Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження

Педагогіка » Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу » Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

чітка постановка цілей і завдань; своєчасний збір і обробка інформації про практичне виконання запланованих заходів;

корекція планів, доведення їх до виконавців;

контроль виконання запланованих заходів;

наслідки контролю: усунення відхилень, стимулювання педагогічних працівників, учнів до рефлексії особистої діяльності; аналіз виконаних дій, збір, обробка та наступне використання отриманої в ході аналізу інформації.

Серед головних задач розглянутої проблеми ми вважаємо доцільним відзначити такі:

розвиток у навчальному процесі школи й ВНЗ тієї роботи, що максимально буде сприяти розвитку мислення, не тільки сприйняттю поданої інформації, але й умінню нею скористатися, осмислювати й аналізувати її;

потрібна розробка тематики, що могла б бути предметом наукових досліджень у школі й ВНЗ, була б зрозумілою й приваблюючою;

продовження вдосконалення структури тих підрозділів у системі організації науково-дослідницької роботи в школі, які організовують підготовку й проведення інтелектуальних конкурсів, захистів, олімпіад;

налагодження цілеспрямованого навчання вчителів, які організовують наукову працю в школі шляхом проведення семінарів, конференцій, консультацій, самоосвітньої діяльності;

розробка концепції подальшої роботи з творчо мислячими учнями, залучення їх до подальшої наукової діяльності;

сприяння залученню до наукової роботи в школі працівників науки, ВНЗ, громадських організацій.

На підставі вище зазначеного, можна стверджувати наступне:

розвиток сучасної освіти і науки поставили перед загальноосвітнім закладом нову задачу – організувати проведення наукових досліджень учнів, виокремити науково-дослідницьку діяльність в школах нового типу як самостійний напрямок діяльності педагогічного колективу, утверджувати наукове мислення школярів.

Науково-дослідницька робота – це розширення поля навчальної та позанавчальної діяльності учнів. Вона є чинником самореалізації особистості, засобом реалізації інтересів та нахилів дитини, прищеплення інтересу до наукової думки. Особливого значення організація наукової роботи набуває в школах нового типу – гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах, НВК, оскільки саме ці заклади посідають провідне місце у формуванні інтелектуального потенціалу України. Провідний напрямок їх діяльності – пошук, навчання й виховання здібних і обдарованих дітей, здатних діяти самостійно і приймати рішення у динамічних, нестандартних ситуаціях. Все це вимагає глибокого наукового осмислення філософії змісту шкіл нового типу, специфіки навчально-виховного процесу, постійного підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Для підвищення якості роботи школи за означеним напрямом можна використовувати модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності, яка передбачає:

підготовку учнів до наукового дослідження, починаючи з молодших класів та продовжуючи протягом всього навчання;

проведення такої підготовки шляхом створення проблемних ситуацій, постановки проблемних питань, проблемних задач, з використанням нових досягнень педагогічної й психологічної думки, урізноманітненням методів, прийомів і форм роботи з учнями та вчителями;

організацію співпраці з науковцями вищих навчальних закладів, координацію взаємодії наукових та просвітницьких установ і школи у справі навчання й виховання підростаючого покоління;

покладання основного навантаження щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями на вчителів-предметників, класних керівників, психологів із зростаючою роллю керівника школи нового типу, який повинен надати цій роботі характеру системності, цілеспрямованості, координації дій всіх структурних підрозділів та ланок;

створення в навчальному закладі організаційно-педагогічних, морально-психологічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інформаційних умов щодо підвищення якості роботи за визначеним напрямком.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проектування технологій формування ІД
Після того, як у навчених сформовані необхідні уявлення про об'єкти, що вивчаються, процеси або явища навколишній дійсності, наступає етап формування умінь, навиків або, по-іншому, виконавчих дій. Го ...

Характеристика культури мовлення старших дошкільників
Метою констатувального експерименту – було виявлення рівнів культури мовлення дітей старшого дошкільного віку та рівнів вживання дітьми формул мовленнєвого етикету. Експериментальною роботою було охо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net