Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Після розробки програми вона була направлена на експертизу спеціалістам. До складу експертної групи ввійшли:

Ковальова С.М.- директор Харківської гімназії № 43 (Е 1);

Шептур Г.Є – заступник директора гімназії з науково-методичної роботи (Е 2);

Верба Л.П. – завідуюча методичним кабінетом управління освіти Московської районної ради (Е 3);

Руднєва І.Д. – практичний психолог гімназії (Е 4);

Черновол-Ткаченко Р.І. – к.п.н., доцент кафедри наукових основ управління та психології ІПО ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (Е 5).

Експертна комісія працювала за наступним алгоритмом:

1. Формування групи експертів;

2. Визначення мети роботи експертної групи;

3. Визначення критеріїв і показників експертизи;

4. Визначення технології оцінювання;

5. Проведення процедури експертизи;

6. Заповнення протоколу результатів експертизи;

7. Надання рекомендацій щодо впровадження програми в практику роботи навчального закладу.

Для експертизи комплексно-цільової програми членами комісії були використані критерії, запропоновані О.І. Мармазою:

Актуальність;

Інноваційність;

Продуктивність;

Системність та впорядкованість в організації діяльності;

Психологічний супровід;

Оптимальність;

Рефлективність;

Результативність;

Прогностичність.

Технологія оцінювання. Експертні оцінки виставляються за кожним показником залежно від ступеня його реалізації:

1 бал – показник відсутній або дуже слабо виражений (до 25 % випадків);

бали – показник недостатньо виражений, виявляється епізодично (від 26% до 49 % випадків);

бали – показник виражений припустимо (від 50% до 70 % випадків);

бали – показник виражений достатньо (від 76% до 95% випадків);

бали – показник виявляється оптимально (більше 95% випадків).

Оцінка доцільності комплексно-цільової програми представлена в таблиці 7.

Загальна експертна оцінка за кожним критерієм визначається за формулою:

K = n / N, K< 1,

де N – максимально можлива кількість балів,

n – кількість балів, виставлена експертами.

Загальна експертна оцінка всієї програми визначається за формулою:

де К – показник загального рівня програми, Кі – показник реалізації кожного окремого критерію i= 1,2,3 .9.

Експертні оцінки комплексно-цільової програми представлено в таблицях 7,8 та на рис. 6.

Відповідно до отриманих результатів визначається рівень програми на етапі планування:

0 < K 0,5 – рівень незадовільний,

0,5 < K 0,65 – рівень критичний,

0,65 < K 0,8 – рівень припустимий,

0,8 < K 0,95 – рівень достатній,

0,95 < K 1 – рівень оптимальний.

Таблиця 7 - Експертна оцінка комплексно-цільової програми

№ з/п

Критерії

Показники

Е 1

Е 2

Е 3

Е 4

Е 5

1.

Актуальність

1.Рішення значущих актуальних для керівника проблем.

2.Рішення значущих актуальних для педагогів проблем.

3.Рішення значущих актуальних для учнів проблем.

5

5

4

4

4

4

5

5

5

4

5

5

4

5

4

Загальна оцінка за

критерієм 1

0,93

0,8

1

0,93

0,87

2.

Інноваційність

4.Ступінь новизни в діяльності керівника.

5.Ступінь новизни в діяльності педагогів.

6.Ступінь новизни в діяльності учнів.

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

4

5

4

Загальна оцінка за критерієм 2

1

1

0,87

1

0,87

3.

Продуктивність

7.Вплив на систему знань, вмінь та навичок керівника.

8.Вплив на систему знань, вмінь та навичок педагогів.

9.Вплив на систему знань, вмінь та навичок учнів.

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4

4

5

4

5

5

Загальна оцінка за критерієм 3

0,8

1

1

0,87

0,93

4.

Системність та впорядкованість організації діяльності

10.Наявність зв’язку, цілей, завдань та змісту діяльності.

11.Можливість здійснювати моніторинг програми.

12.Наявність системи інформування про хід реалізації програми.

13.Узгодженість у роботі всіх учасників та відповідальність за результати роботи.

4

3

4

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

Загальна оцінка за критерієм 4

0,8

0,9

0,9

0,95

0,95

5.

Психологічний супровід

14.Розвиток неформальної структури колективу.

15.Сприятливий психологічний клімат.

16.Співробітництво, гласність у діях.

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Загальна оцінка за критерієм 5

0,93

1

1

1

1

6.

Оптимальність

17.Врахування матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей конкретного закладу.

18.Достатність часу для реалізації програми.

19.Врахування умов закладу та тенденцій його розвитку.

4

5

5

5

4

5

5

5

4

4

5

5

5

5

4

Загальна оцінка за критерієм 6

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

7.

Рефлективність

20.Можливість самоаналізу діяльності керівника.

21.Можливість самоаналізу діяльності педагогів.

22.Можливість самоаналізу діяльності учнів.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Загальна оцінка за критерієм 7

1

1

1

1

1

8.

Результативність

23.Динаміка управлінської культури керівника.

24.Динаміка мотиваційної культури вчителів.

25.Динаміка мотиваційної культури учнів.

5

5

4

5

4

5

4

4

5

5

5

4

5

4

5

Загальна оцінка за критерієм 8

0,93

0,93

0,87

0,93

0,93

9.

Прогностичність

26.Врахування важливості розв’язання проблеми для майбутньої діяльності керівника.

27.Врахування важливості розв’язання проблеми для майбутньої діяльності педагогів.

28.Врахування важливості розв’язання проблеми для майбутньої діяльності учнів.

5

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

Загальна оцінка за критерієм 9

0,87

0,93

1

1

0,93

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика державних і суспільних вимог до реалізації економічної освіти
Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати в громадян України не тільки знання, діловитість, підприємництво, а й найголовніше — економічну культуру. Економічна освіта спри ...

Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів
Навчальна діяльність у початковій школі набуває специфічного змісту, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних інтересів учнів, їхньої поведінки, емоційно-вольової та мотиваційно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net