Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів: її зміст і структура

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів: її зміст і структура

Сторінка 2

ІІ блок. Робота з педагогічним колективом.

Мета: надання допомоги вчителям з питань організації й проведення наукових досліджень школярів, підготовки їх до участі у конкурсах, олімпіадах, турнірах, МАН.

Координатори: директор, заступник директора з науково-методичної роботи.

Програма виконання заходів за блоком ІІ „Робота з педагогічним колективом”

Термін

Зміст діяльності

Серпень 2006р.

Педагогічна рада:

“Науково-дослідна робота учнів та її організаційно-педагогічне забезпечення й підтримка”.

Мета: вдосконалення системи організаційно-педагогічного забезпечення та підтримки наукової роботи учнів, мотивація педагогічних працівників до наукової роботи.

Вересень 2006р.

Науково-практичний семінар: “Теоретичні основи науково-дослідної роботи” (методологія наукових досліджень, напрямки роботи учнів, види творчих робіт тощо).

Мета: теоретична підготовка педагогів до наукової роботи з учнями.

Організація роботи педагогічних консиліумів.

Мета: спираючись на рекомендації психолога, розробляти єдину зважену лінію організації навчально-виховної роботи з конкретним учнем.

Жовтень 2006р.

Лекція: “Підготовка наукової праці до конкурсу МАН (структура, етапи, правила)”.

Мета: допомога вчителям до підготовки учнівських робіт до захисту в МАН.

Листопад 2006р.

Проблемний семінар: “Підготовча наукова робота зі школярами молодшого та середнього віку”.

Мета: підготовка вчителя до організації наукової роботи з дітьми різних вікових груп.

Грудень 2006р.

Практикум: “Цільовий моніторинг навчальної діяльності учнів”.

Мета: визначити взаємозв’язок навчальної та науково-дослідницької діяльності учнів; вдосконалення знань і вмінь педагогів з питань організації й проведення моніторингових досліджень.

Січень 2007р.

Соціально-психологічні дослідження: визначення психологічної готовності вчителів до організації науково-дослідної роботи з учнями.

Лютий 2007р.

Лекція: “Наукова етика”.

Мета: розвиток знань педагогів про авторські права, норми наукової етики та вмінь їх захищати.

Березень 2007р.

Практикум: “Етапи організації експериментально-дослідної роботи”.

Мета: визначення проблеми експериментальної роботи та набуття практичного досвіду керівництва експериментальною роботою”.

Квітень 2007р.

Ділова гра: “Основа риторики і спілкування”.

Мета: вироблення алгоритму роботи з учнями щодо розвитку ораторського мистецтва, навичок спілкування.

Травень 2007р.

Педагогічний ярмарок “Науково-дослідна робота в закладах нового типу: проблеми, знахідки, пошуки”.

Мета: зустріч представників педагогічних колективів шкіл нового типу, обмін досвідом роботи, зміцнення дружніх стосунків.

Червень 2007р.

Педагогічна рада: “Результативність роботи колективу гімназії щодо реалізації комплексно-цільової програми з вдосокналення науково-дослідної роботи з учнями та завдання на наступний період”.

Мета: підведення підсумків та планування роботи на наступний період.

ІІІ блок. Самоосвіта керівника.

Мета: виявлення проблем в організації науково-дослідницької роботи з учнями, їх розв’язання на основі саморозвитку, самовдосконалення, оновлення підходів до роботи за означеним напрямом діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль вчинку та позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів
Добрі серця – сади, Добрі слова - коріння, Добрі думки – квіти, Добрі справи – плоди. Моральне виховання школярів є одне з найскладніших, тому що об’єктом праці є найтонші сфери духовного життя особи ...

Методи навчання
Методи навчання дають відповідь на запитання «Як навчати?»Метод у перекладі з грецької означає шлях, спосіб. Методом навчання називають систему послідовних взаємозв'язаних дій викладача і студентів, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net