Розвиток творчої уяви

Педагогіка » Уява та творчість як важливі компоненти науково-пошукової діяльності студентів » Розвиток творчої уяви

Сторінка 1

Проблема даного дослідження вимагає комплексного і в деякій мірі міждисциплінарного підходу. Оскільки психологічний аналіз творчої уяви студентської молоді неможливий без урахування вікових особливостей, психологічних аспектів творчої уяви, літературних здібностей, емоційної спрямованості особистості, рис особистісної зрілості. Творча студентська молодь, намагаючись реалізувати своє «Я» шукає ефективні засоби і форми для втілення задумів. Роль творчої уяви при цьому є засобом перетворення реальної дійсності в образ, як кінцевого результату узагальнень великої кількості вражень, пропущених через емоційну сферу творчої особистості. За допомогою художнього образу студенти показують своє бачення світу і себе в ньому. Важливим питанням є створення сприятливих психологічних умов для формування творчої уяви в умовах студентського життя.

Увага до дослідження проблем, пов’язаних з творчою уявою привертала багатьох дослідників. Помітний вклад в їхню розробку внесли Л.С. Виготський, В.А. Роменець, В.А. Моляко, А.Я. Дудецький, О.М.

Д’яченко, Є.І. Ігнатьєв, Е.А. Лустіна, О.І. Нікіфорова, З.Н. Новлянская, А.В. Петровський, Н.В. П’янкова, І.М. Розет, І.В. Страхов. Розкриттю проблеми психологічних особливостей творчої уяви присвячено чимало розвідок, однак питання специфіки і ролі творчої уяви в становленні творчої особистості студентської молоді в психологічній науці розглянуті недостатньо глибоко і всебічно.

Актуальним є на сьогодні і питання впливу літературного, музичного, театрального життя, засобів масової інформації на формування і розвиток творчої уяви. Одним з найменш вивчених аспектів є специфіка й розвиток уяви в юнацькому віці, тобто в той період, коли формується особистісна зрілість і відбувається процес становлення творчої особистості. Варто помітити, що творча уява є не тільки істотним компонентом процесів літературної творчості студентської молоді, але й взаємозалежна із романтичною та естетичною спрямованістю, а також окремим рисами, які характеризують особистісну зрілість.

Протягом свого розвитку людина прагне бути частиною спільності (громадянином, студентом, членом сім’ї), але не зливатися, а виокремлюватися своєю індивідуальністю. Вище вираження своєї неповторності особистість знаходить у творчій діяльності. Студентський вік або пізня юність (17–25 років) складає початковий етап у ланцюгу зрілості. Студентський вік характеризується досягненням найвищих «пікових» досягнень, що базуються на всіх попередніх процесах біологічного, психологічного, соціального розвитку. Це період широких можливостей і розширення життєвого досвіду.

У дослідженнях Л.С. Виготського показано, що в юнацькому віці відбувається глибоке перетворення уяви: у побудові її образів дедалі більше враховуються умови і закони об’єктивної дійсності. Важлива роль у розвитку уяви належить юнацькій літературній творчості. Як зазначав Л. С. Виготський, творча діяльність уяви перебуває в прямій залежності від багатства й розмаїтості досвіду людини: чим багатший досвід, тим більше матеріалу, яким володіє її уява. П.К. Енгельмейер структурував творчий процесс таким чином:

1 етап – здогадка, інтуїція та яскравість уяви, здібність до комбінування, багатство досвіду, легкість пригадувань і т.п.;

2 етап – обдумування, критика, підрахунок (дискурсивне мислення);

3 етап – професійне виконання.

Мрака Н.М. підкреслює такі характерні риси творчої діяльності: її неповторність, невідтворюваність в досвіді, а також довільний характер творчої фантазії. Ці положення дослідники підтверджують численними описами із щоденників, автобіографій людей творчості – поетів, письменників, художників, дослідників. З приводу того, що було вище сказано, виникає питання в необхідності розширення досвіду студентської молоді, якщо ми хочемо створити досить міцні основи для їхньої творчої діяльності.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Щодо вивчення астрономії у 2008/2009 навчальному році
Кількість годин, що відводиться на вивчення астрономії, залишається незмінною та відповідає розподілу годин згідно з Типовими навчальними планами для профільного навчання (наказ МОН України від 20.05 ...

Організація української вищої освіти
Думка про заснування своїх власних шкіл, які б паралізували шкідливі впливи латинських та протестантських шкіл на нашу молодь, здійснюється в останній чверті XVI ст. як поодинокими особами, так і ціл ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net