Розвиток творчої уяви

Педагогіка » Уява та творчість як важливі компоненти науково-пошукової діяльності студентів » Розвиток творчої уяви

Сторінка 2

І.М. Сєченов звертав увагу на механізми ідеалізації, шляхи виникнення уяви в юнацькому віці, а також на те, як позитивно чи негативно уява може впливати на характер людини. Французький психолог Т. Рібо намагався розкрити закономірності розвитку уяви в онтогенезі людини. Він встановив три періоди цього розвитку, взявши за основу такого поділу специфіку взаємовідношення уяви та розуму:

• перший період – охоплює дитинство, підлітковий вік, іноді й наступні роки – в цей період уява суб’єктивна, незалежна від розуму;

• другий період – охоплює юнацький вік – антагонізм між чистою суб’єктивністю уяви і об’єктивністю розумових операцій;

• третій період – зникають юнацькі мрії, уява стає більш раціоналізованою і лише в деяких людей завдяки збагаченню уяви розумовими прийомами вона не згасає, а набуває творчого характеру.

Розкриттю деяких вікових рис творчої уяви юнацтва присвячене дослідження німецького психолога Т. Валентінера. Він показав, що репродуктивний матеріал для уяви юнаки беруть із прочитаних книжок, бесід із дорослими, з того, що вони особисто пережили і побачили. Серед рис юнацької уяви він виявив специфічну – здатність яскраво зображувати переживання інших людей.

В.А. Роменець підкреслював, що риси юнацької уяви найяскравіше виявляються у способах, прийомах перетворення в ній вражень об’єктивної дійсності. Це такі прийоми, як комбінування, акцентуація, аглютинація, зміна величин, символізація, типізація.

Розумова зрілість людини полягає, в тому, що вона крізь оболонку суто індивідуальних вражень може бачити об’єктивні якості предметів і явищ. В юнацькому віці така зрілість продовжує формуватись. Переробка вражень відбувається дуже індивідуально та яскраво. Серед рис, які характеризують юнацьку творчу уяву важливо підкреслити максималізм образів. Під впливом сильних вражень студентська молодь вибирає окремі моменти або об’єкти і створює образи, наповнюючи їх потужними емоціями. В мові переважають незвичні слова, звороти, оригінальні метафори, оскільки звичайною мовою вона не може передати захоплення чим-небудь, або ж своє негативне ставлення, що сягає крайніх меж. Серед конкретних форм максималізму також присутні: гіперболізація, поляризація та своєрідна "космічна" фантазія. Як влучно підкреслив О.О. Потебня: "Гіпербола є результат немовби якогось оп’яніння почуттями, що заважає брати речі в їхніх справжніх розмірах".

студент уява творчий мислення

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка
Крутою, тернистою була життєва дорога Тараса Шевченка. У кріпацькій хатині, де він народився, над ним тяжіли тисячі нещасть, тисячі напастей. Чи могли захистити від біди змучені недолею батько-нетяга ...

Основні переваги перевірки знань студентів за тестами
1. Швидкість обробки одержаних результатів. Врешті-решт, за умови відпрацьованої технології можна довести цей процес до повністю автоматизованої перевірки із забезпеченням максимальної об’єктивності. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net