Практика вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Практика вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів

Сторінка 1

Дослідження №1.

Мета: визначення оцінки якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями в школі.

Відповідно до мети дослідження, нами було розроблено кваліметричну модель (табл. 3) оцінки якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями на підставі робіт Г.В. Єльнікової, О.М. Касьянової.

Суть моделі, зокрема, зводиться до такого:

на основі загальної структури діяльності визначаються характерні фактори цієї діяльності, які становлять основу картки;

після декомпозиції загальних цілей діяльності необхідно встановити критерії цієї діяльності;

після декомпозиції кожного критерію за допомогою визначення часткових цілей конкретної управлінської структури необхідно визначити показники;

визначення ваги факторів і показників встановлюється методом експертної оцінки або ранжування ( метод Дельфі );

оформлення моделі діяльності у вигляді окремих карток.

На підставі сказаного, ми визначили такі фактори в структурі кваліметричної моделі: інформаційне забезпечення організації науково-дослідної роботи, системність організації науково-дослідної роботи в закладі, організація роботи науково-дослідного товариства учнів, організація науково-дослідної роботи вчителів, організація науково-методичної роботи з вчителями з питань науково-дослідницької діяльності учнів, психологічний супровід науково-дослідної роботи з учнями, результативність науково-дослідної роботи. Кожен з цих факторів, у свою чергу, вміщує критерії, які розкриваються показниками.

Наступний крок - визначення ваги факторів, показників управлінської діяльності керівника щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями. Саме кваліметричний підхід забезпечує кількісну оцінку якості діяльності.

Основний метод кваліметрії - експертний. Для проведення групової експертної оцінки залучаються кваліфіковані управлінці, вчителі - експерти. Для них створюються умови для індивідуальної роботи. Експерти виставляють бали (бальну оцінку або ранг). Потім проводиться статистична обробка результатів, оцінювання. Завершується цикл повторним пред'явленням анкет експертам для остаточного узгодження за результатами обробки. Цикл експертизи повторюється 3 – 4 рази. Результати експериментів підтверджують велику надійність колективної експертної думки порівняно з індивідуальною.

У кваліметрії прийнято, що закон розподілу експертних оцінок наближається до нормального закону розподілу, якщо виконуються такі умови:

1) число експертів N >10;

2) значення показників експертної вірогідності сумарне для кожного експерта;

3) опитування проводиться упродовж одного туру без обговорення. Тобто індивідуальні експертні оцінки незалежні.

Визначення ваги факторів та критеріїв нами було здійснено за методом, який запропонувала О.М. Касьянова (табл. 2). В експертизі взяло участь 25 чоловік. Оскільки факторів 7, то експертам було запропоновано за 7-бальною шкалою проранжувати вказані фактори моделі.

Таблиця 2 - Розрахунок ваги факторів кваліметричної моделі

Ранг

Фактор

1

2

3

4

5

6

7

m

Фактор 1

6

7

1

-

6

2

3

86

0,12

Фактор 2

3

5

4

1

2

3

7

106

0,15

Фактор 3

4

2

5

3

6

2

3

98

0,14

Фактор 4

4

3

-

8

2

4

4

104

0,15

Фактор 5

2

5

6

6

2

3

1

89

0,13

Фактор 6

4

2

3

5

3

5

3

103

0,14

Фактор 7

2

1

6

2

4

6

4

114

0,17

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток творчих здібностей дітей як педагогічна проблема
В наш час особливої актуальності набувають питання про те, що таке творчі здібності людини, в чому вони проявляються, чим вони обумовлені і які шляхи їх розвитку у дітей. Великий внесок у розвиток на ...

Загальні напрямки, методи та принципи керівництва музично-театралізованою діяльністю
Музично-театралізована діяльність є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає формування в дошкільників умінь „входити в образ” та „утримувати” його ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net