Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів: її зміст і структура

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів: її зміст і структура

Сторінка 1

Проблема: недостатній рівень управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями.

Бажаний результат: вдосконалення системи організаційно-педагогічного забезпечення та підтримки науково-дослідницької роботи учнів, її структури, підвищення рівня практичної діяльності викладачів на основі оновлення підходів, підвищення рівня управлінської діяльності керівника за означеним напрямом.

Термін: 1 рік (серпень 2006р. – червень 2007р.)

І блок. Інформаційне та методичне забезпечення.

Мета: збір інформації про існуючий стан організації науково-дослідницької роботи з учнями, її обробка та подальше використання з метою розвитку даного напряму діяльності.

Координатори: бібліотекар, методист, психолог.

Програма виконання заходів за блоком І „Інформаційне та методичне забезпечення”

Термін

Зміст діяльності

Серпень 2006р.

Ознайомлення педагогічних працівників з результатами аналізу стану організації науково-дослідної роботи з учнями, мотивація та стимулювання до виконання комплексно-цільової програми.

Мета: надання педпрацівникам валідної інформації щодо стану роботи та мотивація їх до виконання запланованих заходів.

Формування інформаційного банку з проблеми організації науково-дослідної роботи з учнями.

Мета: створення картотеки, впорядкування і систематизація інформації.

Вересень 2006р.

Мікродослідження: “Аналіз моделі організації науково-дослідної роботи з учнями в гімназії”.

Мета: з’ясування оптимальності обраної моделі та її вдосконалення.

Жовтень 2006р.

Мікродослідження “Визначення цільових орієнтирів у науково-дослідній роботі з учнями”.

Мета: визначення якості постановки цілей та їх узгодженості, корекція за даними дослідження.

Листопад 2006р.

Експертиза організації роботи науково-дослідного товариства учнів та напрямів наукової діяльності учнів.

Мета: визначення стану організації роботи НДТ учнів, інтересів, нахилів та здібностей учнів, які займаються науково-дослідною діяльністю, коригування діяльності за отриманими результатами.

Грудень 2006р.

Діагностика залежності якісного впливу результативності науково-методичної роботи з вчителями на підвищення якості наукової роботи з учнями.

Мета: визначити вплив науково-методичної роботи з кадрами на якість наукової роботи учнів, підвищити її рівень на основі використання особистісно орієнтованого підходу.

Січень 2007р.

Мікродослідження “Матеріально-технічна база гімназії”.

Мета: з’ясування стану матеріально-технічної бази закладу, визначення можливостей, резервів і потреб щодо її розвитку відповідно до мети науково-дослідної роботи з учнями.

Лютий 2007р.

Психодіагностика педколективу та її обробка і оформлення:

графіки, вектори, діаграми.

Мета: аналіз стану психологічного клімату в колективі.

Березень 2007р.

Мікродослідження: “Рівень взаємодії управлінської ланки та педколективу з питань організації науково-дослідної роботи з учнями”.

Мета: з’ясувати стан управлінських дій та рішень та відповідність доручень функціональним обов’язкам, якість взаємодії та співробітництва між вищим, середнім та низовим рівнями управління гімназією.

Квітень 2007р.

Експертиза організації науково-дослідної роботи вчителів.

Мета: визначити стан проблеми, внести пропозиції щодо вдосконалення організації науково-дослідної роботи з вчителями; проаналізувати співпрацю педагогів закладу з науковцями.

Травень 2007р.

Соціально-психологічні дослідження: діагностико-корекційна основа науково-дослідної роботи з учнями, взаємодія з батьками, психологічний клімат колективу тощо.

Мета: визначення морально-психологічних умов організації роботи в обраному напрямі, їх покращення на основі отриманих даних.

Червень 2007р.

Виставка-огляд літератури з проблеми організації науково-дослідної роботи з учнями.

Мета: ознайомлення педагогів, батьків, учнів з новими літературними надходженнями.

Червень 2007р.

Повторна діагностика та аналіз організації науково-дослідної роботи з учнями.

Мета: визначення результативності реалізації програми, збір пропозицій щодо подальшої роботи.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Правовий статус Українського козацтва
Українське козацтво є юридичною особою, має поточні та валютні рахунки в банках, печатку та штампи із своїм найменуванням, відповідну звичаям і традиціям атрибутику, символіку, зразки яких затверджую ...

Години спілкування з класним керівником
Година колективу. Розв’язуються актуальні проблеми життя загальношкільного і класного колективів, самоврядування, виконання спільних доручень. Підлягають обговоренню кожен учень, його роль і відносин ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net