Практика вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Практика вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Як бачимо із таблиці 2, за першим фактором 6 експертів виставили 1 бал, 7 експертів - 2 бали, 1 експерт - 3 бали, 6 експертів – 5 балів, 2 експерти – 6 балів, 3 експерти – 7 балів. Далі підраховується загальна кількість балів для першого фактору: 6Ч1 + 7Ч2 + 1Ч3 + 6Ч5 + 2Ч6 +3Ч7 = 86. В аналогічний спосіб підраховується сума за кожним фактором (2 – 7). Далі підраховується загальна кількість балів за всіма факторами: 86+106+98+104+89+103+114=700. Потім визначається вага (V1) кожного фактора. Для цього кількість балів за фактором ділиться на загальну кількість балів:

m1 = 86 : 700 = 0,12; m2 = 106 : 700 = 0,15; m3 = 98 : 700 = 0,14;

m4 = 104 : 700 = 0,15; m5 = 89 : 700 = 0,13; m6 = 103 : 700 = 0,14;

m7 = 114 : 700 = 0,17.

Далі в такий самий спосіб підраховано було вагу кожного критерію, а також визначено показники.

Наступний крок – визначення ступеня показників управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями. Коефіцієнт відповідності визначається за кожним критерієм за наступною шкалою:

0 – показник відсутній,

0,25 – показник слабо виражений,

0,5 – показник недостатньо виражений,

0,75 – показник достатньо виражений,

– показник оптимально виражений.

Обчислювання значення кожного фактору здійснюється за формулою:

Фi = mi (V1K1 +…ViKi), де i – порядковий номер.

Загальна оцінка якості управлінської діяльності за означеним напрямом визначається за формулою:

О заг. = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 + Ф5 + Ф6 + Ф7, де Озаг. 1,

при цьому рівень управлінської діяльності визначається за наступною шкалою:

0 О заг. 0,5 – рівень критичний,

0,5 О заг. 0,65 – рівень недостатній,

0,65 О заг. 0,7 – рівень допустимий,

0,7 О заг. 0,85 – рівень достатній,

0,85 О заг. 1 – рівень високий.

Оцінку якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями за кваліметричною моделлю здійснювала група з 5 експертів, до складу якої входили:

Ковальова С.М.- директор Харківської гімназії № 43 (Е 1);

Шептур Г.Є – заступник директора гімназії з науково-методичної роботи (Е 2);

Верба Л.П. – завідуюча методичним кабінетом управління освіти Московської районної ради (Е 3);

Руднєва І.Д. – практичний психолог гімназії (Е 4);

Черновол-Ткаченко Р.І. – к.п.н., доцент кафедри наукових основ управління та психології ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Е5)

Узагальнену експертну оцінку представлено в таблиці 3 та графічно зображено на рис.2.

Таблиця 3 - Кваліметрична модель оцінки якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями

Фактори

Вага

Критерії

Вага

Показники

Коеф. відпов.

1.Інформаційне забезпечення організації науково-дослідницької роботи з учнями

Ф1=m1(V1K1+V2K2+V3K3)

m1=0,12

1.Наявність зовнішньої та внутрішньої інформації щодо організації науково-дослідної роботи з учнями.

2.Рівень систематизації інформації з питань організації науково-дослідної роботи з учнями.

3.Ступінь володіння адміністрацією закладу інформацією щодо забезпечення аспектів організації науково-дослідної роботи (організаційного, змістовного, діяльнісного, управлінського).

V1=0,3

V2=0,2

V3=0,5

1.Інформаційний банк даних, журнали вхідної й вихідної інформації.

2.Інформаційний банк даних, протоколи педагогічних рад, нарад при директорі, методичних рад, науково-дослідного товариства тощо.

3.Бесіда з керівниками навчального закладу, впорядкованість нормативної бази з питань науково-дослідної роботи з учнями.

К1=0,75

К2=0,5

К3=0,75

2.Системність організації науково-дослідної роботи в закладі освіти

Ф2=m2 (V4K4+V5K5+

V6K6+V7K7+V8K8)

m2=0,15

4.Бачення керівником цілісної системи організації науково-дослідної роботи з учнями.

5.Оптимальність обраної моделі організації науково-дослідної роботи з учнями.

6.Наявність чітко визначених організаційних взаємозв’язків у системі науково-дослідної роботи.

7.Визначення мети і завдань науково-дослідної роботи з учнями.

8.Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення НЗ щодо організації науково-дослідної роботи.

V4=0,3

V5=0,23

V6=0,11

V7=0,2

V8=0,16

4.Бесіди, аналітичні матеріали, довідки, плани науково-дослідної, науково-практичної, науково-експериментальної діяльності.

5.Організаційна модель науково-дослідної роботи з учнями.

6.Форми і методи наукової роботи з учнями.

7.Чіткий розподіл обов’язків щодо керівництва даним напрямом діяльності.

8.Наявність циклограм діяльності.

9.Положення про структурні одиниці в системі науково-дослідної роботи.

10.Плани робіт структурних одиниць.

11.Виокремлення наукової роботи як самостійного напряму діяльності НЗ.

12.Обладнання навчальних кабінетів.

13.Поповнення бібліотечного фонду.

14.Обладнання методичного кабінету.

К4=0,5

К5=0,5

К6=0,25

К7=0,5

К8=0,25

3.Організація роботи шкільного науково-дослідного товариства учнів

Ф3=m3(V9K9+V10K10+

V11K11+V12K12+

V13K13+V14K14)

m3=0,14

9.Наявність Положення про шкільне науково-дослідне товариство учнів (НДТ).

10.Розробленість мети, завдань, структури роботи НДТ.

11.Наявність різноманітних напрямів секційних занять НДТ, які задовольняють потреби учнів.

12.Спвіпраця з науковцями ВНЗ, керівництво науковими дослідженнями учнів та вчителів.

13.Обмін досвідом та використання кращих наробок в означеному напрямі діяльності.

14.Організація науково-практичної роботи учнів.

V9=0,08

V10=0,16

V11=0,21

V12=0,2

V13=0,12

V14=0,23

15.Положення про НДТ та інші нормативні локальні акти, які регламентують науково-дослідну роботу.

16.План роботи НДТ, наявність структурної схеми організації НДР.

17.Плани робіт наукових секцій НДТ.

18.Договори з ВНЗ, кадрове забезпечення керівництва науково-дослідною роботою.

19.Картотека ППД з питань науково-дослідної діяльності.

20.Навчальні екскурсії школярів.

21.Наукові практики школярів.

К9=1

К10=0,75

К11=0,5

К12=0,5

К13=0,5

К14=0,5

4.Організація науково-дослідної роботи вчителів

Ф4=m4(V15K15+V16K16+

V17K17)

m4=0,15

15.Творча співпраця з науковцями щодо підвищення науково-теоретичного рівня вчителів.

16.Проведення конкурсів-захистів освітніх науково-дослідних робіт вчителів.

17.Створення творчих груп учителів для участі в науково-дослідній та науково-експериментальній роботі.

V15=0,24

V16=0,29

V17=0,47

22.Наявність системи проблемних семінарів, практикумів, науково-практичних заходів із залученням науковців ВНЗ.

23.План роботи навчального закладу.

24.Плани наукової роботи закладу.

К15=0,75

К16=0,75

К17=0,5

5.Організація науково-методичної роботи з вчителями з питань науково-дослідної діяльності учнів

Ф5=m5(V18K18+V19K19+

V20K20+V21K21)

m5=0,13

18.Цілеспрямованість навчання педпрацівників з питань науково-дослідної діяльності учнів.

19.Вивчення досягнень перспективного педагогічного досвіду з проблеми організації науково-дослідної роботи учнів.

20.Забезпечення освіти й самоосвіти вчителів з проблеми організації власної науково-дослідної та експерим. діяльності.

21.Реалізація творчого потенціалу вчителів, які мають педагогічні звання, в організації науково-дослідної роботи з учнями.

V18=0,23

V19=0,19

V20=0,12

V21=0,2

25.Плани робіт структурних підрозділів.

26.Протоколи педрад, методичних рад, методичних об’єднань і творчих груп вчителів тощо.

27.Теми самоосвітньої діяльності вчителів.

28.Узгодженість тем самоосвіти і теми НЗ

29.Керівництво науковою діяльністю учнів вчителями, які мають педагогічні звання.

К18=0,25

К19=0,75

К20=0,5

К21=0,5

6.Психологічний супровід науково-дослідницької роботи з учнями

Ф6=m6(V22K22+V23K23+

V24K24+V25K25)

m6=0,14

22.Діагностико-корекційна основа організації науково-дослідної роботи з учнями.

23.Вивчення психологічної готовності вчителів та учнів до здійснення науково-дослідницької діяльності.

24.Вивчення психологічного клімату в педагогічному і учнівському колективах.

25.Наявність чіткої системи морального та матеріального стимулювання учасників НВП до науково-дослідницької роботи.

V22=0,26

V23=0,17

V24=0,3

V25=0,27

30.Діагностичні матеріали досліджень учнів, учителів, батьків.

31.Анкетування, спостереження, тестування.

32.Діагностика психологічного клімату колективів.

33.Розробленість та дієвість системи морального та матеріального заохочення.

К22=0,25

К23=0,25

К24=0,75

К25=0,5

7.Результативність науково-дослідницької роботи

Ф7=m7(V26K26+V27K27+

V28K28+V29K29)

m7=0,17

26.Апробація учнями результатів наукових досліджень.

27.Апробація та впровадження вчителями наукових досліджень.

28.Наявність науково та практично обгрунтованої системи організації науково-дослідницької роботи в закладі.

29.Підвищення науково-методичного рівня вчителів та рівня науково-дослідницької діяльності учнів.

V26=0,42

V27=0,15

V28=0,24

V29=0,19

34.Участь учнів у Міжнародних науково-дослідницьких заходах (олімпіади, турніри, конкурси тощо).

35.Участь учнів у Всеукраїнських (олімпіади, турніри, конкурси тощо) науково-дослідницьких заходах.

36.Участь учнів у науково-дослідницьких заходах обласного та міського рівнів (олімпіади, турніри, конкурси тощо).

37.Наукові розробки вчителів, публікації.

38.Інформаційні та діагностичні матеріали.

39.Атестаційні матеріали.

40.Здобуття вчителями наукових ступенів та звань, педагогічних звань.

41.Наявність призових місць учнів та вчителів у науково-дослідницьких заходах.

К26=0,5

К27=0,25

К28=0,5

К29=0,5

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Умови навчання каліграфічного письма
Успішне формування графічних навичок молодших школярів в значній мірі залежить від умов, в яких проходить навчання учнів каліграфічного письма. Письмо є складним психофізіологічним процесом, при яком ...

Поняття пізнавальної діяльності
Пізнавальна діяльність учнів має своєю метою засвоєння нових знань і умінь в будь-якій предметній області, її інтеріоризація, тобто переведення зовнішніх знань у внутрішню, психічну форму та вміння ї ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net