Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів: її зміст і структура

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів: її зміст і структура

Сторінка 1

Проблема: недостатній рівень управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями.

Бажаний результат: вдосконалення системи організаційно-педагогічного забезпечення та підтримки науково-дослідницької роботи учнів, її структури, підвищення рівня практичної діяльності викладачів на основі оновлення підходів, підвищення рівня управлінської діяльності керівника за означеним напрямом.

Термін: 1 рік (серпень 2006р. – червень 2007р.)

І блок. Інформаційне та методичне забезпечення.

Мета: збір інформації про існуючий стан організації науково-дослідницької роботи з учнями, її обробка та подальше використання з метою розвитку даного напряму діяльності.

Координатори: бібліотекар, методист, психолог.

Програма виконання заходів за блоком І „Інформаційне та методичне забезпечення”

Термін

Зміст діяльності

Серпень 2006р.

Ознайомлення педагогічних працівників з результатами аналізу стану організації науково-дослідної роботи з учнями, мотивація та стимулювання до виконання комплексно-цільової програми.

Мета: надання педпрацівникам валідної інформації щодо стану роботи та мотивація їх до виконання запланованих заходів.

Формування інформаційного банку з проблеми організації науково-дослідної роботи з учнями.

Мета: створення картотеки, впорядкування і систематизація інформації.

Вересень 2006р.

Мікродослідження: “Аналіз моделі організації науково-дослідної роботи з учнями в гімназії”.

Мета: з’ясування оптимальності обраної моделі та її вдосконалення.

Жовтень 2006р.

Мікродослідження “Визначення цільових орієнтирів у науково-дослідній роботі з учнями”.

Мета: визначення якості постановки цілей та їх узгодженості, корекція за даними дослідження.

Листопад 2006р.

Експертиза організації роботи науково-дослідного товариства учнів та напрямів наукової діяльності учнів.

Мета: визначення стану організації роботи НДТ учнів, інтересів, нахилів та здібностей учнів, які займаються науково-дослідною діяльністю, коригування діяльності за отриманими результатами.

Грудень 2006р.

Діагностика залежності якісного впливу результативності науково-методичної роботи з вчителями на підвищення якості наукової роботи з учнями.

Мета: визначити вплив науково-методичної роботи з кадрами на якість наукової роботи учнів, підвищити її рівень на основі використання особистісно орієнтованого підходу.

Січень 2007р.

Мікродослідження “Матеріально-технічна база гімназії”.

Мета: з’ясування стану матеріально-технічної бази закладу, визначення можливостей, резервів і потреб щодо її розвитку відповідно до мети науково-дослідної роботи з учнями.

Лютий 2007р.

Психодіагностика педколективу та її обробка і оформлення:

графіки, вектори, діаграми.

Мета: аналіз стану психологічного клімату в колективі.

Березень 2007р.

Мікродослідження: “Рівень взаємодії управлінської ланки та педколективу з питань організації науково-дослідної роботи з учнями”.

Мета: з’ясувати стан управлінських дій та рішень та відповідність доручень функціональним обов’язкам, якість взаємодії та співробітництва між вищим, середнім та низовим рівнями управління гімназією.

Квітень 2007р.

Експертиза організації науково-дослідної роботи вчителів.

Мета: визначити стан проблеми, внести пропозиції щодо вдосконалення організації науково-дослідної роботи з вчителями; проаналізувати співпрацю педагогів закладу з науковцями.

Травень 2007р.

Соціально-психологічні дослідження: діагностико-корекційна основа науково-дослідної роботи з учнями, взаємодія з батьками, психологічний клімат колективу тощо.

Мета: визначення морально-психологічних умов організації роботи в обраному напрямі, їх покращення на основі отриманих даних.

Червень 2007р.

Виставка-огляд літератури з проблеми організації науково-дослідної роботи з учнями.

Мета: ознайомлення педагогів, батьків, учнів з новими літературними надходженнями.

Червень 2007р.

Повторна діагностика та аналіз організації науково-дослідної роботи з учнями.

Мета: визначення результативності реалізації програми, збір пропозицій щодо подальшої роботи.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Види та функції дозвіллєвої діяльності
При формулюванні функцій дозвілля необхідно враховувати істотні та специфічні риси дозвілля, потреби суспільного розвитку та практико-орієнтований характер дозвілля. Серед видів і функцій дозвіллєвої ...

Практична робота по діагностиці і формуванню словника дітей
2. Дидактичні ігри (на формування словника)2. Дидактичні ігри (на формування словника) «Перестрибни через рів» Мета гри. Учити дітей утворювати наказову форму дієслова за допомогою приставок. Організ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net