Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Після розробки програми вона була направлена на експертизу спеціалістам. До складу експертної групи ввійшли:

Ковальова С.М.- директор Харківської гімназії № 43 (Е 1);

Шептур Г.Є – заступник директора гімназії з науково-методичної роботи (Е 2);

Верба Л.П. – завідуюча методичним кабінетом управління освіти Московської районної ради (Е 3);

Руднєва І.Д. – практичний психолог гімназії (Е 4);

Черновол-Ткаченко Р.І. – к.п.н., доцент кафедри наукових основ управління та психології ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Е 5).

Експертна комісія працювала за наступним алгоритмом:

1. Формування групи експертів;

2. Визначення мети роботи експертної групи;

3. Визначення критеріїв і показників експертизи;

4. Визначення технології оцінювання;

5. Проведення процедури експертизи;

6. Заповнення протоколу результатів експертизи;

7. Надання рекомендацій щодо впровадження програми в практику роботи навчального закладу.

Для експертизи комплексно-цільової програми членами комісії були використані критерії, запропоновані О.І. Мармазою:

Актуальність;

Інноваційність;

Продуктивність;

Системність та впорядкованість в організації діяльності;

Психологічний супровід;

Оптимальність;

Рефлективність;

Результативність;

Прогностичність.

Технологія оцінювання. Експертні оцінки виставляються за кожним показником залежно від ступеня його реалізації:

1 бал – показник відсутній або дуже слабо виражений (до 25 % випадків);

бали – показник недостатньо виражений, виявляється епізодично (від 26% до 49 % випадків);

бали – показник виражений припустимо (від 50% до 70 % випадків);

бали – показник виражений достатньо (від 76% до 95% випадків);

бали – показник виявляється оптимально (більше 95% випадків).

Оцінка доцільності комплексно-цільової програми представлена в таблиці 7.

Загальна експертна оцінка за кожним критерієм визначається за формулою:

K = n / N, K< 1,

де N – максимально можлива кількість балів,

n – кількість балів, виставлена експертами.

Загальна експертна оцінка всієї програми визначається за формулою:

де К – показник загального рівня програми, Кі – показник реалізації кожного окремого критерію i= 1,2,3 .9.

Експертні оцінки комплексно-цільової програми представлено в таблицях 7,8 та на рис. 6.

Відповідно до отриманих результатів визначається рівень програми на етапі планування:

0 < K 0,5 – рівень незадовільний,

0,5 < K 0,65 – рівень критичний,

0,65 < K 0,8 – рівень припустимий,

0,8 < K 0,95 – рівень достатній,

0,95 < K 1 – рівень оптимальний.

Таблиця 7 - Експертна оцінка комплексно-цільової програми

№ з/п

Критерії

Показники

Е 1

Е 2

Е 3

Е 4

Е 5

1.

Актуальність

1.Рішення значущих актуальних для керівника проблем.

2.Рішення значущих актуальних для педагогів проблем.

3.Рішення значущих актуальних для учнів проблем.

5

5

4

4

4

4

5

5

5

4

5

5

4

5

4

Загальна оцінка за

критерієм 1

0,93

0,8

1

0,93

0,87

2.

Інноваційність

4.Ступінь новизни в діяльності керівника.

5.Ступінь новизни в діяльності педагогів.

6.Ступінь новизни в діяльності учнів.

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

4

5

4

Загальна оцінка за критерієм 2

1

1

0,87

1

0,87

3.

Продуктивність

7.Вплив на систему знань, вмінь та навичок керівника.

8.Вплив на систему знань, вмінь та навичок педагогів.

9.Вплив на систему знань, вмінь та навичок учнів.

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4

4

5

4

5

5

Загальна оцінка за критерієм 3

0,8

1

1

0,87

0,93

4.

Системність та впорядкованість організації діяльності

10.Наявність зв’язку, цілей, завдань та змісту діяльності.

11.Можливість здійснювати моніторинг програми.

12.Наявність системи інформування про хід реалізації програми.

13.Узгодженість у роботі всіх учасників та відповідальність за результати роботи.

4

3

4

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

Загальна оцінка за критерієм 4

0,8

0,9

0,9

0,95

0,95

5.

Психологічний супровід

14.Розвиток неформальної структури колективу.

15.Сприятливий психологічний клімат.

16.Співробітництво, гласність у діях.

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Загальна оцінка за критерієм 5

0,93

1

1

1

1

6.

Оптимальність

17.Врахування матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей конкретного закладу.

18.Достатність часу для реалізації програми.

19.Врахування умов закладу та тенденцій його розвитку.

4

5

5

5

4

5

5

5

4

4

5

5

5

5

4

Загальна оцінка за критерієм 6

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

7.

Рефлективність

20.Можливість самоаналізу діяльності керівника.

21.Можливість самоаналізу діяльності педагогів.

22.Можливість самоаналізу діяльності учнів.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Загальна оцінка за критерієм 7

1

1

1

1

1

8.

Результативність

23.Динаміка управлінської культури керівника.

24.Динаміка мотиваційної культури вчителів.

25.Динаміка мотиваційної культури учнів.

5

5

4

5

4

5

4

4

5

5

5

4

5

4

5

Загальна оцінка за критерієм 8

0,93

0,93

0,87

0,93

0,93

9.

Прогностичність

26.Врахування важливості розв’язання проблеми для майбутньої діяльності керівника.

27.Врахування важливості розв’язання проблеми для майбутньої діяльності педагогів.

28.Врахування важливості розв’язання проблеми для майбутньої діяльності учнів.

5

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

Загальна оцінка за критерієм 9

0,87

0,93

1

1

0,93

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Стан формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу « Я і Україна» у практиці початкової школи
Вивчення шкільної практики засвідчує, що вчитель не завжди використовує можливості навчальних занять для творчості, розвитку індивідуальності учнів, їхньої самостійності, ініціативи. Щоб з’ясувати ст ...

Проблеми виховання дітей раннього віку в родині
Форми надання допомоги родині Основною умовою успішного розвитку дитини є задоволення її фізичних, духовних і соціальних потреб. Ці потреби в кожнім віці свої і від того, як і якою мірою вони задовол ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net