу думку, рівень знань учнів, яких навчає вчитель-майстер, має бути не нижчим від достатнього і високого, причому зі значною перевагою високого - рівня та набутих понад державний стандарт знань.

Якщо навчальні досягнення учнів не задовольняють їх передусім як споживачів освіти, вчителя, керівників школи і батьків учнів, то в такому разі слід вивчати ступінь професійно-фахової підготовки, творчості та професійно-особистісних якостей учителя.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Електронні прилади для нечуючих
Всі сучасні електронні пристрої для нечуючих можна умовно розділити на декілька груп. До першої відносяться слухові апарати та системи колективного (аудиторного) користування. Вони підсилюють та пере ...

Використання дитячих музичних інструментів на уроці музики
Прикладом використання на уроках музичних інструментів може служити «Семеро козенят» з опери М. Коваля «Вовк і семеро козенят». Дитяча творчість починається з «обстеження» звукових можливостей інстру ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net